2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011     2012     2013     2015     2016     2017    
2018       2019

09.01.2014    13.02.2014    13.03.2014     07.04.2014     10.04.2014     08.05.2014
12.06.2014    10.07.2014    14.08.2014     11.09.2014     09.10.2014     13.11.2014
11.12.2014
09.01.2014
     MTG razem z redakcją portalu Genealogia Polaków dokonało zakupu znacznej ilości  dokumentów metrykalnych w okolic Wieliczki. Są to karty z księgi bierzmowanych z Biskupic z połowy XIX wieku, zapisy spraw prowadzonych przez tę parafię i alegata z końca XIX wieku. Wszystko zostało sfotografowane. Całość dostępna jest w Internecie; dokumenty, karty z księgi bierzmowanych. Przewiduje się  przekazane ocalałego fragmentu księgi bierzmowanych  do Archiwum. Sprawę o początku do końca przeprowadził Marcin Niewalda - wielkie gratulacje!
     Pan Paweł Bochenek założył stronę Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego na FB. Zapraszamy do polubienia naszego profilu. Prosimy jednocześnie o czynny udział w tworzeniu naszego obrazu na tym portalu społecznościowym.
13.02.2014
     MTG nawiązało współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (ul. Rajska 1) w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora - S@S". Przeprowadzić mamy cykl wykładów o genealogii, przybliżyć parę tematów z nauk pomocniczych historii. Więcej informacji na temat S@S dostępnych jest na stronie; www.sas.tpnk.org.pl
  
Długo rozmawiano, dyskutowano o zasobach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Wrocławiu. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wyszukiwania informacji w zasobach cyfrowych na stronie; http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/index.php Polecano zwłaszcza rękopisy Aleksandra Czołowskiego; Fond 141 - Dział I, Fond 141 - Dział II, Fond 141 - Dział III. (Aleksander Czołowski ur. 27 lutego 1865 w Bakończycach pod Przemyślem, zm. 7 lipca 1944 we Lwowie – polski historyk i archiwista, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie, profesor.)
     Pan Artur Arciszewski cztery lata temu podzielił się wiadomościami o rodzinie swojej babki Sziller-Schildenfeld. Rezultat wspaniały wszystko zostało umieszczone w książce Miha Preinfalk, "Plemiske rodbine na slovenskem, 18 stoletje, 1. del" Vigarnik 2013. Dobry to przykład na starą prawdę genealogiczną dzieląc się informacją - dostaniesz jej dużo więcej.
13.03.2014
     Swoje prace napisane w ramach seminarium dyplomowego Akademii Genealoga MTG przedstawiło dwóch jej uczestników.
     Pan Maciej Saryusz-Romiszewski poprowadził wykład "Najstarsze wizerunki herbu Jelita z XIV wieku"
     Pan Wiesław Andrzej Mączka omówił bardzo ciekawą pracę "Maciej Mączka - królewski cieśla budowniczy kościołów w Małopolsce i Mączkowie z Królówki".

     Zapraszamy na kolejne wykłady!!!
WAŻNY KOMUNIKAT
     Bardzo prosimy o zaangażowanie się w akcję zabezpieczenia cyfrowego polskich zbiorów archiwalnych we Lwowie. W obliczu niepewnej sytuacji politycznej jest potrzebne pilne działanie. Mamy poparcie i wolę po stronie ukrai
ńskiej – dzięki wsparciu publicznemu była by szansa na digitalizację przynajmniej najważniejszej części tych zbiorów – a następnie szansa na dostęp do nich online. Inicjatorem akcji jest Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także liczne środowiska genealogiczne. Prosimy o podpisanie poparcia i wysłanie na adres ministerstwa (wzór poparcia naszej akcji). Prosimy też o udostępnienie grafiki na facebooku.
Bardzo cenne była by też pomoc w dotarciu do osób decyzyjnych, lub znanych osób z kręgu nauki, polityki i uzyskanie ich podpisu.
     Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem pana Marcina Niewaldy.
07.04.2014
     Matka chrzestna  MTG Pani Małgorzata Nowaczyk była naszym gościem specjalnym.  Autorka książek: Poszukiwanie przodków: Genealogia dla każdego oraz Rodzinne drzewo zdrowia: Genetyka dla każdego. Docent w Katedrze Patologii i Medycyny Molekularnej, kierownik Przychodni Klinicznej Uniwersytetu McMastera w Hamilton.
