PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
KROŻE Sprawozdanie naocznego Świadka o przebiegu procesu 1895.

Krzyż na cmentarzu w Tarnowie upamiętniający pomordowanych w Krożach na Żmudzi.
( zdjęcia )
Konsystorz—indeks ksiąg metrykalnych Archiwum Lwowskiego
Zapis spraw sądowych z okolic Jaworska. W literaturze księga ta jest opisywana jako:
"Księga Sądowa wsi Jaworsko za lata 1514 - 1723"
Dostępne roczniki; 1917 1907 1902 1899 1897 1892 1888 1887 1882 1877 1867 1857.1847 1837 1834
PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" Spisok dworian kijewskoj gubernii " - Kijów 1906

" Spisok dworian wniesiennych w dworianskuju rodosławnuju knigu podolskoj gubernii " - Kamieniec Podolski 1897

" Spisok dworian wołynskoj gubernii " - Żytomierz 1906

O spisach szlachty polskiej można poczytać w opracowaniu przygotowanym przez Macieja Saryusz-Romiszewskiego pt. Legitymacje szlacheckie
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

KALENDARZ KRAKOWSKI J. Czecha zawiera; schematyzm krakowski i kronikę żałobną.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.
" Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok ... Lwów ... " Pozycja ta ukazywała się w latach 1782-1914. Szematyzmy zawierają obsadę etatową wszystkich urzędów centralnych i lokalnych. Każdy rocznik zawiera indeks nazwisk.
Spis nazwisk z książki księdza Stefana Kępińskiego  "Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich", Jasło 1896.
Dostępne roczniki;
-
1781  ( brak stron od 6 do 59 )
-
1798  (część zachodnia)
-
1799  (część wschodnia)
-
1799  (część zachodnia)
- 1800  (część zachodnia)
- 1801  (część zachodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 191.
- 1806  (część wschodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 404.
-
1808 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 446.
-
1815 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 370.
-
1820 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 598.
-
1826 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 620
- 1828 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 520
-
1831 (część wschodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 398.
-
1833 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 398.
-
1838 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 430.
-
1841 (część wschodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 670.
-
1844 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 488.
- 1848 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 608.
-
1850 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 585.
-
1852 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 656.
-
1854 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 682.
-
1856 (część wschodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 328.
-
1856 (część zachodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 416.
-
1857 (część wschodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 677.
-
1857 (część zachodnia) Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 416.
-
1859 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 585.
-
1862 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 523.
-
1869 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 717.
-
1870 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 817.
-
1873 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 667.
-
1875 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 725.
-
1881 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 732.
-
1882 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 749.
-
1884 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 723.
- 1892 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 850.
-
1897 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 881.
-
1898 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 840.
-
1899 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 948.
-
1900 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 955.
-
1905 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1069.
- 1906 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1104.

- 1911 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1279.
-
1912 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1266.
-
1913 Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1447.
Ze zbiorów prywatnych Andrzeja Mleczki.
KALENDARZ KRAKOWSKI J. Czecha
1880, 1906, 1912

Na stronie internetowej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej; http://mbc.malopolska.pl znajdują się następujące roczniki kalendarza.
1881, 1885, 1888, 1894, 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917
"KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA ARCYBRACTWA MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO w Krakowie od roku 1584 do 1884" zawiera sporo nazwisk. Warto poszukać! Książka ze zbiorów prywatnych Andrzeja Wcisło.
Oskar Kolberg - Dzieła Wszystkie, tom 8 KRAKOWSKIE, część IV ". Książka ze zbiorów prywatnych Andrzeja Wcisło zawiera nazwy rodowe włościan oraz nazwy osób.

PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

KSIĘGA ADRESÓW MIASTA LWOWA 1883

KSIĘGA ADRESOWA KRÓL. STOŁ. MIASTA LWOWA, LWÓW 1897

WIELKA KSIĘGA ADRESOWA KRAKOWA, PODGÓRZA. ROK 1910.

WIELKA KSIĘGA ADRESOWA KRAKOWA, PODGÓRZA. ROK 1907.

SKOROWIDZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KSIĘGA ADRESOWA MIASTA KRAKOWA 1926
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Egzemplarz autorski z autografem. Jerzy Dunin-Borkowski, Mieczysław Dunin-Wasowicz.

Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczy
ńskiego i spis stronników  Augusta III w  "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie", T.1/1908-1909
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwie Bukowi
ńskim, wydanie V, Lwów 1918
PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

POCZET SKAZAŃCÓW NA SYBIR DO GUBERNII TYLKO WIATSKIEJ Z POWSTANIA ROKU 1830/31. Wydano w Krakowie w drukarni "Czasu" w. Kirchmayera. 1867
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

PRZEWODNIK po cmentarzach rzeczowo spisany przez St. Cyrankiewicz. Kraków 1908.
PRZEGLĄDAJ CAŁOŚĆ - UWAGA FORMAT djvu
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

POCZET SZLACHTY GALICYJSKEJ I BUKOWIŃSKIEJ wydane w Lwowie 1857
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ELEKTORÓW POCZET którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1618, Jana III. roku 1674, Augusta II, roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764. LWÓW 1845
Autor; Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

SPIS OSÓB które oczestniczyły w działaniach wojennnych Kościuszki 1794r. Pozna
ń 1894
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Wykaz Ulic, Placów i właścicieli domów w MIEŚCIE KRAKOWIE sporządzony na podstawie ksiąg urzędowych hipotecznych i Urzędu Budownicta miejskiego zamknięty w dniu 1 marca 1892 r.
KSIĄŻKI BIBLIOTEK CYFROWYCH

Nowy dział w którym zgomadzono  dużo książek  przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Das Kolonisationswerk Josefs II. in Galizien. Ludwig Schneider. Pozna
ń 1939
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim. Seweryn Lehnert. Lwów 1924
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

URZĘDNICY GRODZCY I ZIEMSCY LWOWSCY W LATACH 1352 - 1783, Karol Maleczy
ński, Lwów 1938
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

SZEMATYZM SZKÓŁ LUDOWYCH zostających pod nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego obrządku łaci
ńskiego na rok 1865 - LWÓW
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Spis oficerów wszystkich Brygad Legionowych ze stanem na dzie
ń 1 kwietnia 1916 roku. Majdykowski Wacław, 1947

Szymanek A. 2002. „Księga zmarłych kościoła parafialnego w Janowcu 1688-1722 (Zmarli w latach: 1701-1722)”, „Notatnik Janowiecki”, nr 12/2002.
Z indeksami: „Nazwiska mieszka
ńców Janowca nad Wisłą w latach 1687-1699” i „Nazwiska mieszkańców wsi parafii janowieckiej w latach 1687-1699”.

