Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, ?? ?? 2020 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
     Dnia 21 grudnia 2018 roku Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie działając
w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zarejestrowało stowarzyszenie zwykłe o nazwie Małopolskie
Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie.

     Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne w Krakowie kontynuuje działalność Małopolskiego
Towarzystwa Genealogicznego.

     Konieczność ponownej rejestracji wynikało ze zmiany prawa. Na początku maja 2016 r. weszły w życie
przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie
starych przepisów zostały zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w
życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadł na maj 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe,
które w wyznaczonym terminie nie uzyskało wpisu do ewidencji zostało rozwiązane z mocy prawa. Nie liczyło się
ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak
wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

     Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zatwierdziło regulamin MTG w
Krakowie. Tekst regulaminu w pliku: mtg_regulamin.pdf
     Zarząd MTG w Krakowie prosi wszystkich starych członków MTG o ponowne wypełnienie deklaracji. Nowe
deklaracja członkowskie wraz z załącznikiem uwzględnia wprowadzone w maju 2018 przepisy RODO.
PLIKI DO POBRANIA:
- mtg_deklaracja.pdf
- mtg_zalacznik_rodo.pdf
   Składki członkowskie proszę wpłacać na konto MTG.
Dane konta: mBank 69 1140 2004 0000 3402 7862 7060
UWAGA! Przy wpłacie koniecznie należy podać nazwisko osoby wpłacającej.
              Członkowie MTG osoby pracujące, składka miesięczna 10 zł. Pozostali 
              proszeni są o wpłacanie 5 zł na miesiąc.    
   Genealogia rodzinna wyprowadzona z czasów bardzo odległych z roku 1388!!! Wyjątkową historię rodzinną opowiedział pan Janusz Janota Bzowski. Majątków ziemskich, dworów bez liku. Wiele publikacji rodzinnych, pierwsze z roku 1930. Wspaniała dokumentacja rodzina Janotów Bzowskich z Bzowa od 1388 do 2018 r.
10.01.2019
SPOTKANIA ARCHIWALNE
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

10.01.2019     14.02.2019     14.03.2019     11.04.2019     09.05.2019     13.06.2019     11.07.2019
08.08.2019     12.09.2019     10.10.2019     14.11.2019     12.12.2019
      Pani Jolanta Marcinkowska Kępska absolwentka socjologii UJ, nauczycielka, obecnie emerytowana. Genealogią zainteresowała się 6 lat temu. Prezentowała na spotkaniu swoją książkę "Działo się w ..." która jest plonem kilkuletnich poszukiwań źródeł w archiwach. Pełna wersja książki dostępna jest pod adresem:
https://issuu.com/magdy.2/docs/magdy2_sklad_ksiazki_genealogia

   Cytat z okładki: Historie tu opisane, losy ludzi i opowieści o nich to jakby przeglądanie się w lustrze i pytanie samych siebie: czy jestem podobna do kogoś, jakie cechy charakteru odziedziczyłam po przodkach, czy jakieś geny "asują" do mnie, czy coś z nich odnajduję w swoich dzieciach? Czy bardzo się od nich różnię?
14.02.2019
   Gościem specjalnym spotkania był ks. Piotr Kroczek, teolog i kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych. Ksiądz prof. wygłosił wykład "RODO w Kościele z uwzględnieniem archiwów kościelnych".

   Obowiązujące przepisy prawne znajdują się na stronach internetowych;
- Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim;                                                   . https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/KIODO/podrecznik2018-01.html
- Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. podczas 378 zebrania Plenarnego w Warszawie został promulgowany 30 kwietnia 2018 r.;                                          .                                                   http://episkopat.pl/promulgacja_dekretu_ogolnego_ws_ochrony_osob_fizycznych-2/,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgolnyOOchronieDanychOsobowych.pdfKołomyja obóz w Kosaczowie

