Dnia 19 kwietnia 2011 podpisany został  List Intencyjny pomiędzy Archiwum Państwowym w Krakowie reprezentowanym przez Panią Dyrektor Magdalenę Marosz a Małopolskim Towarzystwem Genealogicznym reprezentowanym przez Zbigniewa Szybkę, Macieja Saryusz-Romiszewskiego i Andrzeja Techmańskiego. List ten to porozumienie o współpracy przy wykonywaniu kopii cyfrowych (skanów) krakowskich akt metrykalnych.
     Archiwum zgodziło się na publikacje skanów na stronie internetowej MTG.
     Skanowane będą akta metrykalne (stanu cywilnego) różnych wyzna
ń, każdego rodzaju (księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, allegata). Wyłączone z publikacji mogą zostać skany akt, co do publikacji,  których istnieją przeszkody prawne.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie.

USC św. Szczepana do Parafii należały następujące wioski; Piasek, Mydlniki, Bronowice Wielkie, Rząska, Krowodrza, Nowa Wieś, Łobzów, Czarna Wieś, Kawiory.
- księgi urodze
ń; U-1 1810, U-2 1811, U-3 1812, U-4 1813, U-5 1814, U-6 1815, U-7 1816, U-8 1817, U-9 1818,
U-10 1819, U-11 1820, U-12 1821, U-13 1822, U-14 1823, U-15 1824, U-16 1825, U-17 1826, U-18 1827,
U-19 1828, U-20 1829, U-21 1830, U-22 1831, U-23 1832, U-24 1833,U-25 1834, U-26 1835, U-27 1836,
U-28 1837, U-29 1838, U-30 1839, U-31 1840, U-32 1841, U-33
1842, U-34 1843, U-35 1844, U-36 1845, U-37 1846, U-38 1847, U-49 1871-1872, U-50 1873-1882

- księgi zgnów; Z-47 1856-1868
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
Indeks zapisów metrykalnych zgony


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzy
ńcu w Krakowie.

USC św. Salwatora; M-88 1864-1872
Indeks zapisów metrykalnych śluby


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Czulicach.
USC św. Mikołaja; U-M-Z
1890
Wsie: Czulice,  Głęboka, Karniów, Kocmyrzów,Wróżenice.
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia  1890 - 1895 
Indeks zapisów metrykalnych zgony   1891
Indeks zapisów metrykalnych śluby   1890 - 1901


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach.
USC św. Bartłomieja Apostoła; U-M-Z
1890, U-M-Z 1892, U-M-Z 1893, U-M-Z 1894

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Klemensa w Trzemeśni: gromada Trzemeśnia, Poręba i Łęki.
USC św. Klemensa; U
1890-1907
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.
USC Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
- księgi urodze
ń; U 1890-1900
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
- księgi ślubów; M
1890-1909
Indeks zapisów metrykalnych ślubówAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Drogini.
USC Droginia
św. Wojciecha;
- księga
małżeństw; M 1890 – 1904, wsie: Banowice, Brzączowice, Bulina, Droginia, Osieczany;
Sygnatura akt 29/2724/2 – AN Kraków;
Indeks zapisów metrykalnych ślubów
- księga urodzeń 1890 – 1901 rok, wsie: Banowice, Brzączowice, Bulina, Droginia, Osieczany;
Sygnatura akt 29/2724/1 - AN Kraków;
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
NEKROLOGI drukowane w Dzienniku Polskim w opracowaniu p. Genowefy Jaśkowiec dostępne są w plikach; 1946, 1947, 1949 (uwaga, rocznika 1948 brak w MBC). Dziennik Polski dostępny jest w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej po adresem; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12127&dirds=1&tab=3

ZMIANA NAZWISKA informacja z Dziennika Polskiego.
Zmiana  nazwiska rodowego, bądź imienia na podstawie przepisów ogłoszone w Dzienniku Polskim od listopada 1945 roku do czerwca 1949 roku. Zestawienie wykonała p. Genowefa Jaśkowiec.
Indeks Parafii Najświętszej Marii Panny w Krakowie, akty małżeństw od 1871 do 1879 roku opracowała p. Genowefa Jaśkowiec. Skany znajdują się pod adresem;
- http://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/2/M87/skan/full/FY9oMRbGknQE09zOCJ-poA
- plik z indeksem od 1.01.1871 do 31.12.1879
    Wykaz: księgi metrykalne Archiwum Państwowego w Iwano-Frankiwsku

    Z inicjatywy członka Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Benedykta Kałafatiuka  i za zgodą dyrekcji Archiwum Pa
ństwowego w Iwano-Frankiwsku opracowaliśmy listę ksiąg metrykalnych z województwa stanisławowskiego. Chcemy przy okazji podziękować wszystkim uczestnikom projektu, a zwłaszcza tym którzy nie są członkami naszego towarzystwa. W szczególności Jadwidze Sionko, która opracowała największą część listy oraz tłumaczom Irenie i Włodzimierzowi Hulai, Aleksandrze Skakuj i Bettinie Molendowskiej. Wraz z pojawianiem się co roku nowych ksiąg będziemy uzupełniali i modyfikowali tą listę.

Link do pliku:  ksiegi_metrykalne_woj_stanislawowskiego_do_1945.pdf
aktualizacja czerwiec 2018
    Księgi metrykalne parafii w SŁAWKOWIE

    Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne otrzymało zgodę Dyrektora Archiwum Diecezji Sosnowieckiej na indeksację i następnie publikację indeksów w Internecie, ksiąg metrykalnych parafii w Sławkowie; http://www.parafiaslawkow.pl/ Dysponujemy fotokopiami ksiąg metrykalnych z lat 1720 - 1914 (wykonanymi w parafii w 2014/2015 r. w ramach zajęć Akademii Genealoga MTG). Zasób jest unikalny, niedostępny w archiwach pa
ństwowych i kościelnych, w związku z tym nie doczekał się dotąd opracowania i publikacji w sieci.
    Koordynatorem ze strony MTG jest koleżanka Jolanta Pałucha-Sikora, do niej powinny się zgłaszać osoby chętne do udziału w projekcie indeksacji metryk.
     Indeksy metrykalne Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego są dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Pobrane dokumenty można wykorzystywać tylko do użytku własnego. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej w oparciu o kopie materiałów zamieszczonych przez MTG. Publikowanie i rozprowadzanie w każdej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą administratora strony MTG.