Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek,
08.10.2020 roku, o godz. 18:00.
     Dnia 21 grudnia 2018 roku Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie działając
w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Małopolskie
Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie.

     Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie kontynuuje działalność Małopolskiego
Towarzystwa Genealogicznego.

     Konieczność ponownej rejestracji wynikało ze zmiany prawa. Na początku maja 2016 r. weszły w życie
przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie
starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w
życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe,
które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się
ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak
wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

     Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zatwierdziło regulamin MTG w
Krakowie. Tekst regulaminu w pliku: mtg_regulamin.pdf
     Zarząd MTG w Krakowie prosi wszystkich starych członków MTG o ponowne wypełnienie deklaracji. Nowe
deklaracja członkowskie wraz z załącznikiem uwzględnia wprowadzone w maju 2018 przepisy RODO.
PLIKI DO POBRANIA:
- mtg_deklaracja.pdf
- mtg_zalacznik_rodo.pdf
   Składki członkowskie proszę wpłacać na konto MTG.
Dane konta: mBank 69 1140 2004 0000 3402 7862 7060
UWAGA! Przy wpłacie koniecznie należy podać nazwisko osoby wpłacającej.
              Członkowie MTG osoby pracujące, składka miesięczna 10 zł. Pozostali 
              proszeni są o wpłacanie 5 zł na miesiąc.    
   Genealogia rodzinna wyprowadzona z czasów bardzo odległych z roku 1388!!! Wyjątkową historię rodzinną opowiedział pan Janusz Janota Bzowski. Majątków ziemskich, dworów bez liku. Wiele publikacji rodzinnych, pierwsze z roku 1930. Wspaniała dokumentacja rodzina Janotów Bzowskich z Bzowa od 1388 do 2018 r.
10.01.2019
SPOTKANIA ARCHIWALNE
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

10.01.2019     14.02.2019     14.03.2019     11.04.2019     09.05.2019     13.06.2019     11.07.2019
08.08.2019     12.09.2019     10.10.2019     14.11.2019     12.12.2019
      Pani Jolanta Marcinkowska Kępska absolwentka socjologii UJ, nauczycielka, obecnie emerytowana. Genealogią zainteresowała się 6 lat temu. Prezentowała na spotkaniu swoją książkę "Działo się w ..." która jest plonem kilkuletnich poszukiwań źródeł w archiwach. Pełna wersja książki dostępna jest pod adresem:
https://issuu.com/magdy.2/docs/magdy2_sklad_ksiazki_genealogia

   Cytat z okładki: Historie tu opisane, losy ludzi i opowieści o nich to jakby przeglądanie się w lustrze i pytanie samych siebie: czy jestem podobna do kogoś, jakie cechy charakteru odziedziczyłam po przodkach, czy jakieś geny "asują" do mnie, czy coś z nich odnajduję w swoich dzieciach? Czy bardzo się od nich różnię?
14.02.2019
   Gościem specjalnym spotkania był ks. Piotr Kroczek, teolog i kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych. Ksiądz prof. wygłosił wykład "RODO w Kościele z uwzględnieniem archiwów kościelnych".

   Obowiązujące przepisy prawne znajdują się na stronach internetowych;
- Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim;                                                   . https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/KIODO/podrecznik2018-01.html
- Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. podczas 378 zebrania Plenarnego w Warszawie został promulgowany 30 kwietnia 2018 r.;                                          .                                                   http://episkopat.pl/promulgacja_dekretu_ogolnego_ws_ochrony_osob_fizycznych-2/,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgolnyOOchronieDanychOsobowych.pdfKołomyja obóz w Kosaczowie