Publikacja za zgodą dra Andrzeja Szymanka i Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


ELENCHUS VENERABILIS CLERI TAM SAECULARIS QUAM REGULARIS  DIOECESEOS CRACOVIENSIS S. SEDI APOSTOLICAE IMMEDIATE SUBJECTAE PRO ANNO DOMINI 1910

Schematyzm Diecezji Krakowskiej 1910
Schematyzm Diecezji Krakowskiej 1915
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


KSIĘGA RADZIECKA MIASTA DROHOBYCZA 1542 - 1563 Wydała Helena Polaczkówna, Lwów 1936
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


SCHEMATISMUS UNIVERSI VENERABILIS CLERI DIOECESEOS GRECO CATHOLICAE PREMISLIENSIS PRO ANNO DOMINI MDCCCXXX. Josephun Lewicki.

Schematyzm greko-katolicki Diecezji Przemyskiej 1830
_
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

SCHEMATISMUS UNIVERSI VENERABILIS CLERI ARCHIDIOECESEOS MTETROPOLITANAE GRECO CATHOLICAE LEOPOLIENSIS PRO ANNO DOMINI 1832.

Schematyzm greko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej 1832
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ACTA RECTORALIA ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS Tomus secundus contimems annos 1536 - 1580, Stanislaus Estreicher, CRACOVIAE 1909

Akta rektorskie Uniwersytetu Jagiello
ńskiego 1536 - 1580 zawierają wykaz studentów.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

KSIĘGI PRZYJĘĆ DO PRAWA MIEJSKIEGO W KRAKOWIE 1392 - 1506, LIBRI IURIS CIVLIS CRACOVIENSIS 1392 - 1506, wydał dr Kazimierz Kaczmarczyk, Kraków 1913.

KSIĘGI PRZYJĘĆ DO PRAWA MIEJSKIEGO W KRAKOWIE
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

CATALOGUS UNIVERSI VENEABILIS CLERI SAECULARIS ET REGULARIS ARCHIDIOECESIS LEOPOLIENSIS RIT. LAT. PRO ANNO DOMINI MCMV. LEOPOLI 1905

INDEX PERSONARUM strona 281
INDEX LOCORUM strona 300

Schematyzm rzymskokatolicki Archidiecezji Lwowsiej 1905
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


Szematyzm kleru grekokatolickiego aparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


Szematyzm kleru grekokatolickiego aparhii Lwowskiej na rok 1910
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ACTA RECTORALIA ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS Tomus primus contimems annos 1469 - 1537, Wladislaus Wisłocki CRACOVIAE 1893-1897

Akta rektorskie Uniwersytetu Jagiello
ńskiego 1469 - 1537 zawierają wykaz studentów.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830, zwierająca spis imienny dowódzców roku 1830 ... Lwów 1881
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ALBUM STUDIOSORUM UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS. Tomus I. ( ab Anno 1400 ad Annum 1489. ) CRACOVIAE 1887
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ALBUM STUDIOSORUM UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS. Tomus II. fasciculus I.( ab Anno 1490 ad Annum 1515. ) Adam Chmiel, 
Cracoviae 1892
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ALBUM STUDIOSORUM UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS. Tomus III. ( Ab anno 1551 ad annum 1606. ) Adam Chmiel,  Cracoviae 1904
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ŹRÓDŁA DO HISTORYI PUŁKU POLSKIEGO LEKKOKONNEGO Gwardyi Napoleona I z rękopisów oryginalnych i druków wydał i przedmową zaopatrzył Aleksander Rembowski. Warszawa 1899.
     Rejestr oficerów od strony 543
     Stan służby wszystkich żołnierzy od strony 651
     Skorowidz - index od strony 777
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ALBUM STUDIOSORUM UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS. Tomus IV.             ( CONTINENS NOMINA STUDIOSORUM Ab anno 1607 ad annum 1642. ) Georgius Zathey, Henrico Barycz,  Cracoviae 1950
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

ALBUM STUDIOSORUM UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS. Tomus V.              ( CONTINENS NOMINA STUDIOSORUM Ab anno 1720 ad annum 1780. ) Editionem curavit Carolus Lewicki adiutus a Georgio Zathey  Cracoviae 1956
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

INDEKS STUDENTÓW UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO W LATACH 1400 - 1500. Opracował Jerzy Zathey i Jerzy Reichan
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

IMIONOSPIS poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864. Zebrał i ułożył Hipolit Stupnicki. Lwów 1865
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

SKOROWIDZ DÓBR TABULARNYCH W GALICYI Z W. KS. KRAKOWSKIEM - DODATEK. Wydany przez Krajowe Biuro Statystyczne przy Wydziale Krajowym. Lwów 1910.
Z prywatnego księgozbioru Janusza Janoty Bzowskiego.

PRZEWOEDNIK PO LWOWIE oraz najnowszy wykaz ulic, placów, ogrodów Lwów 1910.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1803"
Pozycja ta ukazywała się w latach 1782-1914. Szematyzmy zawierają obsadę etatową wszystkich urzędów centralnych i lokalnych. Każdy rocznik zawiera indeks nazwisk.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" Księga rozsiedlenia rodów ziemia
ńskich w dobie Jagiellońskiej, Część I Małopolska, Józef Krzepela, Kraków 1915 "
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" Polacy dygnitarzami austryackimi  I podkomorzowie i paziowie (1750 - 1890 ), Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski, Lwów 1890 "
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1803"
Pozycja ta ukazywała się w latach 1782-1914. Szematyzmy zawierają obsadę etatową wszystkich urzędów centralnych i lokalnych. Każdy rocznik zawiera indeks nazwisk.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1834"
Pozycja ta ukazywała się w latach 1782-1914. Szematyzmy zawierają obsadę etatową wszystkich urzędów centralnych i lokalnych. Każdy rocznik zawiera indeks nazwisk.


" DZIAŁALNOŚĆ KOLONIZACYJNA MARII TERESY I JÓZEFA II W GALICJI 1772 - 1790 " Henryk Lepucki, Lwów 1938.
Ze zbiorów własnych A. Techma
ński.         
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" KSIĘGA PAMIĄTKOWA MIESZCZAŃSTWA POLSKIEGO W STANISŁAWOWIE 1868 - 1934 " J. Zieli
ński, Stanisławów 1935
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" SKOROWIDZ PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY KRÓLESTWA GALICYI " LWÓW 1906.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

" ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ " Schematyzmy galicyjskie (1776-1914) jako c. k. rocznik sprawozdawczy dotyczący obsady kadrowej władz, urzędów, towarzystw i instytucji. Henryka Kramarz, Kraków 2007.
Autorka - Pani profesor Henryka Kramarz wyraziła zgodę na publikację artykułu  w naszej bibliotece cyfrowej.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des STATTHALTEREI - GEBIETES in GALIZIEN 1862" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 523.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH der politischen Behorden in GALIZIEN 1867" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 151.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SCHEMATISMUS DER KONIGREICHE GALIZIEN UND LODOMERIEN 1835"
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 412.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des Statthalterei  Gebietes in GALIZIEN 1865" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 578.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"PROVINZIAL - HANDBUCH DES KRAKAUER VERWALTUNGS - GEBIETES 1855"
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 390.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des Statthalterei  Gebietes in GALIZIEN 1863" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 537.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des Statthalterei  Gebietes in GALIZIEN 1864" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 557.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą Pani Magdaleny Marosz Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

