Gościem specjalnym spotkania MTG był Pan Andrzej Zoll, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997 były Rzecznik Praw Obywatelskich.
     Autor pasjonującej sagi rodu Zollów "Zollowie. Opowieść rodzinna ", Wydawnictwo Literackie 2011.
13.01.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Gospodarz zebrania Pan Zbigniew Szybka był w kłopocie. Na  spotkanie sympatyków genealogii i poszukiwaczy historii rodzinnych przybyło wielu "nowych" gości. Górna sala w "Karczmie Pod Blachą" wypełniona była po brzegi. Ci "nowi" jak się okazało to niejednokrotnie wytrawni poszukiwacze. Proszę wejść na stronę Pana Andrzeja Karwackiego, http://www.karwacki.org i podziwiać osiągnięcia.
    Konsultacje. Co dalej robić? Jak szukać? Czytanie dokumentów i ich tłumaczenie to odwieczne tematy naszych ciekawych rozmów.
    Co dziwne po krótkiej dyskusji wprowadzono dobrowolne składki członkowskie. Tak więc Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne odeszło od swojej tradycji, działalności bez składek.
     Na spotkaniu gościliśmy; Panią Annę Wolską, Aleksandrę Iżyk, Panów Andrzeja Karwackiego,  Wiesława Mączkę i Macieja Wojtasiewicza.
10.02.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
      Na ostatnim spotkaniu Pani Magdalena Smolska - Kwinta przedstawiła możliwość współpracy z kościołem Mormonów  w ramach projektu, który mógłby w przyszłości objąć swoim zasięgiem Diecezję Krakowską. W takim projekcie bierze udział Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, które od grudnia ubiegłego objęło patronat nad indeksacją Diecezji Lubelskiej. 
      Na chwilę obecną ok. 60 osób czynnie uczestniczy w indeksacji aktów metrykalnych, które niebawem będzie można oglądnąć na stronie:
http://www.familysearch.org/eng/default.asp Współudział w projekcie jest bardzo prosty. Można indeksować w domu, pijąc kawę i jedząc ciasteczko. Każdy może się zgłosić i jako wolontariusz pomóc w projekcie, po to aby w przyszłości rzesze genealogów, tropicieli przeszłości mogły przeglądać akty w internecie i odnajdywać swoich przodków. Według potwierdzonych informacji rozmowy przedstawicieli Kościoła Mormonów z Kurią Krakowską trwają. W niedługim czasie powinniśmy poznać rezultat negocjacji i tym samym dowiedzieć się czy MTG będzie mogło w przyszłości objąć patronat nad projektem i rozpocząć indeksację.
      Ponieważ czekamy na „zielone światło” możemy ten czas wykorzystać przystępując do indeksacji Diecezji Lubelskiej. Wszystkie informacje dotyczące zarejestrowania na stronie oraz poradnik jak indeksować można znaleźć na stronie i forum  LTG -
http://ltg.pl/
Indeksacja parafii z diecezji lubelskiej umożliwi Pa
ństwu zapoznanie się zasadami  pracy w programie, przyspieszy ukończenie projektu i będzie doskonałą  „wprawką” przed następnym projektem.
Ufam, że członkowie MTG przyłączą się i mam nadzieję, że w przyszłości podobnie jak LTG będziemy mogli objąć patronat nad indeksacją parafii krakowskich, a może i innych?
10.03.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Znamienity gość spotkania ks. Jerzy Lech Kontkowski opowiadał o swojej książce. Zapoznał nas z genealogią rodziny Kontkowskich herbu Ostoja oraz genealogią matki - książąt Połubińskich herbu Jastrzębiec.  Zdradził sekrety długich, ciekawych poszukiwań genealogicznych.
     Dziękujemy za przekazaną książkę do BC MTG. 
Autorowi życzymy jeszcze wielu wspaniałych odkryć genealogicznych.


"KORZENIE" Ks. Jerzy Lech Kontkowski,
Wydawnictwo PLUS - Monika Gillert, Kraków 2010.
     Na spotkanie trafił artykuł z kwietniowego numeru DOBRE RADY "Strażniczki rodzinnej pamięci". Motto tekstu "Cztery kobiety i ich niezwykła pasja poznania historii swoich przodków. Zagłębiają się w rodzinne historie, spisują wspomnienia, zbierają stare listy i fotografie. Czerpią siłę z odkrywania rodzinnych korzeni. Robią to dla siebie, dzieci i wnuków." W tekście Moniki Oszmian o swoich rodzinach opowiadają Małgorzata Niezabitowska, Magda Krzyżanowska-Mierzewska i dwie Panie z MTG Marta Czerwieniec i Magda Smolska-Kwinta. Gratulujemy i prosimy o jeszcze. 
