2005      2006       2007      2008      2009      2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017   
2018       2019
14.01.2010    11.02.2010     11.03.2010     08.04.2010
13.05.2010    10.06.2010     08.07.2010     12.08.2010
09.09.2010    14.10.2010     20.11.2010     09.12.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
14.01.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Towarzystwo nasze rozpoczęło dygitalizację  „Listy strat” Wydawcą ich był C. K. Ministerstwo Wojny (K. u. K. Kriegsministerium) w latach 1914-1918. Wszystko za zgodą Pani Magdaleny Marosz, Dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie. Przykładowy zeszyt nr 51, 10./11.1914
    Spotkania MTG odbywają się w naprawdę sporym gronie. Tematów rozmów mnóstwo, warto przyjść i porozmawiać o swojej ukochanej pasji. Wszystkich "nowych" uczestników serdecznie witamy.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
11.02.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     MTG - co dalej? Dyskutowano, czy jest sens czy może raczej potrzeba zakładania Stowarzyszenia Rejestrowanego. Rozważano różne argumenty za i przeciw. Wskazano na spore trudności jakie trzeba pokonać przy zmianie formuły prawnej MTG.
     Pani
Małgorzata Pikul przyniosła kilka druków ulotnych z lat 30 i 40 XX w.  "Zaolzie nasze!",  "Piłsudski - Prezydentem". Prawdopodobnie uda się te dokumenty zaprezentować na naszej stronie.
     Pan Marcin Niewalda pokazywał zdjęcia ze swojej ostatniej podróży do wielu miejscowości Ukrainy. Tradycyjnie wykonał kilkaset zdjęć na cmentarzach, tylko pozazdrościć! Całość prezentuje na swojej stronie internetowej.
     
