Dnia 19 kwietnia 2011 podpisany został  List Intencyjny pomiędzy Archiwum Państwowym w Krakowie reprezentowanym przez Panią Dyrektor Magdalenę Marosz a Małopolskim Towarzystwem Genealogicznym reprezentowanym przez Zbigniewa Szybkę, Macieja Saryusz-Romiszewskiego i Andrzeja Techmańskiego. List ten to porozumienie o współpracy przy wykonywaniu kopii cyfrowych (skanów) krakowskich akt metrykalnych.
     Archiwum zgodziło się na publikacje skanów na stronie internetowej MTG.
     Skanowane będą akta metrykalne (stanu cywilnego) różnych wyzna
ń, każdego rodzaju (księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, allegata). Wyłączone z publikacji mogą zostać skany akt, co do publikacji,  których istnieją przeszkody prawne.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie.

USC św. Szczepana do Parafii należały następujące wioski; Piasek, Mydlniki, Bronowice Wielkie, Rząska, Krowodrza, Nowa Wieś, Łobzów, Czarna Wieś, Kawiory.
- księgi urodze
ń; U-1 1810, U-2 1811, U-3 1812, U-4 1813, U-5 1814, U-6 1815, U-7 1816, U-8 1817, U-9 1818,
U-10 1819, U-11 1820, U-12 1821, U-13 1822, U-14 1823, U-15 1824, U-16 1825, U-17 1826, U-18 1827,
U-19 1828, U-20 1829, U-21 1830, U-22 1831, U-23 1832, U-24 1833,U-25 1834, U-26 1835, U-27 1836,
U-28 1837, U-29 1838, U-30 1839, U-31 1840, U-32 1841, U-33
1842, U-34 1843, U-35 1844, U-36 1845, U-37 1846, U-38 1847, U-49 1871-1872, U-50 1873-1882

- księgi zgnów; Z-47 1856-1868
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
Indeks zapisów metrykalnych zgony


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzy
ńcu w Krakowie.

USC św. Salwatora; M-88 1864-1872
Indeks zapisów metrykalnych śluby


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Czulicach.
USC św. Mikołaja; U-M-Z
1890
Wsie: Czulice,  Głęboka, Karniów, Kocmyrzów,Wróżenice.
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia  1890 - 1895 
Indeks zapisów metrykalnych zgony   1891
Indeks zapisów metrykalnych śluby   1890 - 1901


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach.
USC św. Bartłomieja Apostoła; U-M-Z
1890, U-M-Z 1892, U-M-Z 1893, U-M-Z 1894

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Klemensa w Trzemeśni: gromada Trzemeśnia, Poręba i Łęki.
USC św. Klemensa; U
1890-1907
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.
USC Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
- księgi urodze
ń; U 1890-1900
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
- księgi ślubów; M
1890-1909
Indeks zapisów metrykalnych ślubów
NEKROLOGI drukowane w Dzienniku Polskim w opracowaniu p. Genowefy Jaśkowiec dostępne są w plikach; 1946, 1947, 1949 (uwaga, rocznika 1948 brak w MBC). Dziennik Polski dostępny jest w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej po adresem; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12127&dirds=1&tab=3

ZMIANA NAZWISKA informacja z Dziennika Polskiego.
Zmiana  nazwiska rodowego, bądź imienia na podstawie przepisów ogłoszone w Dzienniku Polskim od listopada 1945 roku do czerwca 1949 roku. Zestawienie wykonała p. Genowefa Jaśkowiec.
Indeks Parafii Najświętszej Marii Panny w Krakowie, akty małżeństw od 1871 do 1879 roku opracowała p. Genowefa Jaśkowiec. Skany znajdują się pod adresem;
- http://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/2/M87/skan/full/FY9oMRbGknQE09zOCJ-poA
- plik z indeksem od 1.01.1871 do 31.12.1879