2005            2006      11.01.2007    08.02.2007   08.03.2007   12.04.2007  10.05.2007   14.06.2007   12.07.2007    09.08.2007  13.09.2007    11.10.2007   08.11.2007   13.12.2007         2008        2009       2010      2011      2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
11.01.2007
Konsultacje grafologiczne. Co tam jest napisane?    Brak miejsca na serwerze. Jak temu zaradzić?
Iwona i Stanisław Pirza
ńscy, goście spotkania.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
08.02.2007
Dr Marek Minakowski opowiadał o Stowarzyszeniu Potomków Sejmu Wielkiego. Przekazał również relację z I Zjazdu Potomków Sejmu Wielkiego. Szczegóły na stronie; http://www.sejmwielki.pl/spsw/zjazd.php
Goście spotkania; Jadwiga Danielak, Mariusz Koszkul.

POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
08.03.2007
Dzień Kobiet, miła część tego spotkania. Liczne konsultacje. Goście spotkania; Mariola Chodyńska -Heród, Marta Świderska, Robert Stryjski, Adam Kalemba.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Zbyszek Szybka pokazywał zdjęcia z planu programu Sekrety Rodzinne z udziałem Jerzego Sturha.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Pan Andrzej Wcisło udostępnia książki związane z genealogia. SPIS KSIĄŻEK.  Napisz do właściciela tej wspaniałej literatury na adres: awcislo1@op.pl. On poszuka Twojego naziwska.
12.04.2007
10.05.2007
Maciej Saryusz-Romiszewski opowiadał o swoich poszukiwaniach genealogicznych w Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu. Andrzej Wcisło pokazał książkę; " Oskar Kolberg - Dzieła Wszystkie, tom 8 KRAKOWSKIE, część IV ". Wykazał jej przydatność dla naszej pasji. Nazwy rodowe włościan oraz nazwy osób z tego tomu dostępne w linku.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
14.06.2007
Pan Andrzej Wcisło prezentował nowe książki ze swojej kolekcji. Omawiano szczegółowo sposób korzystania z Centralnego Archiwum Wojskowego. Maciej Saryusz-Romiszewski pokazał zdjęcia z cmentarza na Ukrainie. Czekał na nie sześć lat!
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
Zdjęcia z pikniku genealogicznego w Borsku pokazywali; Zbigniew Szybka i Janusz Janota Bzowski.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
12.07.2007
Rozmowy o wakacyjnym spisywaniu inskrypcji z cmentarzy I wojny światowej. Wszystkie szczegóły można zobaczyć na stronie http://www.polegli.yoyo.pl/ . O badaniach genetycznych w genealogii opowiadał Andrzej Mleczko.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
09.08.2007
Zbigniew Szybka pokazywał zdjęcia z cmentarzy I Wojny Światowej. Zachęca wszystkich do wspólnej pracy w ramach projektu opraco-wanego przez Waldemar Fronczak.
   Ważny adres do bazy Genetyka; http://www.genealodzy.pl/name-Geneteka.phtml
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
13.09.2007
     Dużo wakacyjnych opowieści.   Zdjęcia i relacje z poszukiwań
      Andrzej Pacyna proponuje nową inicjatywę. Udostępniamy swoje księgozbiory. Szczegóły w zakładce - DOSTĘPNE KSIĄŻKI
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
11.10.2007
    Pan Maciej Dęboróg-Bylczyński Krytyk literacki, poeta, publicysta, prozaik zostaje członkiem MTG. Zgromadzeni na spotkaniu  zapoznali się z treścią jego dwu artykułów;
- Ród Godfrey : angielscy baroneci w prowincji galicyjskiej C. K. monarchii
- Galicyjskie parantele księdza Kardynała Macharskiego.
     Andrzej Techma
ński szykuje się do małego zjazdu rodzinnego. Czekamy na relację!
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
08.11.2007
    O mapach Polski opowiadał Andrzej Techmański. Polecał dwie pozycje dostępne w internecie;
- Galicja na mapach internetowych, Franciszek Faluszczak  http://www.rzeszow.ap.gov.pl/ zakładka; wydawnictwa - Prace Historyczno-Archiwalne Tom XIV str.197
- Kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich - rys historyczny oraz geodezyjne i kartograficzne zasady sporządzania, Wolski J, Przegląd Geograficzny, 73, 1-2, s. 107-131.
http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/wolski/wolski3.pdf
    Pokazywał również mapy o doskonałej jakości ze strony;                                                                                                          http://www.stub.unibe.ch/stub/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume
      Adam Kalemba, Zbigniew Szybka byli na wspaniałym spotkaniu rocznicowym Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Opowiadali co widzieli i słyszeli. Wspominali przedstawicieli Regionalnych Towarzystw Genealogicznych. Dokładnie relacjonowali opracowania przygotowane przez: prof. Ryszard Marciniak, ks. dr Leszek Wilczyński, mgr Stefan Olejniczak, mgr Sebastian Mazurkiewicz, mgr Waldemar Fronczak. 
13.12.2007
     Pan Bogdan Przewłocki opowiadał o swoich czterdziestoletnich poszukiwaniach genealogicznych.
     Relację ze zjazdu rodzinnego zdał Andrzej Techmański. Podał konkretne efekty takiego spotkania.