Akademia Genealoga MTG


    Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania nauk pomocniczych historii. Zajęcia w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
   Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie,   Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

     Kolejne zajęcia w dniu 4 kwietnia 2017 o godz. 17:00. Paleografia polska. Wykład: NIESPODZIANKA!.

   Akademia Genealoga MTG dostępna jest na Facebooku.
    2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016

    12.01.2017    09.02.2017    09.03.2017
Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, 13 IV 2017 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).    
12.01.2017
     Wysłuchaliśmy interesującego wykładu Pana dr hab. Krzysztofa Ślusarka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Gdzie szukać i jak interpretować źródła dotyczące drobnej szlachty”. Omówione zostały księgi majestatyczne, księgi legitymacyjne, akty hipoteczne, inwentarze majątkowe, wojskowe spisy ludności a także spisy wyborców do władz samorządowych. Profesor ilustrował wykład pokazem poszczególnych dokumentów omawiał ich dostępność. Znaczną część swojego wystąpienia profesor poświęcił interpretacji dokumentów co ilustrował konkretnymi przykładami. Szczególną uwagę zwrócił na dokumenty dotyczące drobnej szlachty galicyjskiej.
Poznajmy zbiory Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    
Archiwum UJ dla miłośników historii, członków MTG przeprowadziło specjalne pokazy swoich zasobów. W czytelni Oddziału Akt Nowych pokazano nam akta wydziałów i katedr uczelni oraz akta ogólnouniwersyteckie (senackie) tworzone na UJ po roku 1795. Genealodzy mają co szukać w rodowodach, życiorysach i formularzach. Trafić można nawet na piękne zdjęcia z początku XX wieku.
   Druga godzina pokazu to możliwość zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi w Oddziale Akt Dawnych. Zasób obejmuje dokumentację od fundacji Uniwersytetu Krakowskiego (1364 i 1400) przez jego przekształcenie w Szkołę Główną Koronną w wyniku reformy Kołłątajowskiej, aż do ko
ńca istnienia I Rzeczypospolitej (1795).
Prezentowane były oryginalne pergaminy z XIV i XV wieku, np. Dyplom miasta Krakowa z 12 maja 1364 r. poręczający swobody uniwersyteckie nadane przez króla w akcie erekcyjnym (Arch. UJ, perg. 6). Spisy studentów, testamenty profesorów wzbudziły zainteresowanie naszych poszukiwaczy. Szczególnie pochylono się nad wykazami płaconych dziesięcin z dóbr klasztornych.
09.03.2017
     Od kilku lat w ramach MTG działa grupa osób związanych z kresowym miastem Pokucia, Kołomyją. Osoby te, odwiedzając Kołomyję uczestniczą w szeregu działań mających na celu pomoc istniejącej na tych terenach społeczności polskiej, jak też wsparcie przy zachowaniu pomników kultury polskiej w tym także dużego, zachowanego katolickiego cmentarza, gdzie w dużej częsci pochowani są Polacy. Owocem tych działań jest też nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Kulturowym im.A.Mickiewicza w Kołomyi, które działa przy polskiej parafii. Głównym zadaniem tej orgnizacji jest nauczanie języka polskiego i kultury polskiej wszystkich, którzy wyrażą chęć i złożą akces. Jest to ciekawe podejście o tyle, że nie ogranicza w żaden sposób osoby rdzennie ukraińskie i pozwala w ten sposób szerzyć naszą kulturę w prawdziwie szerokim wymiarze.
     Towarzystwo im.Mickiewicza współdziała bardzo ściśle również z wrocławskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej (tzw. grupa p.Saganowskiego) corocznie bardzo fachowo remontując polski cmentarz w Kołomyi. Szczegóły akcji można znaleźć pod tym linkiem:
http://www.kresowianie.info/artykuly,c85,kolomyja.html
     W pozostałym czasie członkowie PTK im.Mickiewicza dokonują oprysków na cmentarzu i koszenia, a także doglądają cmentarza, by nie ulegał on dewastacji. Ten element wymaga stałej działalności PTK w ciągu niemalże całego roku.
     Towarzystwo pomaga również osobom odtwarzającym swoje polskie korzenie (wyszukiwanie dokumentów i pomoc w wyrobieniu Karty Polaka), a także osobom starszym, biednym i samotnym.
     Z inicjatywy Bartłomieja Jasi
ńskiego, naszego długoletniego członka MTG, zorganizowano zbiórkę mającą na celu pomoc dzieciom uczącym się języka polskiego w szkole sobotnio-niedzielnej, która działa pod patronatem PTK w Kołomyi. Osoby uczące się w tej szkole, uczą się za darmo, co przy tegorocznym bardzo dużym naborze, przerastało możliwości zapewnienia materiałów przez Towarzystwo i rodziło konieczność odmówienia nauki części osób. Na szczęście tak się nie stało i powstały 3 oddziały nauczania początkowego (ok.50 osób w tym większość dzieci w wieku 8-14 lat). Delegacja MTG w składzie Marta Świdrak, Maciej Wojtasiewicz i Bartłomiej Jasiński przekazała w czasie wrześniowej wizyty zeszłego roku szereg materiałów, w tym elementarze, mapy, ksiązki i podręczniki, radiomagnetofon i wiele przyborów szkolnych. Akcja ta była niejako podziękowaniem za wieloletnią opiekę nad cmentarzem, a także miała na celu uświadomienie uczącym się, że Kołomyja ma wielokulturową historię i tego odzwierciedleniem jest choćby cmentarz. Dbanie o ten cmentarz to dbanie o tą wielokulturowość, która jest wartością niezbywalną i imanentną cechą tego regionu. Uświadomienie tego uczniom szkoły być może wykształci nawyk pamięci o grobach przodków, co dla nas, Polaków w kraju jest normą, a na dzisiejszych kresach niestety nie zawsze.
     Na zdjęciu: przekazanie oficjalnego podziękowania od Polskiego Towarzystwa Kulturowego w Kołomyi dla Macieja Wojtasiewicza.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 16.03.2017 i 20.03.2017
    Najbliższe spotkanie MTG wypełnią dwa wykłady.

    Pierwszy p. Janusza J. Bzowskiego "Drzewo przodków w programie Drzewo Genealogiczne firmy pl-Soft. Import i export do gedcom, witryna rodzinna".
    Drugi p. Jerzego Wardasa
"Nieznane losy Legionistów braci Dudzińskich". Jana, rocznik 1893 i Stanisława rocznik 1895 - uczestników walk II Brygady Legionów od 1914 roku aż do ich śmierci.

Serdecznie zapraszamy.