08.01.2015
    W tym roku przypada dziesiąta rocznica powstania MTG. Rozmawiano o zorganizowaniu rocznicowego spotkania z udziałem zaproszonych gości. Pomysłów zgłaszano wiele. Padła nawet propozycja wydania publikacji która zawierała by prace naszych członków. Powołano komitet organizacyjny X rocznicy MTG; Marta Świdrak, Zbigniew Szybka, Maciej Romiszewski i Marcin Niewalda.
12.02.2015
     Pan Piotra Strzetelski opowiedział bardzo zajmującą historię swojego imiennika Piotra Strzetelskiego. sprzed wielu lat. Jej sedno tkwi w odszukanym tekście drukowanym w Tygodniku Powszechnym 7 września 1958 roku. Autor artykułu - Juliusz Stanisław Leo, korespondent z Londynu opisuje rok 1941, kiedy to, w przededniu swego wstąpienia w szeregi Brygady Karpackiej, wziął udział w wycieczce po Ziemi Świętej, zorganizowanej przez Związek Pisarzy Palestyńskich dla polskich kolegów po piórze. Juliusz pisze: (...)Idziemy brzegiem jeziora i wtem słyszę nadlatującą z oddali pieśń (…). To chyba Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy (…). Nasza pieśń tutaj? (…) Mogę już rozróżnić słowa pieśni... brzmią obco... nic dziwnego bo to język hebrajski (…). Pieśń Legionów w huleańskiej transkrypcji? Jak to możliwe? (…)
Dalsza część artykułu jest jeszcze ciekawsza. (...) I tak rozpoczęła się ta ciekawa ekspedycja (…) Starzec zaprowadził nas na skraj krzaków, gdzie niemym gestem wskazał na ziemię... Leżała tam płyta kamienna, cała obrośnięta mchem i spowita pnącym się zielskiem. Ukląkłem i szybko zacząłem oczyszczać kamie
ń. Już po pierwszym wysiłku ukazał się wyryty na górnej części duży znak krzyża … Jeszcze trochę pracy i cały napis stał się czytelny! Pod krzyżem widniało imię i nazwisko: PIOTR STRZETELSKI - niżej w drugim wierszu: OFICJER WOJSK CESARZA FRANCUZÓW, - a w trzecim: „nat”, czyli „natus”, a więc „urodzony” i data 1776, po czym postawiony był mały krzyżyk, zapewne na oznaczenie daty zgonu, która jednak nie została na płycie wyryta (…). Napis był wyryty w języku polskim, a daty śmierci na płycie nie umieszczono. Prosty stąd wniosek, że ów Strzetelski musiał chyba sam sobie nagrobek przygotować (...)
Cały tekst Piotra znajdziemy w pliku: tygodnik_powszechny_1958.pdf skan gazety w TP36.djvu


   Czy nasi przodkowie, emigranci z XIX i XX wieku mieli swoje gazety? Łatwo się przekonać, że gazet polskich w tym okresie było sporo. W książce HISTORYA POLSKA W AMERYCE. Wacław Kruszka, Milwaukee. Wis. 1905.  W rozdziale XI Gazeciarstwo Polskie w Ameryce. autor pisał "Jedną z cech prasy amerykańsko-polskiej jest wielka jej zmienność, niestałość i ruchliwość. W ciągu lat 30 (od r. 1870 - 1900) powstało około 120 pism, z których  dziś (r. 1905) istnieje tylko 49". Dobrze by było samemu przeglądać te stare gazety. Biblioteka Jagiellońska ma całkiem spory zasób gazet amerykańskich i wielu innych państw. Znalazłem tam gazety z wielu rejonów świata. Katalog poloników periodycznych wydanych zagranicą do roku 1939, zbiory biblioteki jagiellońskiej, K Tatarowicz, Kraków 1961 zawiera wykaz gazet który można przeglądać na miejscu.
     Czy warto grzebać w tych starociach? Warto, warto dla przykładu podam jeden przykład.  "ROLA BOŻA, PISMO TYGODNIOWE POŚWIĘCONE SPRAWOM RELIGIJNYM, NARODOWYM I SPOŁECZNYM", SCRANTON, PA, U. S. A. - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 1949. Na skanie 31, mamy zdjęcie Henryka i Weroniki Bratkowskich w dniu ślubu 22 sierpnia 1899 dalej ich zdjęcie po 50 latach i dodatkowo zdjęcie całej rodziny. Rewelacja, trzeba tylko trafić na taką perełkę.
     Stron internetowych z gazetami jest sporo. Przykładowo podam tylko jedną, prawdziwy skarb;
www.fultonhistory.com
    Zebrani członkowie MTG wysłuchali wykładu "Zasoby Instytutu Pamięci Narodowej w badaniach genealogicznych". Wykład poprowadził Pan Rafał Dyrcz, Naczelnik Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Zapoznani zostaliśmy z genezą, misją  i funkcjami IPN. Zasoby archiwalne IPN omówiono uwzględniając kto je wytworzył i gromadził. Ogólny stan zasobu archiwalnego: 90.412,11 mb dokumentów, 39.000.000 fotografii, 800.000 mikrofilmów i mikrofisz, 2.000 filmów i 1.500 nagrań dźwiękowych.
     Najważniejsza część wykładu to odpowiedź na pytanie; Jak skorzystać z zasobów archiwalnych IPN? (art. 36 ust. 1 pkt2 ustawy o IPN) Dokumenty zgromadzone przez Instytut Pamięci Narodowej udostępnia się w celu prowadzenia bada
ń naukowych. Omówione zostały wszelkie wymogi formalne które musi się spełnić chcąc skorzystać z zasobów IPN (strona 29 prezentacji).
     Strona internetowa umożliwia dostęp do archiwów cyfrowych IPN (strona 47-59 prezentacji). Znajdziemy tam również wzory dokumentów które należy starannie wypełnić (strona 36 prezentacji) chcąc skorzystać z zasobów archiwalnych IPN.