   Mija 100 lat od wyzwolenia obozu w Kosaczowie ( dzielnica Kołomyi - obecnie Ukraina ). Wskutek przejęcia Galicji Wschodniej po I Wojnie Światowej przez Zachodnioukraińską Republike Ludową doszło do wojny polsko-ukraińskiej i umieszczenia w obozie jenieckim polskich legionistów oraz osób cywilnych przebywających w tym momencie na terenach Galicji. W efekcie bardzo złych warunków sanitarnych i panującego tyfusu zmarła duża liczba przetrzymywanych tam osób. Osoby te umierały jeszcze po kilku miesiącach od uwolnienia.
   Lista została opracowana w oparciu o zapisy w księdze zgonów parafii rzymsko katolickiej miasta Kołomyja. Lista ma być odwzorowaniem zapisów w księdze a co za tym idzie może zawierać błędy zapisu zwłaszcza nazwisk i miejscowości. Błędy mogą również wynikać z nieprawidłowego odczytania pisma ręcznego. Zachowano kolejność zapisu z księgi co powoduje, że zdarzają się powtórzenia tych samych zapisów na kolejnych stronach księgi czasami różniące się co nie co między sobą.
   Listę opracował
Benedykt Kałafatiuk, dostępna jest w pliku: internowani_kosaczow.pdf
14.03.2019
   Pan Daniel Nowak doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił wykład: Wykorzystanie austriackich katastrów gruntowych z terenu Galicji w poszukiwaniach genealogicznych. Wyład był godzinnym streszczeniem książki, pracy doktorskiej: Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji pisanej pod opieką prof. Zdzisława Budzyńskiego z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
11.04.2019
   Pan Mariusz Kluczewski Kierownik Oddziału II - Archiwum Narodowego w Krakowie, akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w. przedstawił wykład: Zasoby archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
   Pan Mariusz Kluczewski kilka lat porządkował materiały w w/w archiwum. Podczas miesięcznego pobytu w 2018 r. włączył do zasobu ostatnią już partię rozkazów, czyli dokumentów normujących funkcjonowanie Polskich Sil Zbrojnych. Więcej można przeczytać na stronie:
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4871-zako%C5%84czono-w%C5%82%C4%85czanie-tzw-%E2%80%9Erozkaz%C3%B3w%E2%80%9D-do-zasobu-instytutu-polskiego-i-muzeum-im-gen-sikorskiego-w-londynie
09.05.2019
   Najlepszy specjalista od spraw austriacko-galicyjskich, zwłaszcza w sprawach militarnych prof. dr hab. Michał Baczkowski z Zakładu Historii Polski Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas swojego wykładu omówił wszelkie dostępne materiały źródłowe archiwalne i drukowane, pomocne w poszukiwaniach genealogicznych.
   Pan prof. jest autorem publikacji monograficznych, najważniejsze z nich: W służbie Habsburgów. Polscy ochotnicy w austriackich siłach zbrojnych w latach 1772-1815; Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914; Wojsko austriackie w Krakowie w latach 1796-1809; Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie; Wojna 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim.
   Dziękując prof. Baczkowskiemu za bardzo ciekawy wykład - MTG ma jednocześnie nadzieję, że nie było to ostatnie wspólne spotkanie z historią.
13.06.2019
   Pan Andrzej Chałupczak opowiadał o swoich ukraińskich poszukiwaniach. Wyjazd starannie przygotował.
Ważne było planowanie; uzgodnienie terminów spotkań z rodziną poznaną na FB, trasy podróży. Zaplecze
stanowili pracownik - tłumacz i samochód. Podróż trwała jedynie trzy dni. Wypełniły je rodzinne wspomnienia,
długie rozmowy, opowieści sprzed wielu lat, stare opisane fotografie. Materiału do badań bardzo dużo. Teraz 
trzeba wszystko uporządkować i ... zaplanować następny wyjazd do nowo poznanej rodziny. 
12.09.2019
   Na listopadowym spotkaniu p. Bartłomiej Jasiński opowiadał o grupie facebook: Kołomyja Info. O inicjatywie, która wyrosła z potrzeby osób zainteresowanych tym samym rejonem poszukiwań - Kołomyją. Grupa wywodzi swe korzenie z MTG, gdzie z zaciekawieniem kilka osób odkryło swoje zainteresowanie stolicą Pokucia i okolicami. FB miał być miejscem na stały kontakt i wymianę informacji. Członkowie grupy pomagają sobie wzajemnie i uzupełniają wiedzę. Poprzez wymianę posiadanych zasobów archiwalnych i książek. Grupie udało się zakupić fotokopie ksiąg metrykalnych. Grupa stała się zalążkiem odrodzenia oddziału miłośników Kołomyi we Wrocławiu.