     Trzeba również napisać o grupie naszych poszukiwaczy którzy odwiedzili Archiwum Pa
ństwowe - Ekspozytura w Spytkowicach. Przyjechali na spotkanie MTG trochę spóźnieni. W Spytkowicach przeglądali akta Sądu Szlacheckiego z Tarnowa (1787-1855). Akta zawierają testamenty i dokumenty im towarzyszące. Dokumenty bardzo cenne, zawierają bowiem informacje których nie znajdziemy w zapisach metrykalnych. Polecamy ten duży zbiór akt. Liczy on sobie 1200 fascykułów i ksiąg (w całości około 200 mb. akt).
14.04.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Najstarsze krakowskie archiwum? to Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zbiory liczą prawie pięć tysięcy mb. akt które dokumentują  działalność uniwersytetu na przestrzeni sześciu wieków.
Wiele pozycji w opinii Macieja Romiszewskiego przydatnych jest w poszukiwaniach genealogicznych. Zachęcał do korzystania z tego Archiwum.  Pokazał trzy książki które otrzymało MTG w prezencie od Archiwum UJ. Dziękujemy bardzo!
- Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX,
tomus III 1850 - 1918, A-D
- Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX,
tomus III 1850/51 - 1917/18, E-J
- Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX,
tomus III 1850/51 - 1917/18, K-Ł
Wszyscy zgromadzeni szukali swoich nazwisk w tych opasłych tomach.
12.05.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Pan Andrzej Mleczko szeroko opowiadał o swojej wizycie w Centrum Historii Rodziny Mormonów w Warszawie. Główny temat tamtego spotkania to ewentualna możliwość otwarcia nowych Centrów Historii Rodziny w Polsce, m.in. w Krakowie. (w Niemczech istnieje 92 Centra Historii Rodziny!)
Omówiono także problem cyfrowania mikrofilmów z zasobów zgromadzonych przez Mormonów oraz wykorzystanie ich przy realizacji projektu indeksacji danych. Projekt ten ma zasięg światowy i bazuje głównie na pracy wolontariuszy. Szczegółowe dane odnośnie możliwości włączenia się do pracy zamieszczone są na stronie:
http://www.familysearch.org/eng/indexing/frameset_indexing.asp
     Dnia 19 kwietnia został podpisany List Intencyjny pomiędzy Archiwum Państwowym w Krakowie reprezentowanym przez Panią Dyrektor Magdalenę Marosz a Małopolskim Towarzystwem Genealogicznym reprezentowanym przez Zbigniewa Szybkę, Macieja Saryusz-Romiszewskiego i Andrzeja Techmańskiego.List ten to porozumienie o współpracy przy wykonywaniu kopii cyfrowych (skanów) krakowskich akt metrykalnych. Archiwum zgodziło się na publikacje skanów na stronie internetowej MTG. Skany zostaną opatrzone znakami własności Archiwum. Skanowane będą akta metrykalne (stanu cywilnego) różnych wyznań, każdego rodzaju (księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, allegata). Wyłączone z publikacji mogą zostać skany akt, co do publikacji,  których istnieją przeszkody prawne. Zapraszamy do współpracy.
    Znany pasjonata genealogii, Pan Marcin Niewalda przedstawił  swoją bardzo ciekawą i ważną inicjatywę. Pokazał książkę "Ogończykowie Zboińscy" która to, jest pierwszą z serii "Rodowodów rodzinnych". Seria wypełni lukę - całkowity brak opracowań rodów mniej utytułowanych, nieznanych z kart historii. Książki z założenia nie będą sprzedawane w księgarniach lecz wydawane głównie dla członków rodzin - znajdą jednak miejsce w głównych bibliotekach polskich. Materiał rodzinny, opracowywany amatorsko poddawany będzie gdzie to możliwe merytorycznym poprawkom wprawnych genealogów, historyków, wydawców - przez co jakością zbliżą się do opracowań naukowych. (Materiał może być gotowy i opracowany lub jedynie zgromadzony). W tym drugim przypadku istnieje możliwość podjęcia szerokich badań genealogicznych i archiwalnych.
     W przypadku książki o Zboi
ńskich w trakcie wyjazdów zostały odkryte nieznane dotąd epitafia, ukryte za szafą w zakrystii jednego z kościołów, zapisy fundatorów klasztoru z XVI wieku, zakurzone obrazy umiejscowione w niewidocznym miejscu kościoła. Poszerzono też materiał rodzinny o nieznane fakty, sprecyzowano informacje historyczne.