     Wykład zako
ńczył się trwającą bardzo długo sesją pytań skierowanych do naszego prelegenta. Odpowiedzi były zawsze wyczerpujące, zachęcające do dalszych tematów.
     Bardzo dziękujemy za przeprowadzony wykład.
09.04.2015
     Święto dla genealoga!!! Podziwialiśmy bogate zbiory Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Prawdziwy zachwyt wzbudziły pergaminy; Władysław Łokietek - rok 1292,  Papież Grzegorz IX - rok 1227, Mikołaj II arcybiskup gnieznieński - rok 1421, Mikołay opat Koprzywnicki - rok 1420. Inne cenne archiwalia przeglądano bardzo ostrożnie z wielkim zainteresowaniem. Pani kustosz i p. dr Przemysław Stanko omawiali dokumenty które są prawdziwymi skarbami.
     Bardzo dziękujemy Dyrektorowi AD w Sandomierzu w osobie  ks. kan. Mariana Wiącka za możliwość zwiedzania i udostępnienie do prezentacji oryginalnych dokumentów.

     Strona internetowa Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu; www.bdsandomierz.pl, na Facebooku
https://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Diecezjalna-w-Sandomierzu/367081763307886
.          Biblioteka Cyfrowa; http://bc.bdsandomierz.pl/dlibra.
Warto zapoznać się z pozycją Półrocznik wydawany przez Pracownię Bada
ń nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych; http://hm.kasaty.pl/o-czasopismie/
11.06.2015
     Pani Ewa Tarkowska widzi wyraźnie to, co najistotniejsze. To sprawia, że jest wspomnień z międzynarodowego zjazdu rodzinnego słuchało się z prawdziwą przyjemnością. Medweccy z Polski, Węgier i Słowacji podziwiali zgromadzone dokumenty, "drzewka" p. Ewy. Mieli co podziwiać, dokumenty ledwo mieściły się w bagażniku samochodu.
     Szukanie informacji genealogicznych współczesnych jest trudne. Pokolenie ko
ńca XX obarczono już ustawą o ochronie danych osobowych. Pan Benedykt Kałafatiuk mówił o swoich sposobach dotarcia do takich informacji. Inni zgromadzeni sprzedali własne „patenty”. Wymiana doświadczeń, ważna zwłaszcza dla tych którzy uzupełniają wiedzę o tych niezbyt odległych czasach.
22.06.2015
     Pan Jerzy Łątka zapoznał zebranych z swoją nową książką. "Ten, który był" jest w pewnym stopniu podsumowaniem jego 50-letnich zainteresowań Turcją. Książka wydana jako KSIĄŻKA-ZWIASTUN przygotowywanej do druku KSIĘGI-POMNIKA 600-lecia relacji osmańsko-lechickich (Lechistan). Zawiera teksty nie tylko o Osmanii i Turcji, także jego aktywności jako "detektywa histori". Przypomina teksty publikowane przed laty, ale znajdują się  także nowe, m. in. Nigela Gotteri "Sprawa operacyjnego sprawdzenia" o jego perypetiach z SB podczas pobytu Polsce w 1971 r. Jest także relacja Naszego Kolegi z najnowszego śledztwa w sprawie zniknięcia ks. Kuca 3 sierpnia 1944.
Przeczytaj uważnie...
09.07.2015
     Dyskutowano nad wieloma poprawkami proponowanymi do treści nowego statutu MTG. Przez cały miesiąc czerwiec nadesłano bowiem sporo wiadomości do grupy która zajmuje się rejestracją naszego towarzystwa. Pewne wątpliwości rozstrzygnąć będzie musiał prawnik który zajmuje się podobnymi tematami.
2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011     2012     2013     2014     2016     2017    
2018       2019

08.01.2015    12.02.2015     12.03.2015     09.04.2015     14.05.2015     11.06.2015     09.07.2015   
13.08.2015     10.09.2015     10-11.10.2015     12.11.2015     10.12.2015
X LAT MTG. Ogólnopolskie sympozjum genealogiczne, Źródła do badań genealogicznych.
Kraków 10-11.10.2015
     Międzynarodowe Sympozjum z okazji X rocznicy Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, odbyło się w Hotelu Europejskim. Zebranych gości powitał nasz wieloletni Prezes p. Zbigniew Szybka. Pani Ewa Tarkowska rozbawiła wszystkich, czytając swój poetycki tekst napisany specjalnie na okoliczność X-lecia MTG. Dyrektor hotelu p. Jacek Czepczyk mówił o potędze tradycji, znaczeniu historii. Następnie życzył owocnych obrad.
     Jeszcze przed wykładami liczne gratulacje składali; przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego p. Krzysztof Dławichowski, Opolscy Genealodzy p. Jolanta Ilnicka, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" p. Wojciech Jędraszewski, Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej p. Jacek Tomczyk. W imieniu wszystkich członków Prezesowi MTG dziękowała  p. Marta Świdrak.                      
 
