08.04.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Rozmowy o stronie internetowej MTG. Legitymacje szlacheckie opr. :Maciej Saryusz-Romiszewski
13.07.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
08.06.2006
Opowieści z wielu podróży do Lwowa p. Andrzeja Kunstmana. Propozycja wspólnego wyjazdu na Ukrainę. Szukamy zaginionych ksiąg metrykalnych?
Kolonie Józefińskie opr.: Andrzej Techmański
Relacje pokrewieństwa opr. :Andrzej W. Pacyna
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
11.05.2006
Dyskusja o powstaniu Polskiego Towarzystwa Genealogicznego
Witamy w naszym gronie genealoga z Sandomierza p. Zbigniew Rewera. Pierwsza prezentacja strony internetowej MTG.
14.09.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Maciej Saryusz-Romiszewski prezentował swoje bardzo bogate archiwum rodzinne. Część można zobaczyć w zakładce " ZDJĘCIA, DOKUMENTY "
09.02.2006     09.03.2006    08.04.2006    11.05.2006     08.06.2006     13.07.2006    14.09.2006    12.10.2006     09.11.2006     14.12.2006    2005      2007     2008     2009     2010     2011    2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019
09.02.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Lutowe spotkanie MTG to ponad trzygodzinna dyskusja na temat własnych osiągnięć i pierwsze, udane, próby wymiany informacji przydatnych dla pozostałych uczestników. Czyli jak to opisał ktoś: "w Krakowie godzinami dyskutują o tym, co można znaleźć na Wawelu"... Cóż, tacy jesteśmy ;-) 
09.03.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Marcowe spotkanie zdominowały dwie kwestie, nasze stanowisko w sprawie powołania jednolitej organizacji skupiającej genealogów bądź też powołania federacji towarzystw regionalnych oraz spotkanie z p. Tomaszem Nitschem, autorem i administratorem portalu www.genpol.pl .
12.10.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Janusz Janota Bzowski demonstrował swoje wielkie drzewo genealogiczne.
Zdjęcia z wakacyjnej wyprawy do Lwowa pokazywał Andrzej Techma
ński. FOTO ALBUM
W naszym spotkaniu udział brała p. Iwona Łaptaszy
ńska z Łodzi.
09.11.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Dyskusja o planowanym skanowaniu pozycji o charakterze genealogicznym. Biblioteka Jagiellońska udostępnia nam swoje zbiory!
Lwów raz jeszcze. Tym razem zdjęcia pokazywał  Mirosław Boruta.FOTO ALBUM
O przygotowywanym programie telewizyjnym " Sekrety rodzinne " opowiadał Zbigniew Szybka.
14.12.2006
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Pania Agata Kałuża pokazywała reprinty map. Każdy coś kupił. Cała oferta dostępna jest na stronie; www.poczytaj.pl Omawiane były tematy związane z biblioteką cyfrową MTG, dalsze plany "wydawnicze", szczegóły techniczne digitalizaci. W naszym spotkaniu udział wzięli; Anna Maria Babel de Fronsberg, Anna Sorys z domu Szymczyk, Waldemar Fronczak, Kazimierz Urbańczyk.