2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011   
2012       2013       2014      2015      2016
        2017
11.01.2018     08.02.2018     08.03.2018     12.04.2018
Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, 10 V 2018 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
Akademia Genealoga MTG


    Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania nauk pomocniczych historii. Zajęcia w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
   Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie,   Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

     Najbliższe zajęcia odbędą się dnia 9 maja 2018
godz. 17:15. Czytanie Kontraktu dzierżawy z komentarzami wykłacowcy, ćwiczenia z paleografii polskiej. Tekst w pliku: kontakt_dzierzawny_1854-1860.pdf

     Zapraszamy szczególnie serdecznie nowych słuchaczy na wykłady i ćwiczenia. Wiedza zdobyta bardzo przydaje się w prowadzeniu samodzielnych bada
ń genealogicznych.
    Zajęcia w naszej Akademii odbywać się będą dwa razy w miesiącu. W KAŻDĄ PIERWSZĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.

   Akademia Genealoga MTG
dostępna jest na Facebooku.
11.01.2018
   O swojej książce Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792 opowiadał p. Andrzej Techmański.   Księga zawiera  zapisy sądu wójtowskiego które pozwoliły na utworzenie drzewa genealogicznego kilku pokoleń rodziny autora. Pasjonat szybko zobaczy przecież informacje przydatne w opracowaniu historii rodziny w podobnych tekstach.
"Stanowszy obecnie przed prawem wysockim Tomasz Taychman niegdy Franciszka Taychmana prawnuk[i]em a Grzegorza wnuk[i]em a Jakuba Taychmana synem z Jedney strony aktorem, z drugiey zas [s]trony z Marcinem Blagierem y Jadwigo Taychmanuwną zoną, a corko Jana Taychmana Jerzego Taychmana wnuką, a Franciszka Taychmana prawnuką pozwanemu".
Autor omówił założenia wydawnicze. Wspomniał również o wielu niespodziankach z jakimi spotkał się przy opracowywaniu księgi sądowej.    W drugiej części spotkania p. Maciej Saryusz-Romiszewski umówił zasoby archiwów kijowskich.  Ich znajomość wynika z wielokrotnych podróży do Kijowa. Wykład o archiwach prowadził korzystając z prezentacji: Materiały do genealogii polskich rodzin w Kijowie.pdf Pan Maciej ponownie jedzie do Kijowa już w marcu, ma wolne miejsca. Serdecznie zaprasza.
   Książka p. Marcina Niewaldy to efekt 20 lat pracy nad poznaniem świata jednej z najbardziej tajemniczych grup mieszkańców Rzeczypospolitej w czasie zaborów – oficjalistów dóbr prywatnych. Na przykładzie życia Bronisławy Steckiej i jej szerokiego otoczenia poznajemy wiele szczegółów typowego życia mieszkańców wsi i dworów z rejonów okolic Sokala, Brodów czy Przemyśla. Są tu opisy wydarzeń, ludzi, strojów, dróg, jak prano ługiem, czym się fascynowano, jak bawiły się dzieci, jak odprawiano chrzty, historie bitew, o duchach, kapliczkach i kochankach - są nawet przepisy kulinarne. Zweryfikowane zostały nawet informacje dotyczące pogody danego dnia! Książa jest także próbą znalezienia klucza do tego jak przygotowywać podobne książki, mając wyjściowo bardzo mało informacji i brak źródeł.
08.02.2018
     Gościem spotkania była Pani Iwona Fischer, Kierownik Oddziału IV, Archiwum Narodowego w Krakowie.  Wygłosiła referat: Zasób Oddziału IV Archiwum Narodowego w Krakowie cz. I. Czasy powojenne a poszukiwania genealogiczne.
Omówione zostały liczne zachowane zespoły dokumentów: akta powojenne i poszukiwania spraw związanych z okupacją, potwierdzeniem pracy przymusowej, pobytu w obozie koncentracyjnym, więzieniu niemieckim; rozliczenia powojenne: straty w ludziach i mieniu; uzyskiwanie nowych dokumentów, nowego miejsca zamieszkania; potwierdzenia zamieszkania w Krakowie po wojnie; zmiana systemu, nowe wybory polityczne, referendum.
08.03.2018
   Spotkanie autorskie z "detektywem historii" p. Jerzym S. Łątka. Rzecz o "żołnierzach wyklętych" w książce Zemsta zza grobu Stanisław Pytla. Pozycja z serii WYKLĘCI NIE ŚWIĘCI, HISTORIA bez IPN.

   Stefania Pytel, widząc podejrzanych osobników zmierzających w stronę jej domu, wzięła na rękę dwumiesięczną córkę. Dlaczego tak zrobiła? – Niemcy nie uderzyliby kobiety z dzieckiem na ręku. Pytlowa nie została uderzona. Dostała śmiertelną kulę z parabellum z bliskiej odległości. Nie od Niemca. Od mieszka
ńca tej samej wsi. Ci, którzy podpalili piątkę jej dzieci i zlinczowali najstarszego syna, byli akowcami. Są na listach członków WiN. Dziś uważani są za „żołnierzy wyklętych”.
   „Zemsta zza grobu” to wstrząsająca historia tej bestialskiej zbrodni. Opowieść o tym, jak dzisiejsi „żołnierze wyklęci” postanowili „policzyć się” z rodziną Pytlów.
12.04.2018