     Popularna Małgosia zapowiedziała swoją nową książkę. Ukaże się jeszcze w tym roku, sprzedawana będzie przez Internet. Co znajdziemy w środku? Mocno zmienioną książkę Genealogia dla każdego. Część rozdziałów pominięto na rzecz nowych. Dla przykładu, nowości to nade wszystko genetyka genealogiczna która jak mówiła autorka umożliwia wyłącznie sprawdzenie pokrewie
ństwa biologicznego. Badania DNA wykonywane w celach genealogicznych. Kiedy mają sens, jak je interpretować? te zagadnienia Małgosia wyjaśniła podając konkretne przykłady.

Pani Małgorzacie Nowaczyk pięknie dziękujemy za spotkanie.
07.04.2014
     Pani Genowefa Jaśkowiec z rodu Walentego przedstawiła nam swoją pracę semestralną napisaną w ramach Akademii Genealogii MTG. "Genealogia - niekończąca się opowieść", to tytuł jej pracy o rodach Jaśkowców. Śledziła księgi metrykalne: U, M i Z z XIX wieku z parafii m. in. Trzemeśnia, Droginia, Myślenice, Wiśniowa, Kraków, Raciechowice i Dobczyce. starała się znaleźć tak zwane "gniazdo". Mówiła, na podstawie urodzeń po 1889 roku. Wiem, że są 4 rody w parafii Trzemeśnia : Andrzeja, Bartłomieja, Józefa i Walentego oraz ród Marcina i Walentego (tego z Poręby) w parafii Droginia. Kilka rodów w linii męskiej wymarło: Klemensa, Łukasza, Filipa i Pawła. Jak tytuł na to wskazuje, swojej pracy jeszcze nie skończyła.
     Drugą prezentowaną pracą semestralną był fragment strony internetowej p. Andrzeja Techma
ńskiego. "Zastosowanie księgi sądowej wsi Wysoka do opracowania drzewa genealogicznego" Autor pracy pokazał swoje metody pracy w poszukiwaniach rodzinnych. Zwracał uwagę na weryfikację informacji zawartych w dokumentach źródłowych.
08.05.2014
          Kolejne dwie prace napisane w ramach seminarium dyplomowego Akademii Genealoga MTG.
     Pan Andrzej Pacyna zapoznał zebranych z pracą "Między mitem a faktem. Tradycja rodzinna w świetle dokumentów czyli pochodzenie Kwieci
ńskich z Powiśla Dąbrowskiego". W badaniach genealogicznych często dochodzi do konfliktu czy konieczności konfrontacji tradycji rodzinnej z zachowanymi informacjami źródłowymi. Na przykładzie rodziny Kwiecińskich, która - prawdopodobnie - na przełomie XVIII/XIX wieku przywędrowała zza Wisły na prawobrzeżne tereny Powiśla Dąbrowskiego, zaprezentowano jak tradycja rodzinna może rozmijać się z metrykalnymi przekazami źródłowymi.
     Drugą prezentowaną pracę semestralną pt. „Moi przodkowie na portretach i zdjęciach oraz ich poszukiwania” przedstawił Janusz Janota Bzowski. W swojej pracy autor skupił się na przodkach linii męskiej wraz ich małżonkami. Najstarszy przodek (4x pradziadek) na portrecie to Józef Felicjan Janota Bzowski (1704-1770) h. Nowina, Regimentarz grodzki sandecki, stolnik orwucki, burgrabia krakowski.
     Autorskie spotkanie, Pan Jerzy S. Łątka  opowiadał o swojej najnowszej książce "Osełka masła. Okupacyjny i powojenny wymiar jednej zbrodni." Wstrząsająca sprawa zabójstwa Felicji Binder, żony oficera WP zamordowanego w Katyniu. Oprawcy z AK w 1944 roku "zlikwidowali" jednocześnie córkę Felicji, Barbarę.
     Dokumenty źródłowe zachowane w zasobach IPN pokazały kulisy tej zbrodni. Jedna z najważniejszych książek autora.
     Książkę można kupić w księgarni akademickiej ul. św. Anny 6.
12.06.2014
     Następna praca napisana w ramach seminarium dyplomowego Akademii Genealoga MTG.
     Pani Marta Świdrak zapoznała zebranych z pracą "Kraśniccy z Kołomyi, czyli o moich przodkach w linii prostej do prapradziadka Adolfa to, co wiem, i co jeszcze muszę udowodnić”, w której przedstawiła historię życia czterech mężczyzn, jej przodków z rodziny Kraśnickich, związanych z Kołomyją. Praca w dużym stopniu była oparta o materiały zdobyte dzięki digitalizacji książek, dokumentów, wykonanej przez członków MTG.   