„LISTY STRAT” wydawane były regularnie co kilka dni przez C. K. Ministerstwo Wojny (K. u. K. Kriegsministerium) w latach 1914-1918. Listy mają formę luźnych zeszytów następnie spiętych w tomy. Każda lista to wykaz nazwisk żołnierzy z różnymi informacjami. Nazwiska podawane są wg pisowni  języków naddunajskiej monarchii. Zeszyty z numeracją E zawierają uzupełnienia i sprostowania.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des Statthalterei  Gebietes in GALIZIEN 1861" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 483.
PAMIĄTKOWY KALENDARZ 'NOWOŚCI ILUSTROWANYCH" NA 1916 ROK. WIELKA WOJNA 1914-15
W Krakowie 1915 r. Nakładem Redakcyi 'Nowości Ilusrowanych"

Ze zbiorów własnych Małgorzaty Pikul. 
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des Statthalterei  Gebietes in GALIZIEN 1866" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 593.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HANDBUCH des Statthalterei  Gebietes in GALIZIEN 1868" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 993.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Schematismus Galizien und Lodomerien 1827 " Lemberg.
Brak spisu alfabetycznego nazwisk.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Schematismus Galizien und Lodomerien 1836 " Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 418.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Schematismus Galizien und Lodomerien 1837 " Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 424.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"PROVINZIAL HANDBUCH DER  KONIGREICHE GALIZIEN UND LODOMERIEN 1846" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 512.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"PROVINZIAL HANDBUCH DER  KONIGREICHE GALIZIEN UND LODOMERIEN 1847" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 528.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"PROVINZIAL HANDBUCH DER  KONIGREICHE GALIZIEN UND LODOMERIEN 1851" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 680.
Brak pierwszych stron.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1871" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 641.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1872" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 653.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1874" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 715
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1877" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 712. Brak stron 119_120, 817_818.
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1878" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 694.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1886" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 729
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Maiestas utriusque politicae" Lublin 1643

Dzieło poświęcone członkom Trybunału Koronnego w Lublinie, w roku 1643. Trybunał był w czasach I Rzeczypospolitej czymś na kształt obecnego Sądu Najwyższego. Publikacja wymienia z imienia i nazwiska członków Trybunału, każdemu poświęcając wierszowany utwór. Zawiera wizerunki herbów poszczególnych Rodów, może być więc uznana za swoisty herbarz i przyczynek do genealogii rodzin, które miały swych przedstawicieli w tej instytucji.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Związek nierozdzielny dzielnych familiy ..."  Świętosław Sarnecki, Kraków 1679.

Utwór wierszowany z XVII w, powstały z okazji zawarcia małże
ństwa. Wychwala obydwie łączące się rodziny, podając równocześnie bardzo ciekawe informacje biograficzne o najbliższych krewnych państwa młodych. Informacji tych próżno by szukać w herbarzach. Ciekawe źródło genealogiczne.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1885" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 722
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1887" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 729
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1888" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 729
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1894" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 842.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien fur das Jar 1855" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 497.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1896" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 877.
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1901" Lemberg.

Rocznik po konserwacji oprawiono w trzech tomach.
Tom I zawiera strony   000_448
Tom II zawiera strony  449_959
Tom III zawiera strony 960_1160
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 960.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1903" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1062.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZLACHTA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ ZA OSTATNICH JAGIELLONÓW " Antoni Bili
ński,  Warszawa 1932.
Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.    Dygitalizacja i publikacja za zgodą Pani Dyrektor mgr Wandy Dudek.

Schematismus der Konigreiche Galizien und Lodomerien fur das Jahr 1802, Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 334.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1907" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1112.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Hecatombe Lectorum ex vita, Morte, Miraculis, Servi Dei Joannis Cantii S. Th: Doctoris & Professoris acroamatvm. D. O. M. Ut laudetur Dominus in Sanctis suis, cum debitâ infinitae Majestati Suae gratiarum actione, votaq. pro felici decursu et successu expeditae in Causa eiusdem Servi Dei Commisionis. Per Nobilem ac Generosam Almae Vniversitatis Cracoviensis. Juuentutem propensissimo in Diuum Tutelarem suum, totiusq. Regni Pololoniae Patronum affectu devota
Anno Domini 1668. Nono Cal: Junij. Cracoviae, In Officina Alberti Siekielowicz S. R. M. Typ. 1663. fol. ark. 6.

Spis wymienionych studentów w pliku; spis_studentow.pdf
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1904" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1062.
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1908" Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1112.
.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HEROLD POLSKI  Czasopismo naukowe ilustrowane poświęcone heraldyce polskiej. ROK 1906" Franciszek Piekosi
ński, Kraków 1906.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SFRAGISTYKA SZLACHECKA doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich" Marian Haisig, Lwów 1938.
"KSIĘGA ADRESOWA MAŁOPOLSKI, LWÓW, STANISŁAWÓW TARNOPOL Z INFORMATOREM M. STOŁ. WARSZAWY, WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO, ŁÓDZKIEGO, POMORSKIEGO, POZNAŃSKIEGO I ŚLĄSKIEGO. ROCZNIK 1935/1936. KRAKÓW"
Ze zbiorów własnych A. Techma
ński.
Zeszyty o numerach 26-50 
Zeszyty o numerach 51-72 
Zeszyty o numerach 73-96 
Zeszyty o numerach 97-120 
Zeszyty o numerach 121-144
Zeszyty o numerach 145-168  
Zeszyty o numerach 217-241  
Zeszyty o numerach 292-316
Zeszyty o numerach 342-366  
Zeszyty o numerach 367-392      
Zeszyty o numerach 419-444       
Zeszyty o numerach 531-546       
Zeszyty o numerach 547-563     
"KORZENIE" Ks. Jerzy Lech Kontkowski, Wydawnictwo PLUS – Monika Gillert, Kraków 2010.

     W książce Korzenie znajduje się genealogia rodziny księdza Jerzego – Kontkowskich herbu Ostoja oraz genealogia matki – książąt Połubińskich herbu Jastrzębiec.

