Dnia 19 kwietnia 2011 podpisany został  List Intencyjny pomiędzy Archiwum Państwowym w Krakowie reprezentowanym przez Panią Dyrektor Magdalenę Marosz a Małopolskim Towarzystwem Genealogicznym reprezentowanym przez Zbigniewa Szybkę, Macieja Saryusz-Romiszewskiego i Andrzeja Techmańskiego. List ten to porozumienie o współpracy przy wykonywaniu kopii cyfrowych (skanów) krakowskich akt metrykalnych.
     Archiwum zgodziło się na publikacje skanów na stronie internetowej MTG.
     Skanowane będą akta metrykalne (stanu cywilnego) różnych wyzna
ń, każdego rodzaju (księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, allegata). Wyłączone z publikacji mogą zostać skany akt, co do publikacji,  których istnieją przeszkody prawne.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie.

USC
św. Szczepana do Parafii należały następujące wioski; Piasek, Mydlniki, Bronowice Wielkie, Rząska, Krowodrza, Nowa Wieś, Łobzów, Czarna Wieś, Kawiory.
- ksi
ęgi urodzeń; U-1 1810, U-2 1811, U-3 1812, U-4 1813, U-5 1814, U-6 1815, U-7 1816, U-8 1817, U-9 1818,
U-10 1819, U-11 1820, U-12 1821, U-13 1822, U-14 1823, U-15 1824, U-16 1825, U-17 1826, U-18 1827,
U-19 1828, U-20 1829, U-21 1830, U-22 1831, U-23 1832, U-24 1833,U-25 1834, U-26 1835, U-27 1836,
U-28 1837, U-29 1838, U-30 1839, U-31 1840, U-32 1841, U-33
1842, U-34 1843, U-35 1844, U-36 1845, U-37 1846, U-38 1847, U-49 1871-1872, U-50 1873-1882

- ksi
ęgi zgnów; Z-47 1856-1868
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
Indeks zapisów metrykalnych zgony


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Naj
świętszego Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie.
USC
św. Salwatora; M-88 1864-1872
Indeks zapisów metrykalnych
śluby


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
św. Mikołaja w Czulicach.
USC
św. Mikołaja; U-M-Z 1890
Wsie: Czulice,  G
łęboka, Karniów, Kocmyrzów,Wróżenice.
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia  1890 - 1895 
Indeks zapisów metrykalnych zgony   1891
Indeks zapisów metrykalnych
śluby   1890 - 1901


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach.
USC
św. Bartłomieja Apostoła; U-M-Z 1890, U-M-Z 1892, U-M-Z 1893, U-M-Z 1894


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
św. Klemensa w Trzemeśni: gromada Trzemeśnia, Poręba i Łęki.
USC
św. Klemensa; U 1890-1907
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia


Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Naj
świętszej Maryi Panny w Myślenicach.
USC Narodzenia Naj
świętszej Maryi Panny;
- ksi
ęgi urodzeń; U 1890-1900
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
- ksi
ęgi ślubów; M 1890-1909
Indeks zapisów metrykalnych
ślubówAkta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
św. Wojciecha w Drogini.
USC Droginia
św. Wojciecha;
- księga
małżeństw; M 1890 - 1904, wsie: Banowice, Brzączowice, Bulina, Droginia, Osieczany;
Sygnatura akt 29/2724/2 - AN Kraków;
Indeks zapisów metrykalnych ślubów
- księga urodzeń 1890 - 1901 rok, wsie: Banowice, Brzączowice, Bulina, Droginia, Osieczany;
Sygnatura akt 29/2724/1 - AN Kraków;
Indeks zapisów metrykalnych urodzenia
NEKROLOGI drukowane w Dzienniku Polskim w opracowaniu p. Genowefy Jaśkowiec dostępne są w plikach; 1946, 1947, 1949 (uwaga, rocznika 1948 brak w MBC). Dziennik Polski dostępny jest w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej po adresem; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12127&dirds=1&tab=3

ZMIANA NAZWISKA informacja z Dziennika Polskiego.
Zmiana  nazwiska rodowego, b
ądź imienia na podstawie przepisów ogłoszone w Dzienniku Polskim od listopada 1945 roku do czerwca 1949 roku. Zestawienie wykonała p. Genowefa Jaśkowiec.
Indeks Parafii Najświętszej Marii Panny w Krakowie

   Opracowała p. Genowefa Jaśkowiec.