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
11.03.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     MTG - co dalej? Część II dyskusji o przyszłości MTG. Cztery możliwości zmiany sytuacji prawnej MTG przedstawiła p. Magdalena Smolska-Kwinta i p. Zbigniew Szybka.
    Pan Daniel Bućko zaproponował spotkanie z dr Hienadziem Siemiańczukiem. Temat spotkania;  "Źródła genealogiczne w archiwach na Białorusi".  Do wykładu dojdzie prawdopodobnie 29.03.2010.
    Podjęta została współpraca z Działem Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej. Tym samym w Bibliotece Cyfrowej MTG pojawią się nowe ciekawe pozycje.
     Witamy w gronie MTG Pana Andrzeja Stecki. Zapraszamy do współpracy.
08.04.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
    Sporo czasu poświęcono na rozmowę o projekcie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; „Digitalizacja materiałów archiwalnych i bibliotecznych wytworzonych przez instytucje związane z Kościołem katolickim wszystkich obrządków działających na Kresach Rzeczpospolitej wraz z utworzeniem zbioru zdigitalizowanych materiałów” Główna przeszkoda w próbie realizacji takiego zadania to brak osobowości prawnej przez MTG.
    Pan Andrzej Techma
ński opowiadał o wizycie w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. Gospodarzem Archiwum jest ks. prof. Władysław Wlaźlak. Prowadzi tam prace które doprowadzą do udostępniania ksiąg metrykalnych przez internet! Wszyscy zgromadzeni byli bardzo zainteresowani projektem. Pytali, kiedy? w jaki sposób metrykalia zostaną udostępnione?
     Witamy w gronie MTG Pana Marka Thier. Zapraszamy na nasze spotkania.
13.05.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Pan Janusz Bzowski prezentował drzewo genealogiczne dziadka macie-rzystego Ignacego Skołuby w formacie A0. Dziadek pochodził z Wielopola Skrzyńskiego i był organistą w kościele św. Marcina w Krzeszowicach k. Krakowa. Miał 10 dzieci. Przedstawił również olbrzymie drzewo genealogiczne rodziny Bohuszów-Szyszko (Szyszko-Bohuszów) z lat 1410-2004 autorstwa Pani Elżbiety Eaton. Z dumą pokazywał przedwojenny zeszyt Związku Rodowego Janotów Bzowskich.
     Zebrani na spotkaniu przeglądali książkę; Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, Ks. Antoni Kaczmarek. Wszyscy podziwiali opracowane księgi metrykalne z XVII i XVIII wieku. Wszystko uporządkowane w tabelach i wykazach. Pytano, czy wszystkie parafie opracują tak swoje metrykalia?  Książki przywiózł z AACz Andrzej Techma
ński.
     Witamy w gronie MTG Pana Jerzego Pileckiego.
10.06.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Pojawiają się wypowiedzi o zmianie formuły spotkań MTG. Na  kolejnych spotkaniach przewiduje się wykłady poświęcone naukom pomocniczym historii. Wielu czuje potrzebę pogłebienia swojej wiedzy historycznej.
     Biblioteka Cyfrowa MTG puka do drzwi Federacji Bibliotek Cyfrowych. Prawdopodobnie uda się dołączyć do tej ważnej wyszukiwarki zasobów bibliotecznych.
     Komputer z dostępem do internetu to na naszym spotkaniu licytacja. "A tą stronę znasz?", "A widziałeś jak oni to poprawili?" itd. Największa atrakcja to prezentacja Biblioteki Cyfrowej Jagiellonki w wersji ß. Najważniejsze, że jest, że zasoby jej rosną z każdym dniem.
08.07.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Pani Małgorzata Pikul prezentowała swoją pracę dyplomową; "Socjologia a genealogia. Społeczno-kulturowe wymiary poszukiwań genealogicznych"  Promotorem oczywiście dr Mirosław Boruta. Autorka pracy dziękowała członkom MTG za wypełnione ankiety które przyczyniły się do powstania pracy. Szczególne podziękowania odebrał Pan Bogdan Przewłocki za cenne materiały zawierające opis historii rodzinnej.   
      Wywód przodków do XVI wieku? Taki okaz mogli wszyscy podziwiać. Całość opracowała Pani Paula Malinowska na podstawie licznych dokumentów. Gratulujemy!
     Podobno pod koniec lipca będzie w sprzedaży skaner ręczny, mobilny (w cenie ok. 350zł). Tego typu skaner pewnie się przyda w parafiach i archiwach. Ciekawe, czy ktoś kupi takie cudo?
12.08.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Pan Romiszewski opowiadał o swojej wakacyjnej wyprawie. W paru zdaniach które napsał, tak to wyglądało. "Moje zainteresowanie historią rodziny zaprowadziło mnie w ubiegłym roku na Wołyń, do kresowego miasteczka Sarny. Przekonałem się, że do dziś nie przetrwały żadne ślady wielowiekowej obecności  moich przodków na tych ziemiach. Pradziadek Eugeniusz, który w latach międzywojennych był sędzią, został po wkroczeniu Sowietów zamordowany przez NKWD i leży w bezimiennej mogile, jakich tysiące znajdują się na dzisiejszej Ukrainie. Po domach, majątkach,  będących kiedyś własnością moich krewnych nie pozostał kamień na kamieniu.
Postanowiłem, że wrócę tam w tym roku, aby upamiętnić śp. Pradziadka, który dla rozwoju polskich Kresów poświęcił swe życie. Udało się te plany zrealizować. Dzięki aprobacie lokalnego Kościoła, 22 lipca 2010 roku, doszło do wmurowania tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym w Sarnach. Uroczystość poświęcenia epitafium , przypadła w 70-tą rocznicę opuszczenia tych ziem przez ostatnich członków mojej rodziny mieszkających w Sarnach, deportowanych w kwietniu 1940 roku, do Kazachstanu. Msza święta zgromadziła miejscowych parafian oraz przybyłych z Polski  uczestników wycieczki na Woły
ń, w tym także przedstawicieli trzech pokoleń rodziny Saryusz-Romiszewskich, potomków Eugeniusza."
     Zbliża się piąta rocznica powstania MTG. Postanowiono zorganizować jubileuszowe spotkanie w dniu 20 listopada 2010. Za miesiąc pojawią się konkretne propozycje przebiegu tego spotkania.

09.09.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Długo rozmawiano o możliwej współpracy z Radą Programową Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wytypowano zagadnienia które interesują nas wszystkich;
- łacina dla genealogów,
- księgi metrykalne XVI - XIX w.,
- księgi grodzkie i ziemskie I RP,
- chronologia polska,
- inne źródła genealogii (np. rejestry podatkowe i wojskowe, popisy wojska, księgi radzieckie),
- polska heraldyka szlachecka i mieszcza
ńska,
- herbarze, na ile można im zaufać ?
     Pan Janusz Bzowski demonstrował działanie SCANLINE MT4090.  Mobilnego - ręcznego, kolorowego skanera dokumentów A4. Skany otrzymywane są naprawdę dobrej jakści. Skanowanie dokumentu formatu A4 to jedynie parę sekund.
     Planowany jest zbiorowy wyjazd członków MTG do Lwowa i okolicy. Prawdopodobny termin 21.10-24.10.2010. Pojedziemy dwoma samochodami osobowymi pod opieką Pana Niewaldy.

