Akademia Genealoga MTG


    Akademia Genealoga Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych historią swojej rodziny. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności. Zaowocuje ona przy samodzielnej pracy nad dokumentami w archiwach, urzędach i bibliotekach.

     Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

     Zajęcia w naszej Akademii odbywać się będą dwa razy w miesiącu. W KAŻDĄ PIERWSZĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA o godz. 16:30 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).


   
      Akademia Genealoga MTG dostępna jest na Facebooku.Program obejmuje przedmioty, zagadnienia pozwalające  genealogom amatorom  zapoznać się z wiedzą teoretyczną z wielu nauk pomocniczych historii.

     Wykłady i ćwiczenia  w wymiarze 36 godzin realizowane będą do ko
ńca czerwca 2018. Szczególny nacisk położony zostanie na ćwiczenia praktyczne.


Plan zajęć w roku 2017/2018 w Akademii Genealoga MTG

Paleografia łaci
ńska = 10 godzin
Paleografia polska = 3 godziny
Neografia niemiecka = 8 godzin
Heraldyka i kartografia historyczna = 4 godziny
Neografia rosyjska = 6 godzin
Historia ustroju i administracji ziem polskich (XIII-XX w.) = 3 godziny
Zbiory specjalistyczne = 2 godziny

Razem: 36 godzin

Uwaga:
Podstawą uzyskania zaliczenia w roku 2017/2018 jest uczestnictwo w 60% zajęć.