Pozycja umieszczona za zgodą autora Księdza Jerzego Lecha Kontkowskiego.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"RYCERSTWO ŚLĄSKIE W DOBIE PIASTOWSKIEJ"  Marian Gumowski, Katowice 1937.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"KLASZTOR ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA OO. REFORMATÓW W KRAKOWIE. WEDŁUG ARCHIWUM TEGOŻ KLASZTORU. SKREŚLIŁ KS. MAURYCY WILCZYŃSKIKraków 1893.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Trybunał Skarbu Koronnego z Duchem S. wszystkim na dobre wychodzący, kazaniem w Poniedziałek świąteczny podczas wotywy na zaczęciu tegoż J. O. Trybunału w kościele farnym Radomskim pokazany. JJ. WW. PP. utriusque subsellii senatus et equestris ordinis kommissarzom z powinną wielkich imion rekognicyą dedykowany przez X. Samuela od S. Floryana Sch. Piar. ordynaryusza Katedr. Krak. y Kommissarskiego kaznodzieję Roku 1742. W Warszawie w druk. JKM. y Rzpltey XX. Schol. Piarum fol., 10 ark."  WYSOCKI Samuel, Warszawa 1742.
Na odwr. str. tyt. herby Jelita i Junosza oraz 12 wierszy polskich. Wypisani są tu kommisarze zasiadający na Trybunale.
Jagiell. — Ossol. — Uniw. Warsz.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"ROCZNIK URZĘDOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO NA ROK 1866" WARSZAWA W DRUKARNI JANA JAWORSKIEGO.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SPIS FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH  I ADRESY WOLNYCH ZAWODÓW W CZĘSTOCHOWIE Z KALENDARZEM NA 1936 R." NAKŁADEM KSIĘGARNI "GOŃCA CZĘSTOCHOWSKIEGO" Częstochowa 1936 r. Drukiem F. D. Wilkoszewszkiego w Częstochowie.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"INFORMATOR M. CZĘSTOCHOWY I OKOLIC Z PLANEM MIASTA" NAKŁADEM KSIĘGARNI "GOŃCA CZĘSTOCHOWSKIEGO" W. Kostkowski, Częstochowa 1925 r.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SCHEMATISMUS UNIVERSI VENERABILIS CLERI SAECULARIS ET REGULARIS DIOECESIS CZĘSTOCHOVIENSIS PRO ANNO DOMINI 1926." CZĘSTOCHOVIAE TYPIS F. D. WILKOSZEWSKI MCMXXVI SUMPTIBUS CURAE EPISCOPALIS.

Roczniki o tym samym tytule z lat; 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936.

"KATALOG KOŚCIOŁÓW I DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ NA ROK 1939." CZĘSTOCHOWA 1939, NAKŁADEM KURII CIECEZJALNEJ, DRUK F. D. WILKOSZEWSKIEGO.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"DODATEK do spisu abonentów sieci telefonicznej w Częstochowie na rok 1933/34." DRUKARNIA I LITOGRAFIA F. D. WILKOSZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE 1933 R.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"MATERYAŁY DO MONOGRAFII I HISTOYI RODZIN Kamie
ńskich i Kamińskich", herby kolorowe, portrety, tablice rodowodów i przegląd tych materyałów. (Z korespondencyi prywatnych, rękopisów i dzieł drukowanych zebrane) przez Juliana Aleksandra Kamińskiego. Pisarza i Archiwisty Zakładu narodowego imienia Ossolińskich, czynnego członka c. k. Towrzystwa gospodarskiego galicyjskiego. Tom I. Drukowano 100 egzemplarzy. LWÓW. NAKŁADEM AUTORA. W drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich. 1854-1856.
Tom II
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"PRZEGLĄD nowego podziału i oliczbowania domów w głównem mieście krajowem Krakowie.",
Kraków 1858 r.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LWOWSKIE WIADOMOŚCI PARAFIALNE",  TYGODNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU RELIGIJNEMU M. LWOWA,
ROK II 1929.

Ostatnia strona każdego numeru zawiera wkaz ZAPOWIEDZI z wszystkich parafii lwowskich.

Plik
"lwowskie_wiad_paraf_2" zawiera zapowiedzi z odnalezionych numerów  "LWOWSKIE WIADOMOŚCI PARAFIALNE", lata 1930-1935.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Lista imienna emigracji polskiej. Polacy we Francji" Zbiór pamiętników i pism urzędowych dotyczących emigracji polskiej. Dodatek do części 1, Poitiers
1834.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Lista imienna tułaczów polskich przystępujących do zgromadze
ń ogólnych i do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu." Paryż, Druk Pinard 1831.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1909"
Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1178.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

SCHEMATISMUS CZYLI IMIONA Y NAZWISKA WSZYSTKICH DIGNITARZOW Y URZĘDNIKOW  I. C. K. A. MOŚCI W KRÓLESTWACH GALICYI Y LODMERYI ZOSTAJĄCYCH, TUDZIEŻ CZESKIEY Y AUSTRYACKIEY NADWORNEY KANCELLARYI ORAZ Y NAYWYŻSZEGO TRIBUNAŁU SĄDOW NADWORNYCH.
Na Rok 1780. w LWOWIE U ANTONIEGO PILLERA, C. K. GUB. TYPOGR.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Szematyzm galicyjskich władz i urzędów skarbowych na rok 1907 zestawiony wedle stanu z dnia 1. sierpnia 1907." WE LWOWIE,
Nakładem Prezydyum krajowej Dyrekcyi skarbu.
Z drukarni M. Schmitta i S-ki.
1907
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

SCHEMATISMUS FUR DIE KONIGREICHE GALIZIEN UND LODOMERIEN 1789.
LEMBERG
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1809, Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1812, Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Lista imienna osób mających udział w Rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych za granicę
."
Zbiór druków różnej treści z lat
1791-1848.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA IMIENNA woyskowych wszelkiego stopnia i Urzędników oyskowych
nieobiętych ostatnią organizacyą Woyska lub Dymissyonowanych, zdobionych Orderem Krzyża Woyskowego Polskiego, Kommandorskim, Kawalerskim, Złotym i Srebrnym.
"
Warszawa
1830.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA IMIENNA niewiadomych z teraźniejszego pobytu osób, oddanych pod Sąd Najwyższy Kryminalny, na zasadzie Manifestu NAJIASNIEJSZEGO CESARZA WSZECH ROSSYI KROLA POLSKIEGO z dnia 20 Paźdzeirnika/ 1 Listopada 1831 roku, z powodu zarzutu o spełnienie przestępstw wyłączonych z pod ogólnego przebaczenia, jakie JEGO CESARSKO - KROLEWSKA MOSC należącym do byłego w Królestwie Polskiem rokoszu, tymże Manifestem Najłaskawiej udzielic raczył."