     Książki mogą zostać wydane w dowolnie małym nakładzie, w oprawie miękkiej, twardej lub ozdobnej. Do książek dołączone mogą być graficzne drzewa genealogiczne, a także ankiety dla dalszych członków rodziny do uzupełnienia przy kolejnym wydaniu. Do książki budowana jest także strona internetowa wraz z forum. W przygotowaniu kolejne rodziny.
2005     2006     2007     2008     2009     2010     2012     2013      2014      2015     2016     2017   
2018      2019
13.01.2011   10.02.2011    10.03.2011     14.04.2011     15.05.2011    09.06.2011    14.07.2011   06.08.2011    11.08.2011     08.09.2011     13.10.2011    10.11.2011
08.12.2011
     Autorytet genealogów polskich, członek MTG Pan dr Marek Jerzy Minakowski był gospodarzem spotkania. Jego początek to interesujący wykład o historii herbarzy w Polsce. Od Herbarza Polski Kaspra Niesieckiego do Herbarza Polski Adama Bonieckiego. Dalej już mówił o swoim wielkim przedsięwzięciu edytorskim "Elita Rzeczypospolitej". Przytoczę za stroną internetową; http://elitarp.pl/  "przedstawia kilkaset rodzin obdarzonych największym prestiżem w ostatnich latach niepodległości Rzeczypospolitej: których ojca lub brata wybrano do Sejmu w latach 1788 lub 1790 i te, których ojciec lub brat sprawował wtedy urząd senatorski biorąc udział w obradach Sejmu Wielkiego.
     Przedstawione zostały powiązania rodzinne tych osób ze sławnymi, znanymi lub wybitnymi postaciami z ich kręgu rodzinnego.
     Łącznie do wszystkich tych rodzin udało się zaliczyć sto tysięcy osób, żyjących od XVIII do XXI wieku, co pozwala dokładnie prześledzić ich losy aż do dziś."
     W czasie spotkania można było nabyć pierwszy tom: "Elita północnomazowiecka" w cenie promocyjnej. Autor, każdy egzemplarz wzbogacił o swój autograf.
      MTG gościło kilku członków Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Zapraszam na ich stronę internetową; http://www.spsw.pl/
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
09.06.2011
     Pan profesor Andrzej Zoll, o historii swojej rodziny długo opowiadał. Jednak to był tylko wstęp do naszego spotkania. Dalej były pytania. Jedno z pierwszych, o źródła informacji o rodzinie, wzbudziło ogólne rozbawienie i zazdrość. Okazało się, że badana była jedynie zawartość sekretarzyka odziedziczonego po babci. Kto by nie chciał takiego mebelka w domu! Wielokrotnie wracano do pochodzenia rodziny Zollów. Jak to się stało, że rodzina ta w tak krótkim czasie "oddała się sprawom swojej nowej ojczyzny."? Przytoczyć warto w tym miejscu fragment wspomnień pośmiertnych poświęconych Fryderykowi Zollowi starszemu;
"Tradycja mówi, że jego ród pochodził z Alzacji. Skąd-
kolwiek, pochodzenie było oczywiście obce, ale ród był
jednym więcej przykładem i dowodem, jak ta biedna
ziemia polska ma własność czy dar przyswajania, przybie-
rania sobie synów. Ilu ich było tych z pochodzenia obcych,
a z serca i ducha tak polskich jak my, krew z krwi i kość
z kości, i lepszych od wielu."
W tym fragmencie zawarta jest cała wartość rodu Zollów. Oddani zawsze sprawie Polski.Przybrani a jednak tak swoi. ("Czas" 1917, Stanisław Tarnowski)
     Pana profesora pytano również o sprawy związane z najnowszą historią Polski. Pytano o pierwsze wolne wybory z czwartego czerwca. Profesor wszak kierował Pa
ństwową Komisją Wyborczą. Pytano o wspomnienia z obrad Okrągłego Stołu. Nasz rozmówca był wtedy ekspertem "Solidarności" w pod stoliku prawnym. Zapytano nieśmiało w jakich okolicznościach Prezydent Wałęsa pogodził się z Prezydentem Kwaśniewskim. Pytań było naprawdę wiele. Żal było kończyć spotkanie po dwu godzinach tak interesującej, ciekawej rozmowy.
Nasz profesor oczywiście podpisywał swoją książkę. Każdy miał swój egzemplarz który teraz wzbogacony jest o autograf.
Panie profesorze dziękujemy za spotkanie.
