Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, 14 III 2019 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
     Dnia 21 grudnia 2018 roku Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie działając
w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Małopolskie
Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie.

     Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie kontynuuje działalność Małopolskiego
Towarzystwa Genealogicznego.

     Konieczność ponownej rejestracji wynikało ze zmiany prawa. Na początku maja 2016 r. weszły w życie
przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie
starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w
życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe,
które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się
ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak
wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

     Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zatwierdziło regulamin MTG w
Krakowie. Tekst regulaminu w pliku: mtg_regulamin.pdf
     Zarząd MTG w Krakowie prosi wszystkich starych członków MTG o ponowne wypełnienie deklaracji. Nowe
deklaracja członkowskie wraz z załącznikiem uwzględnia wprowadzone w maju 2018 przepisy RODO.
PLIKI DO POBRANIA:
- mtg_deklaracja.pdf
- mtg_zalacznik_rodo.pdf
Akademia Genealoga MTG


    Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania nauk pomocniczych historii. Zajęcia w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
   Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie,   Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

    Rusza kolejny sezon Akademii Genealoga MTG !!!
Zajęcia, poprowadzi niezawodny dr Przemysław Stanko, które będą się odbywały w 1-szą i 3-cią ŚRODĘ miesiąca w godz. 17:00-19:00.

Kolejne zajęcia Akademii Genealoga MTG w środę, 27 lutego. Wykład "Zbiory genealogiczne w archiwach i bibliotekach niemieckich"
Zapraszamy !


Proponowany program:
Paleografia łacińska = 10 godzin
Paleografia polska = 3 godziny
Neografia niemiecka = 8 godzin
Heraldyka i kartografia historyczna = 4 godziny
Neografia rosyjska = 6 godzin
Historia ustroju i administracji ziem polskich (XIII-XX w.) = 3 godziny
Zbiory specjalistyczne = 2 godziny

   Akademia Genealoga MTG
dostępna jest na Facebooku.
   Genealogia rodzinna wyprowadzona z czasów bardzo odległych z roku 1388!!! Wyjątkową historię rodzinną opowiedział pan Janusz Janota Bzowski. Majątków ziemskich, dworów bez liku. Wiele publikacji rodzinnych, pierwsze z roku 1930. Wspaniała dokumentacja rodzina Janotów Bzowskich z Bzowa od 1388 do 2018 r.
10.01.2019
SPOTKANIA ARCHIWALNE
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

10.01.2019     14.02.2019
      Pani Jolanta Marcinkowska Kępska absolwentka socjologii UJ, nauczycielka, obecnie emerytowana. Genealogią zainteresowała się 6 lat temu. Prezentowała na spotkaniu swoją książkę "Działo się w ..." która jest plonem kilkuletnich poszukiwań źródeł w archiwach. Pełna wersja książki dostępna jest pod adresem:
https://issuu.com/magdy.2/docs/magdy2_sklad_ksiazki_genealogia

   Cytat z okładki: Historie tu opisane, losy ludzi i opowieści o nich to jakby przeglądanie się w lustrze i pytanie samych siebie: czy jestem podobna do kogoś, jakie cechy charakteru odziedziczyłam po przodkach, czy jakieś geny "asują" do mnie, czy coś z nich odnajduję w swoich dzieciach? Czy bardzo się od nich różnię?
14.02.2019