2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011   
2012       2013       2014      2015      2016
        2017
11.01.2018     08.02.2018     08.03.2018     12.04.2018     10.05.2018     14.06.2018     12.07.2018
Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, 9 VIII 2018 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
11.01.2018
   O swojej książce Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792 opowiadał p. Andrzej Techmański.   Księga zawiera  zapisy sądu wójtowskiego które pozwoliły na utworzenie drzewa genealogicznego kilku pokoleń rodziny autora. Pasjonat szybko zobaczy przecież informacje przydatne w opracowaniu historii rodziny w podobnych tekstach.
"Stanowszy obecnie przed prawem wysockim Tomasz Taychman niegdy Franciszka Taychmana prawnuk[i]em a Grzegorza wnuk[i]em a Jakuba Taychmana synem z Jedney strony aktorem, z drugiey zas [s]trony z Marcinem Blagierem y Jadwigo Taychmanuwną zoną, a corko Jana Taychmana Jerzego Taychmana wnuką, a Franciszka Taychmana prawnuką pozwanemu".
Autor omówił założenia wydawnicze. Wspomniał również o wielu niespodziankach z jakimi spotkał się przy opracowywaniu księgi sądowej.    W drugiej części spotkania p. Maciej Saryusz-Romiszewski umówił zasoby archiwów kijowskich.  Ich znajomość wynika z wielokrotnych podróży do Kijowa. Wykład o archiwach prowadził korzystając z prezentacji: Materiały do genealogii polskich rodzin w Kijowie.pdf Pan Maciej ponownie jedzie do Kijowa już w marcu, ma wolne miejsca. Serdecznie zaprasza.
   Książka p. Marcina Niewaldy to efekt 20 lat pracy nad poznaniem świata jednej z najbardziej tajemniczych grup mieszkańców Rzeczypospolitej w czasie zaborów - oficjalistów dóbr prywatnych. Na przykładzie życia Bronisławy Steckiej i jej szerokiego otoczenia poznajemy wiele szczegółów typowego życia mieszkańców wsi i dworów z rejonów okolic Sokala, Brodów czy Przemyśla. Są tu opisy wydarzeń, ludzi, strojów, dróg, jak prano ługiem, czym się fascynowano, jak bawiły się dzieci, jak odprawiano chrzty, historie bitew, o duchach, kapliczkach i kochankach - są nawet przepisy kulinarne. Zweryfikowane zostały nawet informacje dotyczące pogody danego dnia! Książa jest także próbą znalezienia klucza do tego jak przygotowywać podobne książki, mając wyjściowo bardzo mało informacji i brak źródeł.
08.02.2018
     Gościem spotkania była Pani Iwona Fischer, Kierownik Oddziału IV, Archiwum Narodowego w Krakowie.  Wygłosiła referat: Zasób Oddziału IV Archiwum Narodowego w Krakowie cz. I. Czasy powojenne a poszukiwania genealogiczne.
Omówione zostały liczne zachowane zespoły dokumentów: akta powojenne i poszukiwania spraw związanych z okupacją, potwierdzeniem pracy przymusowej, pobytu w obozie koncentracyjnym, więzieniu niemieckim; rozliczenia powojenne: straty w ludziach i mieniu; uzyskiwanie nowych dokumentów, nowego miejsca zamieszkania; potwierdzenia zamieszkania w Krakowie po wojnie; zmiana systemu, nowe wybory polityczne, referendum.
08.03.2018
   Spotkanie autorskie z "detektywem historii" p. Jerzym S. Łątka. Rzecz o "żołnierzach wyklętych" w książce Zemsta zza grobu Stanisław Pytla. Pozycja z serii WYKLĘCI NIE ŚWIĘCI, HISTORIA bez IPN.