Annex do Zapozwu Edyktalnego z dnia
5/16 Lipca 1833 r. N 488
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1813, Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1910"
Lemberg.
Spis alfabetyczny nazwisk na stronie 1179.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"CZYSZKI KOŁO LWOWA W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ UTWORZENIA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ" dr Antoni Prochaska, Nakładem Bractwa Czyszeckiego,
Lwów 1920.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1816, Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Szematyzm galicyjskich władz i urzędów skarbowych na rok 1914 zestawiony wedle stanu z dnia 15. kwietnia 1914."
WE LWOWIE Nakładem Prezydium krajowej Dyrekcji skarbu. Z drukarni M. Schmitta i S-ki. 1914.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B. I M. W NEW YORKU
1874 - 1949."
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1817, Lemberg
z okresu 14.10.1914 - 09.11.1914
z okresu 10.11.1914 - 03.12.1914
z okresu 04.12.1914 - 08.01.1915
z okresu 09.01.1915 - 04.02.1915
z okresu 06.02.1915 - 19.03.1915
z okresu 20.03.1915 - 28.04.1915
z okresu 22.07.1915 - 18.08.1915
z okresu 14.10.1915 - 16.11.1915
z okresu 24.12.1915 - 27.01.1916
z okresu 28.01.1916 - 15.03.1916
z okresu 10.05.1916 - 22.07.1916
z okresu 02.03.1917 - 31.03.1917
z okresu 03.04.1917 - 30.04.1917
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"ROCZNIK WSI POLSKIEJ 1913." OPRACOWAŁ; A. LASKOWSKI, Wydawcy; PAWEŁ hr. MORSZTYN i STANISŁAW SKURZYŃSKI, Warszawa, Moniuszki 2
Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa w Warszawie, Lublinie i Łodzi.

Dodatek do "
Rocznika Wsi Polskiej" - ADRESY OBYWATELI ZIEMSKICH KRÓLESTWA POLSKIEGO, LITWY I RUSI.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1818, Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EMIGRACYJNEGO". Miesięcznik poświęcony sprawom wychodźtwa, wydawany w Krakowie 30-go każdego miesiąca pod redakcyą Józefa Okołowicza. Rok I. Kraków 1910
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1819, Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1823, Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1824, Lemberg
"Wykaz alfabetyczny nazwisk, wymienionych w listach strat"
listy strat o numerach 136-200 z okresu 01.05.1915 - 28.08.1915
listy strat o numerach 81-105 z okresu 20.05.1916 - 10.05.1917
listy strat o numerach 1-26 z okresu 02.09.1914 - 26.04.1915

Na Forum MTG Pani Małgorzata Bednarska pisze o
Listach Strat. Warto zapoznać się z jej postami.

Komplet tego cyklicznego wydawnictwa można zobaczyć na stronie KRAMERIUS, NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
"ŚLADAMI PRZODKÓW RODU"

Zbiór wyłącznie materiałów źródłowych dziejów rodu Płaska herbu Topór, bez narracji, opowieści i prozy literackiej.


Pozycja umieszczona za zgodą autora Pana Aleksandra A. Płaski.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1830,
Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"CATALOGUS ECCLESIARUM ET CLERI ARCHIDIOECSIS VILNENSIS", PRO ANNO DOMINI 1934,
VILNAE 1934.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

SŁOWNIK LEKARZÓW POLSKICH OBEJMUJĄCY oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. UŁOŻYŁ, STANISŁAW KOŚMIŃSKI, Członek i bibliotekarz warsz. tow. lek., członek związkowy wile
ńskiego tow. lekarskiego.
WARSZAWA, Nakład autora, SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI GEBETHNERA I WOLFFA,
1888.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1839, Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahre  1843, Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

BIBLIOGRAFIA POWSTANIA NARODU POLSKIEGO z r. 1830 - 1831. WSPÓLNIE Z GRONEM AKADEMIKÓW LWOWSKICH UŁOŻYŁ Dr. A. HIRSCHBERG, DOCENT HISTORYI POLS. W UNIWERSYTECIE LWOWSKIM, KUSTOSZ BIBLIOTEKI OSSOLOŃSKICH. We Lwowie
1882 NAKŁADEM DRA TOMASZA RAYSKIEGO.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Provinzial - Handbuch des Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr  1844, Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Historja Polska w Ameryce Od Czasów Najdawniejszych Aż Do Najnowszych" Nowe Uzupełnione Wydanie, Opracował X. Wacław Kruszka, Tom pierwszy, Milwaukee,Wis.
1937.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HISTORYA POLSKA W AMERYCE". Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.) Wszechstronnie opisał X. Wacław Kruszka, Wydanie poprawione i ilustrowane.
TOM IV, MILWAUKEE. WIS. Drukiem Spółki Wydawniczej Kuryera
1905.

Egzemplarz książki zawiera stronę tytułową i strony 82 - 123.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HISTORJA KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM Św. MARJI MAGDALENY ORAZ DZIELNICY VI WE LWOWIE", Z 3-ma ILLUSTRACJAMI, WE LWOWIE, NAKŁADEM KOMITETU ODNOW. KOŚCIOŁA św. MARJI MAGDALENY,
1927.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Provinzial - Handbuch des Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr  1845, Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA STRAT LEGIONÓW POLSKICH", Tom VII
Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Dep. Wojsk. N. K. N.
W PIOTRKOWIE, DNIA 1. PAŹDZIERNIKA 1916.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA STRAT LEGIONÓW POLSKICH", Tom VI
Centralny Urząd Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N. K. N.
W PIOTRKOWIE, DNIA 1. LIPCA 1916.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA STRAT LEGIONÓW POLSKICH", Tom V
Centralny Urząd Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N. K. N.
W PIOTRKOWIE, DNIA 1 KWIETNIA 1916.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA STRAT LEGIONÓW POLSKICH", Tom IV
Centralny Oddział Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N. K. N.
W PIOTRKOWIE, DNIA 1 STYCZNIA 1916.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA STRAT LEGIONU POLSKIEGO", Tom III
Centralny Oddział Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N. K. N.
Od lipca do października 1915.
W PIOTRKOWIE, DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 1915.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"LISTA STRAT LEGIONU POLSKIEGO", Tom II
Centralny Oddział Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N. K. N.
Od 1 maja do 1 lipca 1915.
W PIOTRKOWIE, DNIA ? SIERPNIA 1915.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Lista strat Legionu polskiego", Tom I
LISTA CHORYCH, RANNYCH, ZABITYCH I ZAGINIONYCH LEGIONISTÓW DO KWIETNIA 1915 ROKU.
CENTRALNY ODDZIAŁ EWIDENCYJNO-WERBUNKOWY DEPARTAMENTU WOJSKOWEGO N. K. N.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Provinzial - Handbuch des Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr  1849, Lemberg
SCHEMATISMUS ARCHIDIOECESIS LEOPOLOENSIS RITUS LATINI, MCMXXVI, LEOPOLI SUMPTIBUS CURIAE METROPOLITANAE RITUS LATINI 1926.
Ze zbiorów własnych A. Techma
ński
SCHEMATISMUS ARCHIDIOECESIS LEOPOLOENSIS RITUS LATINI, MCMXXXVI, LEOPOLI SUMPTIBUS CURIAE METROPOLITANAE RITUS LATINI 1936.
Ze zbiorów własnych A. Techma
ński
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1876" Lemberg.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"SPIS OFICERÓW SŁUŻĄCYCH CZYNNIE W DNIU 1.6.21 R." Warszawa 1921.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"ROLA BOŻA, PISMO TYGODNIOWE POŚWIĘCONE SPRAWOM RELIGIJNYM, NARODOWYM I SPOŁECZNYM", SCRANTON, PA, U. S. A. - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 1949.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok
1879" Lemberg.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"Szematyzm galicyjskich władz i urzędów skarbowych na rok 1910 zestawiony wedle stanu z dnia 1. marca 1910."
WE LWOWIE Nakładem Prezydium krajowej Dyrekcji skarbu. Z drukarni M. Schmitta i S-ki.
1910.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok
1880" Lemberg.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok
1883" Lemberg.
"ACTA IUDICIALIA CUSTODIAE ECCLESIAE CATHEDRALIS CRACOVIENSIS"

"Akta sądowe kustosza katedry krakowskiej
1717" Dotyczą spraw mieszkańców czterech wsi świątniczych; Górek Świątniczych [dziś Świątniki Górne], Szczytnik, Trąbek oraz Świątnik [dziś Świątniki Dolne k. Gdowa].