14.07.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
    Czy skarbem dla genealoga może być walizka? To zleży co w środku znajdziemy. O swoim szczęściu poszukiwacza dokumentów, zdjęć rodzinnych opowiadał Maciej Saryusz-Romiszewski. Tym razem wystarczyło wykonać jeden telefon do "zapomnianej rodziny" by cieszyć się licznymi kopiami starych szpargałów które wiele lat przeleżały sobie w walizce.
     Długo relacjonowano spotkanie z Panem Jean G. Huysmans z Genealogical Society of Utah i Panem Arturem
Derlikiewiczem (Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne) z przedstawicielami MTG. Spotkanie odbyło się w Krakowie dnia 06.07.2011 i poświęcone było w całości nowemu projektowi o roboczej nazwie "GALICJA". Projekt obejmować będzie indeksację metryk kościelnych całej Diecezji Lwowskiej. Rozpoczniemy od wszystkich parafii  miasta Lwowa. Podobnie jak w Lublinie praca zorganizowana będzie poprzez stronę internetową http://www.familysearch.org/ i gotowe formularze indeksacyjne. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie Magdalena Smolska – Kwinta. Prosimy o zgłaszanie się do indeksacji.
     Pani Małgorzata Nowaczyk odwiedziła nas w Krakowie.  Autorka książek: Poszukiwanie przodków: Genealogia dla każdego oraz Rodzinne drzewo zdrowia: Genetyka dla każdego. Docent w Katedrze Patologii i Medycyny Molekularnej, kierownik Przychodni Klinicznej Uniwersytetu McMastera w Hamilton.
     Z naszą "Matką chrzestną" (z jej to przecież pomysłu i inicjatywy powstało MTG w roku 2005) udało się spotkać i długo porozmawiać. Małgorzata Nowaczyk podpisywała swoje książki. Mówiła o swoich planach i zamierzeniach. Życzymy ich spełnienia :-)
     Tematów do rozmowy nie brakowało.  Jacek Cieczkiewicz omówił znaczenie paru nazw wiosek i miejscowości. Wiadomo, geografia dla genealoga to część wiedzy którą musi posiadać. Sporo mówiono o projekcie "Lwów" o indeksowaniu, o skanowaniu ksiąg metrykalnych. Wesoło zrobiło się przy wspomnieniach z poszukiwa
ń genealogicznych.
     Wyjątkowo spotykanie odbyło się tuż obok budynku Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych na ulicy Stolarska 9.
     Pani Jolanta Skalska obecna była na spotkaniu, mamy nadzieję że zostanie członkiem MTG.
06.08.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
11.08.2011
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
08.09.2011
     Pan Daniel Bućko intensywnie przygotowuje się do wyjazdu na 2011 Polish Genealogy Conference. Konferencja organizowane jest przez Polish Genealogical Society of Connecticut and the Northeast, Inc. odbędzie się w 14/15 października w Connecticut. Daniel pisze dwa referaty; Searching Polish Roots Onsite in the Archives of Belarus and Lithuania, A Survey of Polish Online Digitized Historical Sources. Życzymy udanej wizyty u naszych amerykańskich przyjaciół. Czekamy na relację z konferencji. Dużo więcej można przeczytać na stronie; http://www.pgsctne.org/
     Zebrani członkowie MTG zadecydowali o zakupie bardzo potrzebnego programu; Document Express Professional 6.5, commercial, wersja elektroniczna. DjVu Editor umożliwia automatyczne rozpoznawanie znaków (OCR). Tak więc pozycje z Biblioteki Cyfrowej MTG zostaną wzbogacone o możliwość przeszukiwania tekstowego.
      Deklaracje członkowskie MTG wypełniły dwie Panie; Jolanta Strażyc, Bernadetta Antos. Witamy w naszym gronie.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
13.10.2011
     Projekt Galicja oczekiwany jest przez wielu genealogów. Magda Smolska-Kwinta omówiła najnowsze wieści dotyczące tego przedsięwzięcia. Otóż otrzymała ona próbki skanów parafii rzymskokatolickich jak i grekokatolickich. Jakość kopii jest dobra i każdy kto miał styczność z łaciną i metrykami tabelarycznymi bez problemu sobie poradzi z indeksowaniem. Tym bardziej, że program FSI będzie z opisami w j. polskim (dokładnie tak samo jak to jest w projekcie radomskim). Będzie to duże ułatwienie dla osób nie znających j. angielskiego. Kiedy ruszy projekt? Trudno podać dokładną datę, prawdopodobnie będzie to początek przyszłego roku.
