Akademia Genealoga MTG


    Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania nauk pomocniczych historii. Zajęcia w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
   Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie,   Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

     Dodatkowe zajęcia w dniu 28 lutego 2017 o godz. 17:00. Paleografia łacińska, dokończenie tekstu z poprzednich zajęć. Godzinny wykład: Archiwa magnackie i podworskie.

   Akademia Genealoga MTG dostępna jest na Facebooku.
    2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016

    12.01.2017  
Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, 09 II 2017 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).    
12.01.2017
     Wysłuchaliśmy interesującego wykładu Pana dr hab. Krzysztofa Ślusarka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Gdzie szukać i jak interpretować źródła dotyczące drobnej szlachty”. Omówione zostały księgi majestatyczne, księgi legitymacyjne, akty hipoteczne, inwentarze majątkowe, wojskowe spisy ludności a także spisy wyborców do władz samorządowych. Profesor ilustrował wykład pokazem poszczególnych dokumentów omawiał ich dostępność. Znaczną część swojego wystąpienia profesor poświęcił interpretacji dokumentów co ilustrował konkretnymi przykładami. Szczególną uwagę zwrócił na dokumenty dotyczące drobnej szlachty galicyjskiej.
Poznajmy zbiory Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokumenty, księgi, pieczęci z Oddziału Akt Dawnych i Oddziału Akt Nowych.

     Awizowane wcześniej pokazy dla genealogów w Archiwum UJ planowane są na marzec: we czwartek, 16.03 o godz. 16.30 oraz w poniedziałek, 20.03 o godz. 16.00. Spotykamy się w Nowym Gmachu BJ, koło szatni. Czas trwania pokazu 2 godziny. Obowiązkowe wcześniejsze zapisy, u p. Maciej Saryusz-Romiszewskiego. Wstęp na pokaz wyłącznie na podstawie podpisanej listy obecności. Zapraszamy !!!