Księga jest własnością rodziny Czerwi
ńskich.
"ACTA IUDICIALIA CUSTODIAE ECCLESIAE CATHEDRALIS CRACOVIENSIS"

"Akta sądowe kustosza katedry krakowskiej
1721" Dotyczą spraw mieszkańców czterech wsi świątniczych; Górek Świątniczych [dziś Świątniki Górne], Szczytnik, Trąbek oraz Świątnik [dziś Świątniki Dolne k. Gdowa].

Księga jest własnością rodziny Czerwi
ńskich.
Ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Digitalizacja sfinansowana przez Archiwum Państwowe w Krakowie. 

"Almanach Royal de Gallicie et de Lodomerie pour Lannée
1776. Il se trouve au Bureau de la Direction générale des Gazettes, des annonces publiques, des chaises a porteurs etc. sur la place de la maison de Ville, vis a vis Hôtel des douannes Impériales." A Leopol, chez Antoine Piller,.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Digitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien & Lodomerien. Für das Jahre  1832,
Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Digitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahre  1840,
Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Digitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1889" Lemberg.
Ze zbiorów Fundacji xx. Czartoryskich. Digitalizacja i publikacja za zgodą Zarządu Fundacji i dzięki pomocy pracowników Biblioteki Książąt Czartoryskich.


"Schematismus des Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1825" Lemberg.
Ze zbiorów Fundacji xx. Czartoryskich. Digitalizacja i publikacja za zgodą Zarządu Fundacji i dzięki pomocy pracowników Biblioteki Książąt Czartoryskich.


"Provinzial - Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1853" Lemberg.
Ze zbiorów Fundacji xx. Czartoryskich. Digitalizacja i publikacja za zgodą Zarządu Fundacji i dzięki pomocy pracowników Biblioteki Książąt Czartoryskich.


"Handbuch des Lemberger  Statthalterei -Gebietes in Galizien für das Jahr 1860." Lemberg.
MAGDALENA BYLCZYŃSKA, "PAMIĘTNIK GALICJANKI (1914-1917)", Do druku przygotował Maciej Dęboróg-Bylczyński, Branice 2012


Pozycja umieszczona za zgodą Pana Macieja Dęboróg-Bylczyńskiego.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1891" Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1893" Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1890" Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1895" Lemberg
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1902" Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"KSIĘGA PAMIĄTKOWA W trzydziestą rocznicę 1863-1864." Lwów, Nakładem Towarzystwa wzaj. pomocy uczestników powstania 1863/4, 1894.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"KSIĘGA PAMIĄTKOWA OPRACOWANA STARANIEM KOMITETU OBYWATELSKIEGO w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863-1864. przez JÓZEFA BIAŁYNIĘ CHOŁODECKIEGO.
Lwów, NAKŁADEM KOMITETU OBYWATELSKIEGO. Z drukarni i litografii Pillera i Spółki. 1904.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

W 66 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1929, WETERANOW LWOWSKIM W HOŁDZIE, 1929, POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD GROBAMI BOHATERÓW WE LWOWIE.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Dygitalizacja i publikacja za zgodą  Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie.

"SZEMATYZM królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkim księstwem krakowskiem na rok 1914" Lemberg
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HOF - UND STAATS - HANDBUCH DER OSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE FUR
1902" WIEN. DRUCK UND VERLAG DER K. K. HOF - UND STAATSDRUCKEREI. L., SINGERSTRASSE 26. - III., RENNWEG 16
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"WSPOMNIENIA OSOBISTE Z POWSTANIA 1863 ROKU", SKREŚLIŁ STANISŁAW GRZEGORZEWSKI, sierżant z pułku "żuawów śmierci" porucznik wojsk narodowych 1863 roku. DLA UCZCZENIA 40-letniej pamiątki powstania styczniowego. LWÓW, NAKŁADEM TOWARZYSTWA WYDAWNICZEGO 1903.
     Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publikacja umieszczona zgodnie z umową podpisaną dnia 10 grudnia 2012.

Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien  sammt einem Namen Register  für das Jahr 1807.
     Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publikacja umieszczona zgodnie z umową podpisaną dnia 10 grudnia 2012.

Handbuch des Lemberger  Statthalterei -Gebietes in Galizien für das Jahr 1858.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"HOF - UND STAATS - HANDBUCH DES KAISERTHUMES OSTERREICH  FUR DAS FAHR 1856" ZWEITER THEIL. WIEN. AUS DER KAISERLICH-KONIGLICHEN HOF - UND STAATSDRUCKEREI.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"OSTATNIE  CHWILE POWSTANIA STYCZNIOWEGO" NA PODSTAWIE AUTENTYCZNYCH ŹRÓDEŁ, OPOWIEDZIAŁ Z. L. S., TOM IV (Z mapą i podobiznami pieczęci narodowych.) POZNAŃ. NAKŁADEM KSIĘGARNI J. K. ŻUPAŃSKIEGO 1888.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"OSTATNIE  CHWILE POWSTANIA STYCZNIOWEGO" NA PODSTAWIE AUTENTYCZNYCH ŹRÓDEŁ, OPOWIEDZIAŁ Z. L. S., TOM III POZNAŃ. NAKŁADEM KSIĘGARNI J. K. ŻUPAŃSKIEGO, Czcionkami Drukarni Kuryera Pozna
ńskiego, 1888.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"OSTATNIE  CHWILE POWSTANIA STYCZNIOWEGO" NA PODSTAWIE AUTENTYCZNYCH ŹRÓDEŁ, OPOWIEDZIAŁ Z. L. S., TOM II POZNAŃ KRAKÓW. Księgarnia J. K. Żupa
ńskiego, J. K. Żupański & K. J. Heumann., Czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego, 1887.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

"OSTATNIE  CHWILE POWSTANIA STYCZNIOWEGO" NA PODSTAWIE AUTENTYCZNYCH ŹRÓDEŁ, OPOWIEDZIAŁ Z. L. S., (Z mapą i dwoma planami.) TOM I POZNAŃ NAKŁADEM KSIĘGARNI J. K. ŻUPAŃSKIEGO, Czcionkami Drukarni Kuryera Pozna
ńskiego, 1887.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

WYDAWNICTWO MATERYAŁÓW DO HISTORYI POWSTANIA 1863 1864. Tom II, Lwów 1890, Nakładem i Czcionkami Drukarni Ludowej.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

WYDAWNICTWO MATERYAŁÓW DO HISTORYI POWSTANIA 1863 1864. Tom III, Lwów 1890, Drukiem i Nakładem Drukarni Ludowej, pod zarządem  Stanisława Baylego.
Ze zbiorów prywatnych Marcina Niewaldy.