   Mija 100 lat od wyzwolenia obozu w Kosaczowie ( dzielnica Kołomyi - obecnie Ukraina ). Wskutek przejęcia Galicji Wschodniej po I Wojnie Światowej przez Zachodnioukraińską Republike Ludową doszło do wojny polsko-ukraińskiej i umieszczenia w obozie jenieckim polskich legionistów oraz osób cywilnych przebywających w tym momencie na terenach Galicji. W efekcie bardzo złych warunków sanitarnych i panującego tyfusu zmarła duża liczba przetrzymywanych tam osób. Osoby te umierały jeszcze po kilku miesiącach od uwolnienia.
   Lista została opracowana w oparciu o zapisy w księdze zgonów parafii rzymsko katolickiej miasta Kołomyja. Lista ma być odwzorowaniem zapisów w księdze a co za tym idzie może zawierać błędy zapisu zwłaszcza nazwisk i miejscowości. Błędy mogą również wynikać z nieprawidłowego odczytania pisma ręcznego. Zachowano kolejność zapisu z księgi co powoduje, że zdarzają się powtórzenia tych samych zapisów na kolejnych stronach księgi czasami różniące się co nie co między sobą.
   Listę opracował
Benedykt Kałafatiuk, dostępna jest w pliku: internowani_kosaczow.pdf
14.03.2019
   Pan Daniel Nowak doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił wykład: Wykorzystanie austriackich katastrów gruntowych z terenu Galicji w poszukiwaniach genealogicznych. Wyład był godzinnym streszczeniem książki, pracy doktorskiej: Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji pisanej pod opieką prof. Zdzisława Budzyńskiego z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
11.04.2019
   Pan Mariusz Kluczewski Kierownik Oddziału II - Archiwum Narodowego w Krakowie, akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w. przedstawił wykład: Zasoby archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
   Pan Mariusz Kluczewski kilka lat porządkował materiały w w/w archiwum. Podczas miesięcznego pobytu w 2018 r. włączył do zasobu ostatnią już partię rozkazów, czyli dokumentów normujących funkcjonowanie Polskich Sil Zbrojnych. Więcej można przeczytać na stronie:
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4871-zako%C5%84czono-w%C5%82%C4%85czanie-tzw-%E2%80%9Erozkaz%C3%B3w%E2%80%9D-do-zasobu-instytutu-polskiego-i-muzeum-im-gen-sikorskiego-w-londynie
09.05.2019
   Najlepszy specjalista od spraw austriacko-galicyjskich, zwłaszcza w sprawach militarnych prof. dr hab. Michał Baczkowski z Zakładu Historii Polski Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas swojego wykładu omówił wszelkie dostępne materiały źródłowe archiwalne i drukowane, pomocne w poszukiwaniach genealogicznych.
   Pan prof. jest autorem publikacji monograficznych, najważniejsze z nich: W służbie Habsburgów. Polscy ochotnicy w austriackich siłach zbrojnych w latach 1772-1815; Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914; Wojsko austriackie w Krakowie w latach 1796-1809; Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie; Wojna 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim.
   Dziękując prof. Baczkowskiemu za bardzo ciekawy wykład - MTG ma jednocześnie nadzieję, że nie było to ostatnie wspólne spotkanie z historią.
13.06.2019
   Pan Andrzej Chałupczak opowiadał o swoich ukraińskich poszukiwaniach. Wyjazd starannie przygotował.
Ważne było planowanie; uzgodnienie terminów spotkań z rodziną poznaną na FB, trasy podróży. Zaplecze
stanowili pracownik - tłumacz i samochód. Podróż trwała jedynie trzy dni. Wypełniły je rodzinne wspomnienia,
długie rozmowy, opowieści sprzed wielu lat, stare opisane fotografie. Materiału do badań bardzo dużo. Teraz 
trzeba wszystko uporządkować i ... zaplanować następny wyjazd do nowo poznanej rodziny. 
12.09.2019
   Na listopadowym spotkaniu p. Bartłomiej Jasiński opowiadał o grupie facebook: Kołomyja Info. O inicjatywie, która wyrosła z potrzeby osób zainteresowanych tym samym rejonem poszukiwań - Kołomyją. Grupa wywodzi swe korzenie z MTG, gdzie z zaciekawieniem kilka osób odkryło swoje zainteresowanie stolicą Pokucia i okolicami. FB miał być miejscem na stały kontakt i wymianę informacji. Członkowie grupy pomagają sobie wzajemnie i uzupełniają wiedzę. Poprzez wymianę posiadanych zasobów archiwalnych i książek. Grupie udało się zakupić fotokopie ksiąg metrykalnych. Grupa stała się zalążkiem odrodzenia oddziału miłośników Kołomyi we Wrocławiu.
14.11.2019
  Pani dr KarolinaTrzeskowska-Kubasik z Biura Badań Historycznych IPN przeprowadziła wykład:  Informacje biograficzne i genealogiczne w zbiorach archiwalnych Studium Polski Podziemnej w Londynie. Prowadząc badania genealogiczne często zapominamy o archiwach znajdujących się poza granicami Polski, zwłaszcza o archiwach które zasoby powstały po II Wojnie Światowej. Katalog zbiorów znajduje się na stronie internetowej:
https://studium.org.uk/index.php/pl/. Warto odwiedzać stronę FB:
https://www.facebook.com/StudiumPolskiPodziemnej/
12.12.2019
   W dniach 28 a 29 listopada odbyła się I Krakowska Konferencja Genealogiczna.  Zorganizowana została przez Koło Naukowe Doktorantów Historii UP, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Konferencja połączona była z warsztatami genealogicznymi pt. „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”
   Pan Maciej Saryusz-Romiszewski reprezentował MTG wygłaszając referat: Działalność Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Referat w postaci prezentacji dostępny jest w pliku: Dzialalnosc_MTG_w Krakowie.pdf
28.11.2019
   Grudniowe spotkanie MTG poświęcone zostało sprawom organizacyjnym.
