Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
ARCHIWUM   Andrzej Mleczko
Zapis z 1772 roku. Transkrypt dokumentu.
ARCHIWUM     Maciej Saryusz-Romiszewski

Eugeniusz Romiszewski, stoi z prawej,
Ambasada Rosji, Konstantynopol,
Buykderi, 06.04.1897

Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Dokument z 14.12.1374 wymienia Dziwisza, łowczego sieradzkiego i Klemensa, kasztelana kazimierskiego, herbu Jelita (Liber privil.[egiorum] XV sec., k.10v, odpis z XVIIw, AAG, sygn. ACap B3). Tłumaczenie tekstu.
Odznaczenie:  Virtuti Militari V kl. – 15.03.1921
por. Brunona Romiszewskiego.
Dokument z 21.07.1373 wymienia Dziwisza, łowczego sieradzkiego, herbu Jelita, jego pieczęć podwieszona pod dokumentem (AAG, Dyp.Gn sygn. 196). Tłumaczenie tekstu.
Nominacja na stopień podporucznika Piotra Remiszewskiego 03.01.1826 w Warszawie
Romiszewscy, od lewej: Wilhelm, Eugeniusz syn Modesta, Helena z Wanagasów R. z synem Eugeniuszem, Eugeniusz, Modest syn Modesta, Anna z Dżakelich R., Anna córka Modesta, Modest, Ludwik Sławiński i Helena, córka Eugeniusza i Heleny z Wanagasów, Maria z Ostrowskich R., Libawa 1910.
gen. Władysław Romiszewski, Warszawa 1897
Wiktor Romiszewski, w środku, na wielbłądzie, 31.01.1944, Kair

Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Brunon Romiszewski, pułkownik, zdjęcie wykonane po 01.01.1931.
Metryka z kościoła rz. - kat. w Cudnowie - ślubu Bazylego Romiszowskiego z Józefą Kulikowską dnia 20.02.1840.
ARCHIWUM   Janusz Janota Bzowski
WSPOMNIENIE O:
JERZYM JANOCIE BZOWSKIM

(1906 - 1941) - LOTNIKU 305 POLISH Squadron
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Jozef_Ziemianski_CV.pdf
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Pismo z dnia 19 stycznia 1855  do C.K. Jurysdykcji Kameralnej w Niepołomicach

Prośba Stanisława Mleczki o skrócenie okresu żałoby po śmierci żony. Ciekawe jest, że na dokumencie tym ktoś próbował wykreślić cząstkowe drzewo genealogiczne najbliższej rodziny.
Transakcja rodzinna z 1791 roku
Zapis po Andrzeju Mleczko z 1809 roku
Testament z roku 1846
Juryzdykcja sądowa z 1853
Wspomnienia J. Ziemiński "W Czterdziestą Rocznicę Powstania Styczniowego",
L
wów 1903 roku.
Rodzina Ziemiańskich. Zdjęcie z przełomu wieku XIX i XX
Maria Ziemiańska. Zdjęcie z roku 1875.
Józef Ziemiański pradziadek - ojciec babki Ludmiły zamężnej z dziadkiem Teofilem Mleczko. Zdjęcie z roku 1875.
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Dokument z 1247 roku z pieczęcią Konrada, księcia łęczyckiego. Wymienia Floriana, kasztelana rozpierskiego, zapewne herbu Jelita.
( Archiwum w Gnieźnie AAG, Dyp.Gn. sygn. 19 )
Pieczęć majestatyczna Króla Kazimierza Wielkiego, powieszona pod dokumentem z 02.02.1347 roku. W treści dokumentu wymieniony jest Dziwisz [z Romiszowic], cześnik sieradzki.
(
Archiwum w Gnieźnie AAG, Dyp.Gn.sygn. 122 )
Nominacja na stopień podporucznika Piotra Remiszewskiego 03.01.1826 w Warszawie
Wiktor Romiszewski, w środku, na wielbłądzie, 31.01.1944, Kair
Na zdjęciu po lewej stronie Michał Janota Bzowski
(1870-1940) z dwoma NN oficerami.
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
ARCHIWUM   Andrzej Techmański
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Marian Techmański ( 1901-1965 ). Brał udział w obronie Lwowa w 1918 roku. W swoich wspomnieniach pisze o Jerzym Bitschanie poległym koledze na cmentarzu łyczakowskim.
Helena Techmańska ( 1897-? ) Wchodziła w skład służby sanitarnej w czasie obrony Lwowa.

Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Karta ewakuacyjna z 1945 roku. Dokument który pozwolił rodzinie mojego dziadka opuścić Lwów.
ARCHIWUM;   Artur Rola Arciszewski
                     
Andrzej Mleczko
                      Maciej Saryusz-Romiszewski
                      Janusz Janota Bzowski
                      Andrzej Techma
ński
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Bzowska Maria z d. Duniewicz 1890-1964 z synem Janem.
Dowod osobisty Marii Bzowskiej z d. Duniewicz
Powiększenie zdjęcia w formacie pdf
Karol Techmański ( 1860-? ) z rodziną. Prawdziwa zagadka genealogiczna. Kiedy zrobiono to zdjęcie?
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
Historia rodziny Janotów Bzowskich.
Powiększenie zdjęcia w formacie djvu
TABLICA RODOWA JANOTÓW BZOWSKICH HERBU NOWINA stan z 1978.
"Łącznik Rodzinny" wydawany "Na mocy decyzji Zarządu ... Związku Rodowego ... od stycznia 1937 r.

Zeszyt I

Zeszyt II
ARCHIWUM   Artur Rola Arciszewski
Powiększenie dokumentu w formacie djvu

Drużyna SOKOŁA w Horodence. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z roku 1887. Szukam informacji o osobach uwiecznionych na tym zdjęciu oraz o organizacji Sokoła w Horodence.
Wyślij wiadomość.
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Sztab 22 Dywizji Piechoty Górskiej rok około 1925.  Na zdjęciu w środku siedzi gen. Stanisław Wieroński, u góry najwyższy pułk. Stefan Stolarz (zamordowany w Katyniu) po lewej stronie stoi kpt. Mieczysław Arciszewski.  Inne osoby na zdjęciu są mi nie znane. Stąd moja prośba o rozpoznanie pozostałych wojskowych.
Wyślij wiadomość.
Powiększenie dokumentu w formacie djvu
Zdjęcie personelu  i pacjentów  Szpitala Wojsk Polskich TECHNIKA we Lwowie  lata 1918-1920.
Kto z Pa
ństwa ma zidentyfikowane postacie ze zdjęcia ?
Wyślij wiadomość.