   Stefania Pytel, widząc podejrzanych osobników zmierzających w stronę jej domu, wzięła na rękę dwumiesięczną córkę. Dlaczego tak zrobiła? - Niemcy nie uderzyliby kobiety z dzieckiem na ręku. Pytlowa nie została uderzona. Dostała śmiertelną kulę z parabellum z bliskiej odległości. Nie od Niemca. Od mieszka
ńca tej samej wsi. Ci, którzy podpalili piątkę jej dzieci i zlinczowali najstarszego syna, byli akowcami. Są na listach członków WiN. Dziś uważani są za „żołnierzy wyklętych”.
   „Zemsta zza grobu” to wstrząsająca historia tej bestialskiej zbrodni. Opowieść o tym, jak dzisiejsi „żołnierze wyklęci” postanowili „policzyć się” z rodziną Pytlów.
12.04.2018
   Kolejny wykład wygłosiła Pani Iwona Fischer, Kierownik Oddziału IV, Archiwum Narodowego w Krakowie.  Tym razem przedstawiony został temat: ZASÓB ODDZIAŁU IV ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE CZ. II. ŻYCIE W PRL A POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE (akta osobowe pracowników, poświadczenie pracy, posiadanie firmy i uprawnień zawodowych; sprawy załatwiane w urzędach, zameldowania, przydziały mieszkań, akta spraw sądowych; akta szkolne; księgi adresowe i wydawnictwa branżowe jako źródło do poszukiwań genealogicznych).
    Dziękujemy bardzo za wszystkie wykłady.
10.05.2018
    Główny temat spotkania "Przepisy RODO a Kościół katolicki w Polsce".
(RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
    Szeroko omowiano nowe sytuacje z którymi spotykamy się w archiwach parafialnych. Sytuacja prawna nie jest prosta, przepisy zaczęły obowiązywać ledwie kilka dni temu. Dyskusja uświadomiła zebranym konieczność zorganizowania spotkania z inspektorem danych osobowych.
    Poniżej trzy miejsca w sieci na których można zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim;                                                   . (https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/KIODO/podrecznik2018-01.html)

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie został promulgowany 30 kwietnia 2018 r.;                                          .                                                   http://episkopat.pl/promulgacja_dekretu_ogolnego_ws_ochrony_osob_fizycznych-2/,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgolnyOOchronieDanychOsobowych.pdf

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych na swojej stronie internetowej;
https://parafiaksieze.pl/aktualnosci/episkopat-polski/rodo-w-parafii/ umieściła informacje "Kościół katolicki w Polsce ogłosił 30 kwietnia specjalny dekret ws. ochrony osób fizycznych w związku z kościelnym przetwarzaniem danych osobowych. Dzięki temu dokumentowi nastąpiło ujednolicenie zasad stosowania przepisów, które istnieją w Kościele przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a dotyczą ochrony danych osobowych".
14.06.2018
Akademia Genealoga MTG

    Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania nauk pomocniczych historii. Zajęcia w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
   Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie,   Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

    
Uroczyste zakończenie zajęć w Akademii MTG

     Spotkanie z p. doktorem Stanko w "Hotelu Europejskim" 26 lipca 2018 o godz. 16:30. Podsumowanie całego roku nauki, połączone będzie z  rozmową o przyszłości Akademii.
Zapraszamy !!!

   Akademia Genealoga MTG dostępna jest na Facebooku.
20.06.2018
     Spotkanie z Robertem Pine'm. Nasz gość to wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w USA zasiadający w zarządzie tego Towarzystwa w dziale marketingu. Jest m.in. odpowiedzialny za wydawanie kwartalnika "Rodziny".
     Polskie Towarzystwo Genealogiczne Ameryki ze swoją główną siedzibą w Chicago zostało założone w sierpniu 1978 roku. Towarzystwo istnieje jako organizacja gromadząca i zachowująca informacje na temat polskiej i polsko-amerykańskiej historii rodzin i pomaga swoim członkom wykorzystać te informacje w swoich badaniach genealogicznych. Towarzystwo jest otwarte na wykonywanie każdych badań w ramach całej wspólnoty polskiej na świecie. Wspiera indywidualne badania służąc radą i dostarczając informacje za pomocą książek, wydawanych biuletynów, regularnych spotkań, konferencji oraz corocznych warsztatów. Mając już ponad 2000 członków w całych Stanach Zjednoczonych i w ponad innych 10 krajach, towarzystwo umożliwia wymianę informacji pomiędzy swoimi członkami. Adres PGSA - www.pgsa.org
     Kilkanaście stron genealogicznych znajdziemy w pliku: strony_www_usa.pdf  POLECAMY!