   Nasza biblioteka przyjęła na stan książki stanowiące spuściznę po śp. Ewie Tarkowskiej. Dziękujemy serdeczne Panu Janowi Tarkowskiemu za przekazane książki (wykaz książek w pliku: ksiazki_e_tarkowska.pdf). Zgromadzone, opracowane dokumenty o charakterze genealogicznym poświęconych rodzinie Medweckich zostaną przekazane do Biblioteki Jagiellońskiej.
   Zebrane osoby na spotkaniu dyskutowały nad nowym projektem. ARCHIWUM DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ im. ks. Jerzego Wolnego zaproponowało współpracę przy digitalizacji ksiąg metryklanych. Okazało się, że są chętni do pracy. Na początek zostaną sfotografowane księgi z parafii: Chechło, Olkusz i Szreniawa.
09.01.2020
   Na spotkaniu przedstawiony został wykład Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pani Elżbieta Laska w referacie: Rodzaje źródeł do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu zapoznała nas z wieloma zespołami swojego Archiwum, które mogą być pomocne w poszukiwaniach pasjonatów historii rodzinnych. Wykład wzbogacony został o bardzo ciekawą informację. Obecnie realizowany jest projekt skanowania ksiąg metrykalnych przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Wykaz ksiąg metrykalnych ze Lwowa umieszczony zostanie na stronie AP w Przemyślu po zakończeniu prac pierwszego etapu. Skany dostępne będą w czytelni AP w Przemyślu.
    Zapraszamy na stronę internetową Archiwum Państwowego w Przemyślu: http://www.przemysl.ap.gov.pl/strona-glowna, najważniejsza jej część: http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/
13.02.2020
   Spotkanie odbyło się on-line ale zgodnie z tradycją, w drugi czwartek miesiąca 9 kwietnia. Na spotkaniu referat przedstawił Maciej Saryusz-Romiszewski „Materiały do poszukiwań genealogicznych w archiwach IPN-u" (byłot to powtórzenie prelekcji, która swą premierę miała na V Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2018 r.). Wykład zakończono pytaniami skierowanymi do prowadzącego. Przebieg zebrania wykazał, że istnieje potrzeba organizowania tego typu wideospotkań.
   Spotkanie wirtualne odbębyło się na platformie Zoom Cloud Meetings. Wsparcia technicznego udzielał Maciej Wojtasiewicz w dniu spotkania od godz. 15:00. Instrukcja do programu Zooma dostępna była wcześniej w pliku: instrukcja_zooma.pdf
Dnia 31 marca odbyło się nieformalne spotkanie MTG w wirtualnej rzeczywistości. Spotkanie zainicjował pierwotnie Benek Kalafatiuk, a organizatorem był Maciej Wojtasiewicz, który założył grupę na Skype do której dołączyli o godz. 17tej niektórzy członkowie naszego Stowarzyszenia. Po pewnym czasie komunikator został zmieniony na Zoom Cloud Meetings. Narzędzie rekomendował Marcin Niewalda, które ponownie „hostował” czyli był gospodarzem „Maćko z Tyńca”.
Narzędzie okazało się ku uciesze wszystkich znakomite i pozwoliło na swobodną wymianę informacji. Było to na tyle interesujące, że postanowiliśmy spotkać się w ten sam sposób za tydzień w czwartek 9 kwietna o godz 17:00.
W trakcie spotkania Piotr Strzetelski pokazał przygotowany przez niego przepisany, oryginalny pamiętnik swojego krewnego, kpt Mariana Strzetelskiego a Bartek Jasiński zwiastun swojego nowego wydania Gońca Pokuckiego. Bartek skierował również naszą dyskusję na temat badań nad duszparsterstwem w kręgach polonijnych z racji dotarcia do pozycji pt W KRĘGU BADAŃ NAD POLONIĄ I DUSZPASTERSTWEM POLONIJNYM pod egidą KUL z inicjatywy ks. Prałata Romana Nira sekretarza naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago. Pozycja o tyle ciekawa, że zawiera wiele informacji na temat księży i ich posługi na przełomie różnych lat.
Marcin Niewalda poruszył kwestie swoich dużych zasobów dotyczących uczestników Powstania Styczniowego. Temat ciekawy uwzględniając historię rodziny Maćka Wojtasiewicza, który ma prapradziadka powstańca, leżącego na Górce Powstańczej na Łyczakowie, Zbyszek Szybka wskazując związki swojej rodzinny z powstaniem styczniowym o nazwisku Sowiński. Na końcu Zbyszek Szybka opowiadał o wizycie w Będzinie i możliwościach nowego skanera, który jest w posiadaniu naszego Stowarzyszenia
.
Reasumując spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze i w sposób jednogłośny zostało wybrane narzędzie dzięki, któremu będziemy mogli spotkać się następnym razem.
31.03.2020
09.04.2020
   Wykład poprowadził p. mgr Artur Karpacz z  Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tytuł: Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej - zarys projektu.
   Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej udostępniło w domenie publicznej:
- ponad 500 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej
- 1500 biogramów osób (artystów, rzemieślników, duchownych etc.) powiązanych z Archidiecezją Krakowską
- ponad 4000 zdigitalizowanych i udostępnionych w domenie publicznej i na licencjach CC dzieł sztuki z małopolskich kościołów.
   Dzięki dofinansowaniu z "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków podjęła prace nad rozbudowaniem Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Już niedługo znajdą się  w nim kolejne jednostki archiwalne z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, Archiwum Kurii Metropolitalnej i archiwów parafialnych z terenu Diecezja Bielsko-Żywiecka. Do końca 2022 roku zostanie opublikowane 1022 jednostki. Portal umożliwia wygodne korzystanie z dostępnych dokumentów.
   Wszystko dostępne na stronie Sakralnego Dziedzictwa Małopolski - https://sdm.upjp2.edu.pl/