PAMIĘTNIK WIELKOPOLSKIEGO POWSTANIA Z 1863 ROKU, PAWEŁ WYSKOTA ZAKRZEWSKI, BIBLIOTEKA "DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO" 1934 ROK, Nr. 10, POZNAŃ 1934, CZCIONKAMI DRUKARNI DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO S.A.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

WYDAWNICTWO MATERYAŁÓW DO HISTORYI POWSTANIA 1863 1864. Tom IV. - Zeszyt I, Lwów 1894, Nakładem i Czcionkami Drukarni Ludowej, pod zarządem Stanisława Baylego.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

WYDAWNICTWO MATERYAŁÓW DO HISTORYI POWSTANIA 1863 1864. Tom IV. - Zeszyt II, Lwów 1894, Nakładem i Czcionkami Drukarni Ludowej, pod zarządem Stanisława Baylego.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

KSIĘGA ADRESOWA MIASTA KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO 1932, WYDAWNICTWO POZOSTAJE POD KONTROLĄ MAGISTRATU STOŁ. KRÓL. M. KRAKOWA,
WYDAWCA: "MAR" Małopolska Ajencja Reklamy, Kraków, Rynek Gł. 43
Ze zbiorów prywatnych Marcina Niewaldy.

Rok 1863 W POEZJI POLSKIEJ. SKARBIEC POLSKI Nr 18, PRZYGOTOWANIE - ROK 1863 ZAWIEDZIONE NADZIEJE. WARSZAWA. 1916. SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI W. JAKOWICKIEGO BRACKA 10.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

KSIĘGA ADRESOWA, KRÓL. STOŁ. MIASTA, KRÓL. WOLN. MIASTA, KRAKOWA I PODGÓRZA.ROK 1905. ROCZNIK I. ADRES WYDAWNICTWA: KRAKÓW, ULICA FLORYAŃSKA L. 8, 1. P. NAŚLADOWNICTWO PRAWNIE WZBRONIONE, NAKŁADEM "SPÓŁKI WYDAWNICZEJ" JÓZEF KNAPIK I STEFAN MOKULSKI, DRUK W. KORNECKIEGO W KRAKWIE 1904.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

KRAKOWSKA KSIĘGA ADRESOWA, WIELKI KRAKÓW 1908, WRAZ Z SCHEMATYZMEM MIAST PODGÓRZA I OGŁOSZENIAMI FIRM PRZEMYSŁOWYCH: KRAKOWA, PODGÓRZA, TARNOWA, JAROSŁAWIA, RZESZOWA, PRZEMYŚLA, LWOWA, ZAKOPANEGO, BIAŁEJ i t. d. POD REDAKCYĄ JÓZEFA KNAPIKA, WYDAWCY: SPADK. Ś. P. NATALII KNAPIK. NAKŁADEM A. EINHORNA Z DRUKARNI I STEREOTYPII JÓZEFA FISCHERA. KRAKÓW 1907. WYDAWNICTWA ROK IV.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Stefana Mikulskiego WIELKA KSIĘGA ADRESOWA Stoł. król. miasta Krakowa, Stoł. król. miasta Lwowa, Król. woln. miasta Podgórza. Pod redakcją Stefana Mikulskiego i Józefa Knapika. Rocznik V. Rok 1909. Adres wydawnictwa: Kraków ulica Szczepa
ńska L. 8, II. piętro. Nakład i własność Stefana Mikulskiego i spółki. Prawo własności zastrzeżone - przedruk wzbroniony. Odbito w drukarni A. Kozińskiego w Krakowie.
RELACJE POKREWIEŃSTWA, Porównanie terminologii w języku polskim i angielskim. Andrzej W. Pacyna
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Stefana Mikulskiego WIELKA KSIĘGA ADRESOWA Stoł. król. miasta Wielkiego Krakowa, Król. woln. miasta Podgórza. Rocznik VIII. Rok 1913. Adres wydawnictwa: Kraków ulica Mikołajska. Nakład i własność Stefana Mikulskiego i spółki. Prawo własności zastrzeżone - przedruk całości i części wzbroniony. Odbito w drukarni Towarzystwa Polskiego Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Stefana Mikulskiego WIELKA KSIĘGA ADRESOWA, STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA. Rocznik X. Rok 1925, Wydawcy i właściciele: Stefan Mikulski i Stefan Przepolski w Krakowie.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Stefana Mikulskiego WIELKA KSIĘGA ADRESOWA Stoł. król. miasta Wielkiego Krakowa, Król. woln. miasta Podgórza. Rocznik IX. Rok 1914. Adres wydawnictwa: Kraków ulica Mikołajska. Nakład i własność Stefana Mikulskiego i spółki. Prawo własności zastrzeżone - przedruk całości i części wzbroniony. Odbito w drukarni Towarzystwa Polskiego Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

WIELKA KSIĘGA ADRESOWA,  Stoł. król. miasta Krakowa, Stoł. król. miasta Lwowa, Król. woln. miasta Podgórza. Stefana Mikulskiego, Rocznik IV. Rok 1908. Adres Wydawnictwa: Kraków, ulica Florya
ńska L. 8, 1 piętro. Nakładem Stefana Mikulskiego i Spółki. Prawo własności zastrzeżone. Przedruk wzbroniony. Odbito w drukarni A. Koziańskiego.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

Krakowska Księga Adresowa na rok 1907, pod redakyą Józefa Knapika, Wydawnictwa rok III, Wydawcy: Spadk. ś. p. Natalii Knapik. Kraków 1906, Z drukarni i stereotypii A. Kozia
ńskiego.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.

