2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011     2012     2013     2014     2015     2017   
    2018       2019

    09.01.2016   14.01.2016    11.02.2016    10.03.2016    14.04.2016    12.05.2016    09.06.2016
    14.07.2016   11.08.2016    13.10.2016    10.11.2016    08.12.2016
09.01.2016
     Krużganki krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów kryją wiele tajemnic. Panie Joanna Daranowska - Łukaszewska oraz p.Lucyna Omieczyńska z domu Piekacz troszkę je ujawniły, dzieląc się swoją wiedzą o krużgankach. Oglądaliśmy, czytaliśmy liczne odnowione epitafia. Remonty trwały dwa lata. Teraz można podziwiać efekt pracy konserwatorów i naukowców.
14.01.2016
     Naszym gościem był Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk. Zbiory specjalne BJ to najważniejszy zasób biblioteki. Książki można kupić w księgarni rękopisów już nie. Unikalność zbioru to najważniejszy atut dokumentów tam zgromadzonych. Rękopis istnieje wszak w jednym egzemplarzu. Pan profesor opowiadał o wielu ciekawych sprawach z którymi spotkał się przeglądając rękopisy znanych ludzi. Zachęcał nas genealogów do przekazywania opracowanych dokumentów rodzinnych. Biblioteka ze swojej strony gwarantuje przechowywanie wieczyste dokumentów które są wynikiem naszych wieloletnich poszukiwań. Informacja o przekazanym archiwum rodzinnym będzie łatwa do wyszukania w katalogu BJ - Rejestr przybytków rękopiśmiennych.
10.03.2016
     Autorka książki "Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784-1915" Pani dr Kamila Follprecht z Archiwum Narodowego w Krakowie była gościem naszego spotkania. Podgórze powstało u podnóża Góry Lasoty. Dzięki patentowi cesarskiemu z 1784 miasto szybko się rozwijało. Rada miasta Podgórza przyznawała obywatelstwo miejskie, osobom szczególnie zasłużonym honorowe obywatelstwo. Prezentowana książka podaje nam wykazy z "Książki Obywateli Miasta Podgórza" 1867-1914. Autorka ustaliła wiele biogramów, wszystko zawarła w swojej książce. Na popularnym Youtube znadziemy audycję o książce.
     Końcem lutego odbyło się spotkanie Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie, p. dr hab. Wojciecha Krawczuka i jego zastępcy p. dr Kamili Follprecht z zarządem MTG. Rozmawiano o potrzebach naszego środowiska. Nasze Towarzystwo w ramach współpracy wykona cyfrowy indeks ksiąg USC wszystkich parafii krakowskich z okresu Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Zestawienie zostanie wykonane na podstawie istniejącego kartkowego indeksu. Po zakończeniu całego projektu wyniki będą dostępne na naszej stronie internetowej. Chętni do pracy przy tym projekcie proszeni są o zgłaszanie się korzystając z  adresu: mtg@mtg-malopolska.org.pl. Pracować będzie można na terenie AN Kraków ul. Sienna 16 jak i w domu korzystając z kopii cyfrowych kart indeksowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
14.04.2016
     Amerykański neurofizjolog i astronauta pochodzenia polskiego dr James Pawelczyk opowiadał o swojej rodzinie. Narysował drzewo genealogiczne. Kłopot sprawiały mu polskie nazwiska Przekwas i Chwaja. Dziękował za pomoc w poszukiwaniach genealogicznych. Kwerendę w ANK wykonał  Zbigniew Szybka.
     Pytano oczywiście o różne aspekty lotu kosmicznego. James Pawelczyk na pokładzie wahadłowca Columbia spędził aż 16 dni. Pokazał nam jak spał w kosmosie (zaiste dziwna pozycja, dodatkowo bez poduszki).
     Na stronach internetowych można posłuchać wywiadów jakie udzielił dr Pawelczyk w telewizji Polonia24 oraz w Polskim Radio .
12.05.2016
11.08.2016
     Pan Józef Suchoń prezentował książkę Jeleśnia i okolice - Zarys Dziejów, Kraków 2016. Opowiedział historię swojej rodziny z września 1940 roku. Wtedy wysiedlono ich wraz z innymi mieszkańcami Jeleśni na Lubelszczyznę. Wolne gospodarstwa przejęli niemieccy osadnicy, głównie z Ukrainy i rumuńskiej Bukowiny.  Rodzina autora książki powróciła szybko do Jeleśni. Ukrywali się pojedynczo w wielu domach swojej wioski. Motto monografii warto przytoczyć.
"Niech nic z przeszłości nie zginie,
Gdyż zawsze wcześniej czy później,
Zajmie się ktoś ową cenną spuścizną
Po dziadach, pradziadach" W. Jagosz

   W publikacji znajdziemy wiele opracowanych zagadnień z dziejów Jeleśni. Księgi metrykalne dla autora były niedostępne. Szkoda, że Archiwum Parafialne zamknęło swoje drzwi.
     Pan dr hab. Krzysztof Ślusarek  profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił referat „XIX-wieczne źródła do badań genealogicznych w zbiorach archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy”. Referat był oparty na książce "Gospodarka Galicji 1772-1867, Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii". Pięć tomów publikacji jest częścią projektu – rozumianego jako wstępny etap prac nad dziejami gospodarczymi Galicji w latach 1772-1867. Wspomniany projekt badawczy przedstawiony jest na stronie; http://www.gospodarka-galicji.pl/opis/
     Omówione zostały różnego rodzaju materiały historyczne: źródła archiwalne, akta prawne stanowione przez władze szczebla centralnego, krajowego i lokalnego, publikacje prasowe i publicystykę, pamiętniki i wspomnienia oraz źródła ikonograficzne i kartograficzne.


      Pani Anna Stoczek przygotowała miłą niespodziankę :-)   XI lat MTG
    Bardzo dziękujemy za słodkości.
13.10.2016
    Na spotkaniu panowie Marcin Niewalda i dr Piotr Strzetelski wygłosili wykład:  Jak odtwarzać genealogię rodzin prywatnych oficjalistów dworskich w XIX w. Wykład przedstawiony był wcześniej w wersji skróconej w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej na zamku piastowskim w Brzegu, ten był znacznie rozszerzony.
     Oficjaliści prywatni to bardzo interesująca grupa społeczna z punktu widzenia bada
ń genealogicznych. Na terenach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku obejmowała ona około pół miliona ludzi. Większość dzisiaj żyjących osób, nawet o tym nie wiedząc, posiada wśród swoich przodków jakiegoś oficjalistę.  Nie jest ławo zbudować drzewo genealogiczne uwzględniając w nim prywatnego oficjalistę.  Poszukiwania genealogiczne takich rodzin są bowiem tak trudne, że można by zaryzykować stwierdzenie, iż trudniej jest właściwie odkrywać genealogię jedynie osób świadomie ukrywających się.
08.12.2016