10.07.2014
     Radio Kraków w cyklicznej audycji PRZED HEJNAŁEM zajęło się genealogią. Gościem programu była dr K. Follprecht z Archiwum Narodowego w Krakowie oraz nasz kolega Zbigniew Szybka. Tytuł spotkania; Genealogia: W poszukiwaniu korzeni. Wypowiedzi z audycji to wspaniała reklama naszej pasji. Całość dostępna pod adresem; http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/MWAS-9LVAEA#
14.08.2014
     Kolejne spotkanie autorskie, tym razem Pani dr Eva Stopczyk-Tucker opowiadała o swojej książce "Urodziłam się szlachcianką".  Pozycja ta o charakterze autobiograficznym i kronikarskim jest wstępem do planowanej monografii Rodu Stopczyków h. Nałęcz. Monografia ukaże się pod tytułem "Urodziłem się Szlachcicem, życie moje poświęciłem zatem mojej umiłowanej Ojczyźnie". Autorce dziękujemy za spotkanie.
     Zebrani dopominali się o podanie więcej szczegółów do naszej akcji; ODKRYCIE - INWENTARYZACJA - DYGITALIZACJA. Podjęte działania w archiwum parafialnym nie zostały jeszcze zako
ńczone. Planowane są kolejne wyjazdy które pozwolą całość profesjonalnie zakończyć. Dziękujemy dr Franciszkowi Wasylowi, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Archiwalnej za zaopatrzenie nas w pudła bezkwasowe i rękawiczki do prac archiwalnych. Omówienie tego tematu prawdopodobnie na najbliższym spotkaniu MTG. Zapraszamy do naszego profilu fb MTG.
11.09.2014
     Swoją pracę semestralną z Akademii Genealogii MTG przedstwił p. Marcin Niewalda. Praca miała za zadanie pokazać, na przykładzie postaci Bronisławy Steckiej (1871 Jaśniszcze-1859 Kraków) zasób źródeł do badania drobnej szlachty na Kresach. Jest to typowa przedstawicielka warstwy obejmującej do 15% społeczeństwa, warstwy która pełniła niezwykle istotne role społeczne, a o której praktycznie nie ma żadnych badań i występuje ogromny brak źródeł. Drobna szlachta, pełniąca np. funkcje administratorów, rządców, ekonomów, kasjerów dóbr prywatnych w XIX wieku spajała społeczeństwo i zapewniała mu funkcjonowanie. Dała też największą daninę krwi podczas powstań, wojen, w czasie planowych akcji niszczenia narodu  - takich jak np. w Katyniu. Steccy i Jaroszewscy związani byli z gałęzią rodziny Miączyńskich, o której też nie ma wielu informacji, dwory, pałace popalono, brakuje metrykaliów, pamiętników nikt nie prowadził, majątki zostały potracone, brak ikonografii. Co zrobić jednak gdy brak typowych źródeł – czasem trzeba sięgnąć naprawdę daleko, zdobyć wiedzę bardzo specjalistyczną (jak np. wiedzę o pszczelarstwie), aby uzmysłowić sobie jak żyli taci ludzie. Prezentacja miała pokazać przykład jak to robić. Genealogia rodziny Steckich dostępna na stronie internetowej p. Marcina Niwaldy; www.genealogia.okiem.pl/stecki.htm
     W 2007 roku do Polski dotarły sensacyjne materiały zgromadzone w latach 1941- 44 przez nazistowskich antropologów z Sekcji Ras i Ludoznawstwa Instytutu Niemieckich Prac na Wschodzie. 88 pudeł z kolorowymi slajdami, czarnobiałymi fotografiami, testami psychologicznymi, socjologicznymi, odbitkami palców, włosami w kopertach ... Materiały te odnalazła dziesięć lat wcześniej amerykańska antropolożka Gretchen Schafft w Smithsonian Institution. Przed nią nikt nie zaglądał do nich od czasów wojny. "Archiwum istnień" to impresyjna opowieść o nieznanej dotychczas działalności antropologów nazistowskich z Sekcji Ras i Ludoznawstwa Instytutu Für Deutsche Ostarbeit działającego w Krakowie w czasie II wojny światowej, w miejsce zlikwidowanego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nazistowscy antropolodzy szukali w anektowanej przez Niemcy Polsce przedstawicieli czystej aryjskiej rasy. Naukowcy przemierzali dziesiątki wsi Generalnego Gubernatorstwa, wykonywali tysiące fotografii, testów, pomiarów, aby odzyskać zagubionych w morzu polskiej krwi aryjczyków. Podchodzili do tego zadania bardzo metodycznie, skrupulatnie i euforycznie. Apogeum absurdu zostaje osiągnięte w tarnowskim gettcie gdzie antropolodzy poszukują śladów aryjskiej rasy wśród skazanych na śmierć Żydów. Po latach ludzie, bohaterowie filmu poddani wówczas przymusowym badaniom oglądają swoje