REGIONALNE TOWARZYSTWA GENEALOGICZNE

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej; http://www.genealodzy.czestochowa.pl/
Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.mem.net.pl/stg/
Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.ltg.zg.pl/index.html
Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.republika.pl/slucki/gtg.htm
Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.ptg.gda.pl
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne; www.genealodzy.wroclaw.pl
Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym; www.genealodzy.opole.pl
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne; http://genealogysociety.republika.pl/
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski; www.tgcp.pl
Towarzystwo Genealogiczno – Heraldyczne w Poznaniu; http://www.tgh.friko.pl/info.html
Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno–Genealogiczne;http://www.mok.bydgoszcz.pl/index.php?cid=199
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego; http://www.otg.xt.pl/


MAPY

Baza Miejscowości Kresowych z wyszukiwarką i mapami;
http://www.kami.net.pl/kresy/

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia
ńskich;
       - dostępny w całości na stronie http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi/indexse2.html#x3-50002 ( jest to wydanie elektroniczne DjVuLibre, wersja druga )
       - można kupić na stronie http://www.biblioteka.okay.pl/ ( KOMPLET 16 krążków CD ISBN 83-89364-00-X )
       Reprint Słownik Królestwa Polskiego wydany był przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe w 1986  w Warszawie. Nakład 1000 egz. Informacja pochodzi ze strony http://www.atticus.pl/?pag=poz&id=14602

Mapy z wieku XVIII (1701-1800) i innych okresów na stronie;
http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/index,wiek_XVIII_(1701-1800),cid,1136.htm?sh=1
       „ Obecnie realizowany jest projekt Skarby Archiwów Polskich. Celem jest umożliwienie szerszego dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego oraz poszerzanie wiedzy społecze
ństwa na ten temat poprzez prezentację wybranych, najcenniejszych zasobów polskich archiwów, bibliotek i muzeów. Wśród publikowanych materiałów znajdują się rękopisy, starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy z różnych epok historycznych. „ ( AGAD )

Mapy polityczne, administracyjne z różnych okresów Polski i wiele innych na stronie;
http://www.rootsweb.com/%7Epolwgw/maps.html

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939
http://www.mapywig.org/news.php

STARE MAPY KRAKOWA
http://www.ckmedia.pl/~jankomuzykant/mapy/mapy.htm

Archiwalne Mapy Pomorza Gd
ńskiego
http://www.mapy.eksploracja.pl/news.php

Archiwalne mapy topograficzne
       Można kupić na stronie; http;//www.topmap.pl  Znajdziemy tam sporo wiadomości o historii map.
       Messtischblatter - mapy niemieckie w skali 1:25 000 z lat 1912-1944 obejmujące wszystkie tereny współczesnej Polski, które przed rokiem 1914 leżały w granicach Rzeszy Niemieckiej.
       Grossblätter - mapy niemieckie z lat 1936-1944 dla tych samych obszarów, co seria powyżej, lecz mniej dokładne, w skali 1:100 000.
       Karte des westlichen Rußlands - niemieckie mapy z pierwszej wojny światowej w skali 1:100 000 oparte na rosyjskich dwuwiorstówkach (1:84 000) dla terenów byłego zaboru rosyjskiego.
       Mapy Królestwa Kongresowego - polskie mapy z roku 1839 w skali trójwiorstowej (1:126 000) dla terenów byłej Kongresówki.
       Mapy austro-węgierskie - w skali 1:75 000 pochodzące z lat 1914-1916. Obejmują obszar Galicji oraz południowej części byłego zaboru rosyjskiego. Mapy te pochodzą z wyposażenia 1. pułku artylerii Legionów Polskich.
       WIG - przedwojenne polskie mapy sztabowe w skali 1:100 000 z lat 1936-1939. Obejmują obszar II Rzeczypospolitej (z wyłączeniem Kresów Wschodnich). 
       Mapy Schröttera - pruskie mapy z przełomu XVIII/XIX w. w skali 1:150 000 dla obszaru Prus Wschodnich, Zachodnich i Ziem Nadnoteckich.

„ Blaeu Atlas „  mapy z XVII wieku
http://www.library.ucla.edu/yrl/reference/maps/blaeu/germania.htm#

Atlas des Deutschen Reichs / bearb. von Ludwig Ravenstein. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1883
http://www.library.wisc.edu/etext/ravenstein/mapdl.html

Rosyjskie mapy z 1942 http://pgs.vlasenko.net/topo.html
       Dodatkowo na w/w stronie można zobaczyć zdjęcia satelitarne szukanego miejsca. Super!
       np.http://maps.vlasenko.net/?y=49.78&x=24.04&add_map=2&search=

Mapy Białorus http://info.poehali.net/c00002/1/

Link do czeskiego serwera z mapami Ukrainy http://mapy.mk.cvut.cz/data/Ukrajina-Ukraine/

MAPS.GENEALOGIA.RU dużo różnych map http://www.genealogia.ru/projects/maps/maps/map0.htm

Znana strona z mapami 1910 - Military Mapping Survey of Austria-Hungary Index sheet of the general map of Central Europe (1:200 000). Prawie 1Gb map.
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm

Wyszukiwarka archiwalnych map z całego świata.
http://www.davidrumsey.com/view.html


ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie;                                                                http://www.kuria.czest.pl/aacz/
Archiwum Akt Dawnych Diecezji – Toru
ń; http://www.diecezja.torun.pl/
Archiwum Archidiecezjalne – Białystok; http://www.bialystok.opoka.org.pl/aab/
Archiwum Archidiecezjalne – Gniezno; http://www.aag.gniezno.opoka.org.pl/
Archiwum Archidiecezjalne – Katowice; http://archiwum.archidiecezja.katowice.pl/
Archiwum Archidiecezjalne – Lublin; http://www.kuria.lublin.pl/kuria/#archiwum
Archiwum Archidiecezjalne – Łódź; http://archidiecezja.lodz.pl/archiwum/
Archiwum Archidiecezjalne – Pozna
ń; http://www.aap.poznan.pl/arch/
Archiwum Diecezjalne – Drohiczyn; http://www.drohiczyn.opoka.org.pl/4/1.htm
Archiwum Diecezjalne – Kielce; http://www.kielce.opoka.org.pl/diecezja/archiwum/
Archiwum Diecezjalne – Łomża; http://www.kuria.lomza.pl/index.php?k=105
Archiwum Diecezjalne – Tarnów; http://www.archiwum.diecezja.tarnow.pl/index1.html
Archiwum Diecezjalne – Zamość; http://www.zamosc.opoka.org.pl/muzeum/
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
http://www.wsd.diecezja.krakow.pl/  wykazy absolwentów od 1901 do chwili obecnej, z datami święceń.


ARCHIWA INNYCH KOŚCIOŁÓW W POLSCE

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Lublinie; http://www.luteranie.pl/lublin/historia/historia-ewang.htm
Strona zawiera dokładny indeks swojego parafialnego archiwum!!!

Polskie Towarzystwo Ewangelickie; http://www.ptew.org.pl/zarzad/

Archiparchia (Archidiecezja) przemysko-warszawska; http://www.archidiecezja-gr.opoka.org.pl/
Eparchia (diecezja) wrocławsko-gda
ńska; http://www.wroc-gda.opoka.org.pl

Archiwum Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej
       Kościoła grecko-katolickiego
       ul. Komisji Edukacji Naukowej 3/2
       37-700 Przemyśl

Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
      ul. Miodowa 21
      00-246 Warszawa

Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
       Al. Solidarności 52
       03-402 Warszawa

Białoruska witryna o historii Reformacji po polsku; http://lutheranica.at.tut.by/biblio/dambr-hist-pl.htm


BIBLIOTEKI CYFROWE

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH. Wyszukiwanie proste w dostępnych publikacjach
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa; http://kpbc.umk.pl/dlibra
Małopolska Biblioteka Cyfrowa; http://mbc.malopolska.pl/dlibra
WYKAZ BIBLIOTEK CYFROWYCH; http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/literat.php
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawie; http://www.buw.uw.edu.pl/
        W bibliotece można kupić ciekawe pozycje;
Adam Boniecki : Herbarz polski. Tom 1-16 i Uzupełnienia. Warszawa, 1899-1913
Teodor Żychli
ński : Złota księga szlachty polskiej. T. 1-31. Poznań, 1879-1908
Teodor Żychli
ński : Kronika żałobna rodzin wielkopolskich 1863-1876 r. Poznań, 1877
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych     władz i urzędów oraz urządze
ń komunikacyjnych. Wydaw. Książnicy Naukowej, 1931-1933.
Boniecki Adam : Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku / ułożył i wyd.            Adam   Boniecki. 1887 (Warszawa : J. Berger).


UŻYTECZNE

Link do strony opisującej strukturę Gedcom 5.5
http://homepages.rootsweb.com/~pmcbride/gedcom/55gctoc.htm

Na stronie www.rakowice.eu znajduje się internetowa wyszukiwarka grobów z wszystkich cmentarzy krakowskich. Dostępne są również plany cmentarzy.

Strony internetowe, cmentarze polskie.
http://gardenofdarkness.pl/cmentarium/Cmentarze/dol_cmentarze.html
http://www.bagnowka.com/?m=cm&g=1&PHPSESSID=fef7f889990d50c261ea688953f73268

Stary Cmentarz w Tarnowie http://www.starycmentarz.pl  spisy pochowanych z podaniem kwatery oraz plany poszczególnych kwater

Książka telefoniczna m. LWOWA
http://www.lviv.ua/web/index.php?fuseaction=phones.list
http://daily.lviv.ua/index.php?tel

Księgi metrykalne Lwowa dostępne u Mormonów, jeszcze nie figurują w ich katalogu.
Numery filmów można jednak już sprawdzić przy pomocy wyszukiwarki na stronie:
http://www.halgal.com/halgalrc.asp
Wyszukiwarka na samym dole strony. Należy wpisać nazwę miejscowości beż polskich znaków.
"Lwow" i dalej "OK".

Dane genealogiczne rodzin żydowskich z Krakowa i Polski;
Shoreshim - http://www.shoreshim.org/

Strona Dana Hirschberga z Kaliforni "Jewish Krakow documents" -
http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/
m.in. drzewa genealogiczne krakowskich rodzin żydowskich XVIII/XIX w.

Spis absolwentów (1874-1995) V liceum im. Witkowskiego w Krakowie;
http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/other/k26.txt

Spis absolwentów Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. O roku 1911;
http://www.piotrek.lo-zywiec.pl/absolw.htm

Strona genealogiczna "Dalecy kuzyni z Galicji"
http://worsten.org/galicio/indeksoj_gal/pl_gal.htm

Dziennik Rozporządze
ń Komisji Wojskowej
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=13464&tab=3

REGIONALNE TOWARZYSTWA GENEALOGICZNE
MAPY
ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
ARCHIWA INNYCH KOŚCIOŁÓW W POLSCE
BIBLIOTEKI CYFROWE
UŻYTECZNE
 
 
 
 
 
 
Wyróżnienie dla najlepszych stron genealogicznych Wyróżnienie dla najlepszych stron genealogicznych