   Genealodzy muszą być cierpliwi, księgi metrykalne będą dostępne. Digitalizacja i udostępnianie materiału musi trochę potrwać. Częściowy wykaz parafii znajduje się na ostatnim zdjęciu ze spotkania.
14.05.2020
   Pan Zbigniew Majewski przedstawił prezentację „Podróże w czasie i przestrzeni pięciu pokoleń przodków Zbigniewa Majewskiego.
   Autor we wstępie powiedział: "Jest to animowana prezentacja losów pięciu pokoleń mych przodków z rodzin Majewskich i Zwolińskich, omówiona pokoleniami wzdłuż osi czasu od końca XVIII wieku do czasów dzisiejszych z mapami i animacją podróży i wydarzeń ilustrowana zdjęciami osób i miejsc oraz skanami wybranych dokumentów. Przyjęta metoda prezentacji jest dynamiczna, może  spowoduje dyskusję o przydatności i atrakcyjności takiego podejścia do dokumentacji losów rodzin będących tematem badań genealogicznych".
18.06.2020
   Zapraszamy członków MTG i sympatyków na spotkanie online,    które odbędzie się w czwartek 8 października o godz. 18:00.

      Pan dr Mateusz Mataniak, Pracownia Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadzi wykład „Dzieje Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie (1867-1914) w świetle zasobu archiwalnego Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie ("archiwum bernardyńskie"). Źródła do badań genealogicznych".

     Spotkanie wirtualne odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerach osobistych. Chętni, którzy się zgłoszą otrzymają, w dniu spotkania, wiadomość z linkiem DOŁĄCZ DO SPOTKANIA W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS na który należy kliknąć. Z widocznych na ekranie trzech możliwości najlepiej wybrać KORZYSTAJ Z TEAMS W PRZEGLĄDARCE.
     Wsparcia technicznego udzielać będzie Maciej Wojtasiewicz w dniu spotkania od godz. 17:30. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie swojego akcesu na adres: mtg@mtg-malopolska.org.pl
   Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadził wykład „Akta metrykalne, podworskie i gubernialne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie”.
   Omówiono obszar zachowanych, przechowywanych w archiwum we Lwowie ksiąg metrykalnych kościoła rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej. Szczegóły zawarte są w inwentarzu fond 618.
   Archiwa podworskie, trzeba pamiętać nosiły różne nazwy: archiwa prywatne, archiwa rodowe lub archiwa rodzinne. Po upaństwowieniu majątków ziemskich zaczęto używać nowej nazwy: archiwa podworskie lub archiwa rodzinno-majątkowe. Wykładowca prezentował przykładowe dokumenty, które mogą wchodzić w skład tego typu zasobów.
    Spotkanie wirtualne odbył
o się tym razem na platformie Microsoft Teams.
17.09.2020