14.10.2010
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Nasz znamienity kolega, Pan Daniel Bućko działa. Założył Towarzystwo Genealogicznego Ziemi Sokólskiej im. Waleriana Bujnowskiego. Na stronie internetowej Kuriera Porannego oraz Gazety Współczesnej można przeczytać interesujące szczegóły tej inicjatywy.
     Sporo emocji wzbudza licznie cytowana  korespondencja e-mailowa którą otrzymują członkowie MTG. Jak traktować wiadomości tego typu "jestem Kowalski, gdzie urodził się mój dziadek?" Podobnych wiadomości przytaczano wiele. Obecni na spotkaniu  stali na stanowisku, że każdą prośbę o pomoc należy traktować bardzo życzliwie. Należy podpowiadać gdzie szukać informacji, zachęcać do samodzielnych poszukiwa
ń.
V_lat_MTG_01
V_lat_MTG_02
V_lat_MTG_03
V_lat_MTG_04
V_lat_MTG_05
V_lat_MTG_06
V_lat_MTG_07
V_lat_MTG_08
V_lat_MTG_09
V_lat_MTG_10
V_lat_MTG_11
V_lat_MTG_12
V_lat_MTG_13
V_lat_MTG_14
V_lat_MTG_15
V_lat_MTG_16
V_lat_MTG_17
V_lat_MTG_18
20.11.2010                      PIĄTE URODZINY MTG
Dziękujemy serdecznie gospodarzowi spotkania Panu  M. Romiszewskiemu za gościnę.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.
Dziękujemy wykładowcom za bardzo ciekawe, interesujące wykłady.
Dziękujemy Obecnym za wspaniałą atmosferę genealogicznych pogaduszek.
Zdjęcia Janusz Bzowski
     V rocznica Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbyła się w gościnnych progach domu Pana Macieja Romiszewskiego.

     Gospodarz spotkania i nasz Prezes rozpoczęli tradycyjnie od przywitania znamienitych gości. Przybyli;
Dyrektor Biblioteki Jagiello
ńskiej Pan prof. Zdzisław Pietrzyk,
Genealog roku 2009 z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski Pan Waldemar Fronczak,
Prezes Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej Pan Jacek Tomczyk,
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego GNIAZDO Pan Wojciech Jędraszewski, 
Prezes Zagłębiowskiego Koła Genealogicznego Pan Andrzej Lazar
oraz liczni przyjezdni goście i członkowie MTG.

     Po tym oczywistym wstępie nastąpiły gratulacje dla Prezesa MTG Pana Zbigniewa Szybki za pięcioletnią działalność i życzenia powodzenia w dalszej pracy.
Towarzystwo otrzymało w prezencie Rocznik i Tryptyk Wielkopolski, Gratulacje oraz Pochwałę.

     Pierwszy wykład wygłosił Maciej Romiszewski. Pokazał swoją drogę przez genealogię. Omówił szczególny przypadek, jeden Romiszewski dwie rodziny. Jedna w Polsce druga we Francji! Wszystko w połowie XIX wieku. Opowiadał z zacięciem poszukiwacza, posługując się piękną polszczyzną.

     Drugim prelegentem był Waldemar Fronczak, znany z programu telewizyjnego "Sekrety rodzinne" oraz wielkiej aktywności na internetowych forach genealogicznych. "Żydowska symbolika nagrobna" to temat który zadziwił wielu. (Sam już następnego dnia popędziłem na cmentarz żydowski. Musiałem wykład skonfrontować z rzeczywistością.)  Referat Waldka poparty licznymi przykładami-zdjęciami zgromadzeni nagrodzili gromkimi brawami.

     Pani Ewa Tarkowska rozbawiła wszystkich czytając swój tekst napisany na okoliczność piątej rocznicy powstania MTG. Przytoczę fragment;
„Ja nie znam początków i całej historii,
kto komu, dlaczego i po co! kto matką, kto ojcem,
i czyje sztandary nad myślą tych twórców łopocą!
lecz pomysł był przedni i za to im chwała,
że powstał i nadal się trzyma, że wielu jest takich,
co zawsze i dzielnie, czy lato na świecie, czy zima,
gdy piąta wybije i czwartek nastanie -
co miesiąc pamięta i pilnie przybywa -
na wspólne "Pod blachą" spotkanie!
za stołem przyciasno ale w miłym gronie -
dyskusja się zawsze ciekawa rozwija.
Prelekcje, wspomnienia, porady, współpraca,
podnosi na duchu i w wiedzę wzbogaca ...”
               Cały tekst w pliku; V_lat
Dla potomnych wspomnę, że autorce wielokrotnie przerywał głośny śmiech zgromadzonych. Dziękujemy serdecznie za ten rocznicowy tekst.