fotografie, fotografie bliskich i inne materiały zgromadzone na ich temat. Nie mieli świadomości jak dokładnie zostali z dokumentowani i opisani. Pseudonaukowa dokumentacja z biegiem czasu nabrała wartości artystycznej i emocjonalnej. Piękne portrety, sceny rodzajowe. Bohaterowie filmu sięgają pamięcią do czasów wojny. Oglądane fotografie przywołują bliskich, ale również dramatyczne wydarzenia sprzed lat. Najistotniejszym problemem, który wyłania się z odległej historii, jest sprawa rozdarcia pomiędzy ludźmi, z których część korzystała z szansy na lepsze życie będąc skategoryzowanymi jako aryjczycy, a część tą szansą gardziła. Z tego rodzi się bratobójczy dramat (Goralenvolk). W filmie prezentowane są fotografie z badań (również kolorowe z 1942 roku), formularze, testy, włosy, odbitki palców. Istotnym składnikiem filmu jest również korespondencja badaczy oraz ich wnioski z badań. One budują portret psychologiczny nazistowskich antropologów i pokazują jakie były ich cele oraz stosunek do badanych ludzi. Wybór tekstów interpretują Grażyna Szapołowska, Katarzyna Herman oraz Mariusz Benoit. W filmie znajdują się również unikalne fragmenty kronik filmowych GG.
     Program i cytowany tekst pochodzi z YouTube.

     Prawdopodobnie będziemy kontynuować zajęcia w ramach Akademii Genealoga Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego która przeznaczona jest dla zainteresowanych historią swojej rodziny. Uczestnicy zdobędą, poszerzą praktyczną wiedzę i umiejętności. Zaowocuje ona przy samodzielnej pracy nad dokumentami w archiwach, urzędach i bibliotekach.
     Harmonogram zajęć oraz ich tematy podane zostaną w najbliższym czasie. Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki.
     Pani dr Kamila Follprecht z Archiwum Narodowego w Krakowie przekazała zebranym najnowsze wiadomości o planowanej nowej siedzibie Archiwum. Budynek zostanie wybudowany przy ulicy Rakowickiej na terenie przekazanym przez Agencję Mienia Wojskowego. Działka jest dobrze zlokalizowana i dobrze skomunikowana. To pozwala na zaprojektowanie gmachu który spełni wszelkie wymogi współczesnego badacza historii. Trzeba pamiętać, że w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie jest ok. 1,5 mln jednostek archiwalnych, które zajmują około 20 km półek. Tak więc projekt przewiduje aż 60 km półek. Nowym budynek pomieści zasoby pięciu krakowskich oddziałów oraz dwie ekspozytury w Nowym Targu i Spytkowicach oraz trzy oddziały  w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie.        
     Wiele razy wracano do arcy ważnego tematu - dostępności akt metrykalnych on-line. Planuje się udostępnić około 90 tysięcy stron wybranych akt stanu cywilnego z lat 1810-1911. Prowadzoną digitalizację przez Archiwum Narodowe w Krakowie można śledzić na stronie;
https://www.ank.gov.pl:446/zasob-i-udostepnianie/informacje-o-archiwaliach/zbiory-online
     Genealodzy MTG oraz całe środowisko zostało zaproszone do doskonalenia swoich umiejętności czytania rękopisów poprzez systematyczną naukę na stronie; http://www.dawnepismo.ank.gov.pl/
09.10.2014
13.11.2014
     Piękna prezentacja p. Piotra Strzetelskiego i Marcina Niewaldy. Omówiono wyjazd zorganizowany przez, redaktorów Genealogii Polaków i członków Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w ramach programu “Ołtarze Ojczyzny”. W roku 2014 celem było odkrycie i dokumentacja nieznanych śladów polskich na terenach między Samborem, Drohobyczem, Turą i Starym Samborem. W ramach tego wyjazdu udało się odkryć dwa zespoły starych dokumentów (w tym księgi metrykalne i spisy ludności w miejscowościach Łastówki i Ilnik), zlokalizować kilka zarośniętych lasem cmentarzy, wykonać dokumentację kilku tysięcy polskich grobów, odzyskać marmurową tablicę właścicieli wsi Topolnica i zamówić jej wstawienie w ścianę byłej kaplicy grobowej obecnie wykorzystywanej jako skład materiałów, nagrać kilka niezwykle interesujących wywiadów z których jeden był już prezentowany na łamach Telewizji Polonia, nawiązać współpracą z grupami polskimi na miejscu i parafiami a także wesprzeć finansowo  działania podejmowane przez ludność miejscową.