Ma
łżeństwa:
- https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14604825
- plik z indeksem od stycznia 1900 do grudnia 1912

- https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14604824
- plik z indeksem od stycznia 1890 do grudnia 1899

- https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14604823
- plik z indeksem od 1.01.1871 do 31.12.1879

- https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14604820
- plik z indeksem od stycznia 1853 do grudnia 1870

Urodzenia;
- https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14604752
- plik z indeksem od 01.1.1866 do 28.12.1873

- https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14604754
- plik z indeksem od 1890 do 1894
    Wykaz: księgi metrykalne Archiwum Państwowego w Iwano-Frankiwsku

  
Z inicjatywy członka Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Benedykta Kałafatiuka  i za zgodą dyrekcji Archiwum Państwowego w Iwano-Frankiwsku opracowaliśmy listę ksiąg metrykalnych z województwa stanisławowskiego. Chcemy przy okazji podziękować wszystkim uczestnikom projektu, a zwłaszcza tym którzy nie są członkami naszego towarzystwa. W szczególności Jadwidze Sionko, która opracowała największą część listy oraz tłumaczom Irenie i Włodzimierzowi Hulai, Aleksandrze Skakuj i Bettinie Molendowskiej. Wraz z pojawianiem się co roku nowych ksiąg będziemy uzupełniali i modyfikowali tą listę.

Link do pliku:  ksiegi_metrykalne_woj_stanislawowskiego_do_1945.pdf
aktualizacja 2 stycznia 2022
    Księgi metrykalne parafii w SŁAWKOWIE

Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne, w ramach zajęć Akademii Genealoga MTG, wykonało fotokopie akt metrykalnych z lat 1720 – 1914 w parafii Sławków. Z przyczyn od nas niezależnych nie publikujemy zdjęć akt metrykalnych w sieci i nie realizujemy również  poszukiwań na zlecenie.
Dostęp do ksiąg z parafii Sławków jest możliwy: Archiwum Państwowe w Katowicach, Kancelaria parafii Sławków i https://geneteka.genealodzy.pl
     Indeksy metrykalne Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego są dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Pobrane dokumenty można wykorzystywać tylko do użytku własnego. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej w oparciu o kopie materiałów zamieszczonych przez MTG. Publikowanie i rozprowadzanie w każdej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą administratora strony MTG.
   Kołomyja obóz w Kosaczowie

   Mija 100 lat od wyzwolenia obozu w Kosaczowie ( dzielnica Kołomyi - obecnie Ukraina ). Wskutek przejęcia Galicji Wschodniej po I Wojnie Światowej przez Zachodnioukraińską Republike Ludową doszło do wojny polsko-ukraińskiej i umieszczenia w obozie jenieckim polskich legionistów oraz osób cywilnych przebywających w tym momencie na terenach Galicji. W efekcie bardzo złych warunków sanitarnych i panującego tyfusu zmarła duża liczba przetrzymywanych tam osób. Osoby te umierały jeszcze po kilku miesiącach od uwolnienia.
   Lista została opracowana w oparciu o zapisy w księdze zgonów parafii rzymsko katolickiej miasta Kołomyja. Lista ma być odwzorowaniem zapisów w księdze a co za tym idzie może zawierać błędy zapisu zwłaszcza nazwisk i miejscowości. Błędy mogą również wynikać z nieprawidłowego odczytania pisma ręcznego. Zachowano kolejność zapisu z księgi co powoduje, że zdarzają się powtórzenia tych samych zapisów na kolejnych stronach księgi czasami różniące się co nie co między sobą.
   Listę opracował
Benedykt Kałafatiuk, dostępna jest w pliku: internowani_kosaczow.pdf
Akta stanu cywilnego Parafia Rzymsko-katolicka w Mogile.
- ksi
ęga małżeństw od 1817 do 1865 rok;
Sygnatura akt 29/344/0/2
- AN Kraków (https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14606512);
Indeks zapisów metrykalnych ślubów


Akta stanu cywilnego Parafia Rzymsko-katolicka pw.
św. Marcina w Biskupicach.
- ksi
ęga małżeństw od 1916 do 1930 roku, wsie: Biskupice, Darszyce, Dobranowice, Przebieczany, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie, Zborówek
Indeks zapisów metrykalnych
ślubów
Rzymskokatolicka parafia Wieliczka pw. św. Klemensa.
Raciborsko wieś, chrzty i urodzenia od 1784 – 1907 rok.
Indeks zapisów metrykalnych chrzty i urodzenia
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie ul. Franciszkańska 3
Liber Natorum i Baptis., Tom I, od 1784 – 1846 r., sygn. ??
Liber Natorum i Baptis., Tom II, od 1846 – 1907 r., sygn. Nr 56