     Na stronie internetowej; http://www.archiwa.gov.pl pojawiła się bardzo ważna informacja. "Komunikat dla użytkowników zasobu archiwów pa
ństwowych z dnia 08 września 2011. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych skierował do podległych mu archiwów państwowych zalecenia w sprawie umożliwienia użytkownikom zasobu archiwalnego samodzielnego wykonywania fotografii cyfrowych z materiałów archiwalnych, wykorzystywanych przez nich w celach badawczych." Całość tego interesującego komunikatu skomentował zorientowany w temacie p. Maciej Saryusz-Romiszewski. Z jego doświadczenia wynika, że można fotografować w AP. Należy tylko dopełnić odpowiednich formalności.
     O historii swojej rodziny opowiadała p. Iryna Blarzevich. Szuka swojej praprababci Gabrieli Waraksy z m. Mozyrza. Kto wie gdzie szukać ksiąg metrykalnych z tej miejscowości? Za każdą wskazówkę będziemy wdzięczni.
     Parę osób z Zagłębiowskiego Koła Genealogicznego w Sosnowcu brało udział w naszym spotkaniu. Dziękujemy za przybycie.
     Do grona MTG dołączyli; Krystyna Marta Pluci
ńska-Surówka, Iryna Blarzevich i Daniel Krzysztof Nowak. Zapraszamy do wspólnej pracy.
     Zbigniew Hauser, dziennikarz i podróżnik był naszym gościem. Opowiadał  o swoich wędrówkach po cmentarzach województwa lwowskiego. Głównie po  cmentarzach obrządku łacińskiego i greckiego. Zachowane tam groby pochodzą z wieku XIX i pierwszych lat wieku XX. Dziś te miejsca spoczynku wielu pokoleń Polaków są  zaniedbane i opuszczone. Zdjęcia z wszystkich książek tego cyklu są przekonywującym dowodem. Dlatego tak ważne są tego typu pozycje książkowe które przybliżają kresy I i II RP. Musimy pamiętać o pokoleniach które tam mieszkały i pracowały. To dla współczesnych pokoleń polaków bardzo ważne.
     Pan dr hab. Mieczysław Rokosz - znany krakowski historyk, członek wielu towarzystw w tym i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wygłosił piękną laudację. Dziękował autorowi książek za podjęty trud w opracowaniu ważnego tematu dla historii Polski.
    Pan Zbigniew Hauser został honorowym członkiem MTG.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
10.11.2011
     Ponownie padały pytania, czy można fotografować dokumenty, mikrofilmy w Archiwum Państwowym w Krakowie? Oddziałach archiwów państwowych w Polsce podobnie jak w Krakowie potraktowały zalecenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych bardzo przychylnie dla genealogów. Praktyka jest taka, że wystarczy wypełnić jeden dokument zgłoszeniowy by otrzymać zezwolenie na fotografowanie w archiwum.
     Do grona MTG dołączyli; Maria Latuszek, Zbigniew Stettner i Mariusz Arciszewski.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
08.12.2011
     Daniel Bućko zdał obszerną relację ze swojej fascynującej wyprawy do Stanów Zjednoczonych, którą odbył w październiku, a swoją relację wzbogacił pokazem slajdów. Głównym celem podróży Daniela była konferencja genealogiczna organizowana przez Polish Genealogical Society of Connecticut & the Northeast, Inc. oraz Central State Connecticut University w New Britain w stanie Connecticut. Podczas konferencji Daniel wygłosił dwa wykłady o tematyce genealogicznej dzieląc się swoją wiedzą o poszukiwaniach przodków na terenie dzisiejszej Litwy i Białorusi oraz przedstawił korzyści dla genealogii płynące z korzystania z polskich bibliotek cyfrowych.
      Na szlaku podróży Daniela znalazły się 4 stany Nowej Anglii: Connecticut, Massachusetts, Rhode Island i New Hampshire. To właśnie tam Daniel podążał śladami swoich przodków i krewnych, którzy przed I wojną światową na zawsze opuścili ziemie zaboru rosyjskiego szukając lepszego życia Nowym Świecie. Efekty wyprawy były imponujące. Daniel odnalazł nie tylko groby swoich krewnych rozsiane po wielu cmentarzach Nowej Anglii, ale też spenetrował biblioteki i archiwa oraz dotarł do wielu żyjących krewnych. Jedną z cenniejszych rodzinnych pamiątek przywiezionych ze Stanów był zaprezentowany na spotkaniu kubek z 1916 roku z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem krewnego, stryjecznego dziadka Daniela. Kubek został podarowany Danielowi przez 85 letnią staruszkę zamieszkałą w stanie New Hampshire.
Danielowi gratulujemy wspaniałego przedsięwzięcia i sukcesu w Stanach.