     Szczęśliwym trafem MTG otrzymało od osoby prywatnej duży zbiór listów z okresu 1941-1943. Autorem listów jest KURCZEWSKI Kazimierz, urodzony 1903-03-13 w m. Pabianicach. Jeniec wojenny nr 20398, szeregowiec. Przebywał w Stalagu XVII; przeniesiony 22.12.1941 ze Stalagu V-C do Stalagu V-D; 01.06.1942 ze Stalagu V-D do Stalagu V-C (dane pochodzą z  oryginalnej kartoteki). Listy pisał do swojej żony Aleksandry. Prowadził również dziennik w którym znajdziemy; Przepowiednię z roku 1893, Adresy, Zestawienie strat bolszewików, Gdzie byłem, Wykaz dłużników karcianych, Notatki z lekcji języka angielskiego oraz brudnopisy listów.
     Trwają wstępne rozmowy w sprawie przekazania tego zwartego zbioru listów, kart pocztowych do Fundacji Ośrodka KARTA. Ośrodek jako niezależna organizacja pożytku publicznego zajmie  się profesjonalnym opracowaniem całości dokumentów.
11.12.2014
     Archiwum Państwowe w Przemyślu zrobiło wszystkim genealogom wspaniały prezent gwiazdkowy. Na swojej stronie internetowej; http://www.przemysl.ap.gov.pl/ umieściło około 135 tys. skanów z 86 zespołów archiwalnych. Mamy tam Archiwum Geodezyjne, notariaty i oczywiście księgi metrykalne. Przemyskie Archiwum on-line będzie systematycznie umieszczać nowe zespoły akt. Zapraszamy do korzystania z tak dużej ilości dokumentów źródłowych.
     Pan Artur Arciszewski opowiedział niezwykłą historię jednego zdjęcia. Na fotografii powyżej widzimy Sztab 22 Dywizji Piechoty Górskiej w roku 1925.  Siedzi gen. Stanisław Wieroński, stoją; najwyższy pułk. Stefan Stolarz (zamordowany w Katyniu) po lewej stronie kpt. Mieczysław Arciszewski.  Szczęśliwym  zbiegiem okoliczności p. Artur ma dziś negatyw tego zdjęcia zrobiony na szkle formatu 210 x 150 mm. Posiada również inne negatywy na których widać wojskowych ale nie tylko. Jak by nie pisać to prawdziwy szklany skarb. Autorem zdjęć prawdopodobnie jest uznany fotografik Przemyski Bernard (Baruch) Henner (był uczniem Louisa Lumiere’a). Zdjęcia wymagają dokładnego rozpoznania i opisania.
     Cyfryzacja archiwaliów parafialnych to ważny projekt prowadzony od lipca do listopada przez członków MTG. Pozwolono nam sfotografować zachowane księgi metrykalne Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie, pierwotnie św. Jana Chrzciciela. Nadmienić trzeba, że akt tej parafii nie znajdziemy w żadnym archiwum. Pierwszego dnia kierował naszymi pracami Pan dr Przemysław Stanko.  Akcesoria archiwalne pudła, ściereczki i rękawiczki dostarczył Pan dr Franciszek Wasyl z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie dziękujemy za przekazane a bardzo potrzebne nam materiały. Księgi uporządkowano, sfotografowano i sporządzono ich wykaz. Przez pięć dni wykonaliśmy ponad 10 500 zdjęć. Trwają rozmowy które wyjaśnią w jakiej formie MTG będzie mogło upublicznić to spore archiwum parafialne. Jak wyglądała praca? można zobaczyć przeglądając prezentację; Sławków 2014.