WIELKA KSIĘGA ADRESOWA,  Stoł. król. miasta Krakowa, Król. woln. miasta Podgórza. Stefana Mikulskiego, Rocznik VII. Rok 1912. Adres Wydawnictwa: Kraków, ulica Szewska I. 14, 1 piętro. Nakład i własność Stefana Mikulskiego i Bronisława Orłowskiego. Prawo własności zastrzeżone. Przedruk całości i części wzbroniony. Odbito w drukarni Towarzystwa Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Digitalizacja: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Sponsor digitalizacji: Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Starych Druków i Rękopisów

Schematismus derer Konigreichen Galizien und Lodomerien, mit Voran-setzung der Kaiserlich-Koniglichen Boh-misch- und Oesterreichischen Hofkanz­ley, dann der Kaiserlich - Koniglichen Obersten Justizstelle, für das Jahr 1796. Lemberg. gedruckt bey Wittwe Josepha Pillerin
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Digitalizacja: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Sponsor digitalizacji: Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Starych Druków i Rękopisów

Schematismus derer Konigreichen Galizien und Lodomerien, mit Voran-setzung der Kaiserlich-Koniglichen Boh-misch- und Oesterreichischen Hofkanz­ley, dann der Kaiserlich - Koniglichen Obersten Justizstelle, für das Jahr 1794. Lemberg. gedruckt bey Wittwe Josepha Pillerin
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Digitalizacja: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Sponsor digitalizacji: Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Starych Druków i Rękopisów

Schematismus derer Konigreichen Galizien und Lodomerien, mit Voran-setzung der Kaiserlich-Koniglichen Boh-misch- und Oesterreichischen Hofkanz­ley, dann der Kaiserlich - Koniglichen Obersten Justizstelle, für das Jahr 1793. Lemberg. gedruckt bey Wittwe Josepha Pillerin
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Digitalizacja: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Sponsor digitalizacji: Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Starych Druków i Rękopisów

Schematismus derer Konigreichen Galizien und Lodomerien, mit Voran-setzung der Kaiserlich-Koniglichen Boh-misch- und Oesterreichischen Hofkanz­ley, dann der Kaiserlich - Koniglichen Obersten Justizstelle, für das Jahr 1792. Lemberg. gedruckt bey Wittwe Josepha Pillerin
Ze zbiorów Biblioteki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 
Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


KRAKOWSKA KSIĘGA ADRESOWA, na rok 1906, pod redakcją Józefa Knapika.Wydawca: Natalia Knapik. Kraków.
Z drukarni i stereotypii A. Kozia
ńskiego. 1905. Wydawnictwa rok I.
Ze zbiorów Biblioteki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 
Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


KSIĘGA ADRESOWA MIASTA KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO Z INFORMATOREM M. ST. WARSZAWY, WOJEW. KIELECKIEGO I ŚLĄSKIEGO. ROCZNIK 1933/34. WYDAWNICTWO POZOSTAJE POD KONTROLĄ MAGISTRATU STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA. REDAKCJA I ADMINISTRACJA: KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 32 - TELEF. 168-98
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


SPIS NAUCZYCIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH, ŚREDNICH, ZAWODOWYCH, SEMINARJÓW NAUCZYCIELSKICH ORAZ WYKAZ ZAKŁADÓW NAUKOWYCH I WŁADZ SZKOLNYCH. ZESTAWIENIE POD REDAKCJĄ ZYGMUNTA ZAGÓROWSKIEGO. KSĄŻNICA POLSKA, LWÓW, WARSZAWA 1924.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH - ODBITKA pod redakcją Prof. Franciszka Bujaka i Prof. Jana Rutkowskiego, Tom I - ROK 1931, Franciszek Persowski, Księga sądowa wsi Markowej w powiecie przeworskim. Lwów 1931.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH pod redakcją Prof. Franciszka Bujaka i Prof. Jana Rutkowskiego. Tom I - ROK 1931, Lwów 1931.
Ze zbiorów prywatnych p. Wiesława Andrzeja Mączki.


Manifest cesarzy Austrii i Niemiec, książeczka wielkości kilkunastu milimetrów (pierwszy skan zrobiony z monetą 1 groszową).
Ze zbiorów prywatnych p. Wiesława Andrzeja Mączki.

Rzeź galicyjska w r. 1846, Tadeusz Zubrzyci, Czytaniki Polskie L. 22, Nakładem księgarni Romana Jasielskiego, Stanisławów 1910.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


DAS SCHOFFENBUCH DER DORFGEMEINDE KRZEMIENICA AUS DEN JAHREN 1451-1481 HERAUSGEGEBEN, EINGELEITET UND BEARBEITET VON
DR. PHIL. FRANZ A. DOUBEK,  LEHRBEAUFTRAGTER UND LEKTOR AN DER UNIVERSIT WILNA UND DR. JUR. ET PHIL. HEINRICH FELIX SCHMID ORD. PROFESSOR AN DER UN1VERSITIT GRAZ , VERLAG VON S. HIRZEL, LEIPZIG / 1931
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


SONDER-ABDRUCK aus Heft 23/24 der DeuUtschen Wissenchaftl. Zeitschrift f. Polen, Herausgegeben von Dr. Alfred Lattermann, F. A. Doubck Zum altesten deutschen Schoffenbuch der Gemeinde Krzemienica.  Im Verlag der Historischen Gesellschaft fur Posen Pozna
ń, ul. Zwierzyniecka 1, 1932 POSEN, DRUCK: CONCORDIA SP. A K C., P 0 Z N AŃ
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym, etc. etc.
zebrał i wydał Antoni Schneider nakładem Wys. Wydziału krajowego pod zarządem ustanowionego ku temu celowi Komitetu.
Tom II - zeszyt 6. Lwów 1873. Z drukarni J. Dobrza
ńskiego i K. Gromana
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, toporograficznym, orograficznym, hydrograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym,
sfragistycznym, etc. etc. zebrał i wydał Antoni Schneider
Tom I - zeszyt 1. Lwów 1868. Czcionkami drukarni "Dzie
ń Lwów"
Dr H.Jasieńskiego
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


SPIS ABONENTÓW Pa
ństwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Według stanu z dnia 31 grudnia 1924. Drukarnia Henryka Nowaka w Cieszynie.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


SPIS ABONENTÓW Pa
ństwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wraz z siecią P. A. S. T. w Zagłębiu Dąbrowskim. Według stanu z dnia 1 stycznia 1929. Wydawnictwo Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie.
Książka zakupiona ze składek członkowskich MTG.


CATALOGUS UNIVERSI VENERABILIS CLERI SAECULARIS & REGULARIS ARCHIDIOECESEOS LEOPOLITANE R. L. PRO ANNO DOMINI MDCCCXLI. LEOPOLI, TYPIS PETRI PILLER. 1841.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  Dygitalizacja i publikacja za zgodą Dyrekcji Biblioteki i dzięki wydatnej pomocy Jej Pracowników.


SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNEJ PAŃSTWOWEJ W KRAKOWIE, MINISTERSTWO POCZT I TELEGRAFÓW, (DODATEK DO OGÓLNEGO - SPISU ABONENTÓW TELEFONICZNYCH W POLSCE - NA ROK 1934), WARSZAWA - 1934.

Trzy roczniki spisu abonentów za lata 1934, 1935 i 1936.
Ze zbiorów prywatnych p. Zbigniewa Szybki.


PRZEWODNIK PO WILNIE, dr. Władysław Zahorski, Nakładem Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie 1921.
     Alle Sammlungen des Digitalen Bibliotheks von MTG stehen Ihnen umsonst zur Verfügung. Alle Dokumente, die untergeladen werden, kann man nur zum Eigenbedarf ausnutzen. Es ist streng verboten unsere Materialien kommerziell auszunutzen. Das Veröffentlichen und das Vertreiben unserer Materialien ist nur nach der schriftlichen Genehmigung von MTG möglich.