Pamiatkowe zdjęcie wykonane na zkończenie sympozjum. Niestety brak na nim kilku osób. Później był jeszcze obiad i wieczorne genealogiczne rozmowy. 
W niedzielę 11.10.2015 odbyła się wędrówka po Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Oprowadzała znawczyni tematu, autorka książek o tej nekropolii Pani dr Karolina Grodziska. Pieknie dziękujemy.
     dr Barbara Berska - Perspektywy rozwoju Archiwum Narodowego w Krakowie.
     prof. dr Wojciech Blajer - Źródła do bada
ń nad genealogią rodzin chłopskich z okolic Łańcuta. 
     dr Łukasz Lubicz Łapiński - Łapińscy herbu Lubicz i Pierzchała. Geneza i pochodzenie rodu na podstawie badań DNA.
     Waldemar Fronczak - Dokąd może zaprowadzić pocztówka znaleziona na strychu czyli gdy historia przeplata się z legendą.
     dr hab. Marian Wołkowski-Wolski - Materiały do badań genealogicznych w archiwach państwowych Ukrainy.
     dr Przemysław Stanko - Czy można przekroczyć próg XVI w. w badaniach genealogicznych zwyczajnej rodziny polskiej? Kilka uwag o nowych
perspektywach w badaniach genealogicznych.
     Grzegorz Mendyka - Pasjonaci genealogii w Polsce; przyczynek do dyskusji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
     mgr Izabela Zlot - Archiwum Pusłowskich w BJ, jako przykład źródła do badań nad genealogią szlachty.
     dr Andrzej Marzec - Źródła do badań genealogii rycerskiej wieków średnich.
     Wojciech Jędraszewski - Wielkopolskie poszukiwania genealogiczne.
     W przerwie między wykładami p. Marcin Niwalda postarał się o "długą" niespodziankę. Zaprezentował 40 metrowe drzewo genealogiczne pierwszych Piastów. Było trochę radości spacerując wzdłuż wydruku.

     Pan
Jerzy S. Łątka na sali obrad miał swoje stoisko. Rozdawał autografy, sprzedawał książki. Zachęcał również do subskrypcji swojego dzieła (powstałego w wyniku 30 lat pracy naukowej) Słownika Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji.
     Sponsorami sympozjum byli; Dyrektor p. Jacek Czepczyk, p. Magdalena Smolska-Kwinta, p. Jacek Tomczyk, p. Eva Stopczyk-Tucker, p. Jolanta Sikora, p. Małgorzata Bednarska, p. Anna Stoczek. Dziękujemy za wsparcie naszej skromnej uroczystości.

     Sympozjum prowadził p. Piotr Strzetelski. Czuwał nad kolejnością i czasem wygłaszanych referatów. Całość dostępna jest na YouTube, materiał filmowy przygotował p. Maciej Wojtasiewicz. Dzięki uprzejmości p. Macieja Roga należącego do Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy mamy jeszcze jedną relację z naszego 10-lecia umieszczoną również na YouTube.

      WSZYSTKIM NASZYM WYKŁADOWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY!
12.11.2015
10.12.2015
     Książka Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku - Janusz Łosowski wskazuje na testamenty jako rodzaj dokumentów źródłowych pomocnych w genealogii. "
Testamenty są najbardziej wartościowymi i najciekawszymi dokumentami chłopów polskich okresu staropolskiego. Spisywali je księża, bakałarze, organiści, kantorzy, a czasem przygodni pisarze, starając się uwzględnić dyspozycje chłopskich testatorów. Dokumenty ich ostatniej woli odzwierciedlają wszystkie problemy życia na wsi. Są świadectwem bogactwa i nędzy, życiowego sukcesu i upadku, silnych więzi rodzinnych oraz ich osłabienia czy nawet rozkładu" (strona internetowa UMCS).
     Rozpoczynamy proces rejestracji towarzystwa zgodnie z  Ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Na zebraniu założycielskim  członkowie tworzącej się organizacji przegłosowali statut. Podjęto w tej sprawie uchwałę przyjmującą  statut. Wybrano komitet założycielski, będzie on odpowiedzialny za skompletowanie dokumentów składanych w sądzie a potrzebnych w procesie rejestracji Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Dokonano wyborów władz MTG, zarządu i komisji rewizyjnej. Naszym Prezesem ponownie został  Zbigniew Szybka.