14.11.2019
  Pani dr KarolinaTrzeskowska-Kubasik z Biura Badań Historycznych IPN przeprowadziła wykład:  Informacje biograficzne i genealogiczne w zbiorach archiwalnych Studium Polski Podziemnej w Londynie. Prowadząc badania genealogiczne często zapominamy o archiwach znajdujących się poza granicami Polski, zwłaszcza o archiwach które zasoby powstały po II Wojnie Światowej. Katalog zbiorów znajduje się na stronie internetowej:
https://studium.org.uk/index.php/pl/. Warto odwiedzać stronę FB:
https://www.facebook.com/StudiumPolskiPodziemnej/
12.12.2019
   W dniach 28 a 29 listopada odbyła się I Krakowska Konferencja Genealogiczna.  Zorganizowana została przez Koło Naukowe Doktorantów Historii UP, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Konferencja połączona była z warsztatami genealogicznymi pt. „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”
   Pan Maciej Saryusz-Romiszewski reprezentował MTG wygłaszając referat: Działalność Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Referat w postaci prezentacji dostępny jest w pliku: Dzialalnosc_MTG_w Krakowie.pdf
28.11.2019
   Grudniowe spotkanie MTG poświęcone zostało sprawom organizacyjnym.
   Nasza biblioteka przyjęła na stan książki stanowiące spuściznę po śp. Ewie Tarkowskiej. Dziękujemy serdeczne Panu Janowi Tarkowskiemu za przekazane książki (wykaz książek w pliku: ksiazki_e_tarkowska.pdf). Zgromadzone, opracowane dokumenty o charakterze genealogicznym poświęconych rodzinie Medweckich zostaną przekazane do Biblioteki Jagiellońskiej.
   Zebrane osoby na spotkaniu dyskutowały nad nowym projektem. ARCHIWUM DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ im. ks. Jerzego Wolnego zaproponowało współpracę przy digitalizacji ksiąg metryklanych. Okazało się, że są chętni do pracy. Na początek zostaną sfotografowane księgi z parafii: Chechło, Olkusz i Szreniawa.
09.01.2020
   Na spotkaniu przedstawiony został wykład Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pani Elżbieta Laska w referacie: Rodzaje źródeł do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu zapoznała nas z wieloma zespołami swojego Archiwum, które mogą być pomocne w poszukiwaniach pasjonatów historii rodzinnych. Wykład wzbogacony został o bardzo ciekawą informację. Obecnie realizowany jest projekt skanowania ksiąg metrykalnych przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Wykaz ksiąg metrykalnych ze Lwowa umieszczony zostanie na stronie AP w Przemyślu po zakończeniu prac pierwszego etapu. Skany dostępne będą w czytelni AP w Przemyślu.
    Zapraszamy na stronę internetową Archiwum Państwowego w Przemyślu: http://www.przemysl.ap.gov.pl/strona-glowna, najważniejsza jej część: http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/
13.02.2020
  Zgodnie z REGULAMINEM stowarzyszenia zwykłego pod nazwą MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE w Krakowie na dzień ?? ?? 2020 r. Zarząd zwołuje walne Zebranie Członków.

   Proponowany plan spotkania.
1. Podsumowanie bieżącej działalności.
2. Planowane zamierzenia na następny rok.
3. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego.
4. Wybory Zarządu i Prezesa.

   Serdecznie zapraszamy
    PROSIMY CZŁONKÓW MTG O LICZNE PRZYBYCIE.
UWAGA!!!

     Planowane spotkanie członków i sympatyków Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie na dzień 12 marca 2020 roku zostaje odwołane decyzją Zarządu. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i traktować to jako profilaktykę związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju.
     Walne Zebranie Członków MTG odbędzie się w późniejszym terminie.

Dbajcie o siebie: myjcie ręce, unikajcie miejsc publicznych.