     Autor książki "Nazwisko: tożsamość i więzi rodzinne" Mirek Boruta zmierzył się z pytaniem; Czym jest nazwisko? W krótkim czasie udowodnił również, że wszyscy ludzie są jedną, wielką rodziną.

     Marta Czerwieniec, Magdalena Smolska-Kwinta odwiedziły parę dni temu Ukrainę. Zdały relację z tej wyprawy. Widziały aż dziewięć cmentarzy. Były we Lwowie, Komarnie, Stanisławowie, Kałuszu, Haliczu i Podhorcach. Pokazały na licznych fotografiach różnorodność inskrypcji nagrobnych. Wykazały jak bardzo na tamtych terenach wymieszały się religie, języki. Służą pomocą w temacie cmentarzy kresowych.


     Tomasz Prusek ucieszył zebranych. Pokazał działającą aplikację napisaną na telefon komórkowy dającą możliwość przeglądania zawartości pliku w formacie GEDCOM (od ang. GEnealogical Data COMmunication).  Wiadomo taki plik jest przyjętym  standardem danych genealogicznych. Możliwości programu spore. Zapewniona jest możliwość filtrowania danych po nazwisku, imieniu i datach. Brawo!

     O Bibliotece Cyfrowej MTG mówił Andrzej Techma
ński. Wymienił instytucje z którymi BC współpracuje; Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Państwowe, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Dziękował wszystkim którzy poświęcają swój czas na rzecz tego projektu. Przypomniał początki pracy. Nakreślił plany na najbliższą przyszłość. Wspomniał o przyłączeniu BC MTG do Federacji Bibliotek Cyfrowych. O kłopotach z tworzeniem metadanych w standardzie OAI-PMH. (Korzystanie z interfejsu OAI-PMH pozwala na korzystanie z zewnętrznych usług sieciowych.) Pozwoli to odszukać pozycje naszej BC na stronach;
- Europeana
http://europeana.eu/
- CACAO
http://www.cacaoproject.eu/
- DART
http://www.dart-europe.eu/
- OAIster/WorldCat
http://www.oclc.org/oaister/
- NDLTD
http://www.ndltd.org/
Koniecznie trzeba pamiętać, że miejsce na komputerze sieciowym dla strony internetowej udostępnia Pan Andrzej Chałupczak. Dziękujemy bardzo.

    
Piękne stylowe, gustowne wnętrze domu rodziny Macieja zapewniały wspaniałe tło dla rozmów prowadzonych w przerwach. Co kwadrans bijące zegary przypominały, że mało mamy czasu na to genealogiczne gadanie. Długo będziemy wspominać gościnność gospodarza. Bardzo, bardzo dziękujemy za te miłe chwile.
09.12.2010
     Pani Ewa Tarkowska przeczytała zabawny tekst o naszym rocznicowym spotkaniu.
Sprawozdanie subiektywne z dnia 20 listopada 2010
Na stromej górce, na Ochocie nad okolicą dumnie króluje
uroczy domek z kolumienkami, gdzie Maciej niejaki zamieszkuje.
W prawdziwej łacinie sentencja tajemna zdobi fasadę domu rodzinnego,
Solidnie zamknięta stylowa brama strzeże trawnika wręcz angielskiego.
Stylowych mebli pełne salony i marmurowe na piętro schody,
ślicznych obrazów zliczyć nie sposób… tam zaproszono wiele osób.
W uroczym kominku drewno się pali, nad nim herb Rodu ze szlachetnej stali
wygodne sofy, fotele głębokie, pod czujnym przodków szlacheckim okiem.
Dźwięczne pianino, porcelana, ręcznie dziergane urocze serwety,
gdzie nam się równać z ciasnym - M - własnym,
gdzieś w osiedlowym bloku niestety ?!
I z takich bloków przybyło wielu, na zaproszenie właściciela,
a choć wstęp wolny, strój nie - dowolny, i lista gości onieśmiela.
Jak nie dyrektor, to jakiś prezes, lub w genealogii zdrowo zasłużony,
wszystkich uroczyście powitano i każdy został przedstawiony,
na ręce Szefa prezenty złożono ,gości w salonach rozmieszczono.
Ekran pod ścianą, laptop na schodach, prelegent obok zasiada,
o swoim przodku, chyba bigamiście, chętnie i barwnie opowiada.
Potem jest przerwa gastronomiczna, stół profesjonalnie przygotowany,
w strojach firmowych, kelnerów para ogarnąć tłumek dzielnie się stara.
Jedzą i piją, łażą z talerzami,
co jedzą wybór jest dowolny, bo wybierają już sami.
Jedni na ciepło, na zimno drudzy, kawa, herbata, lub soki,
no a na toast, już z procentami, kielich się znalazł głęboki.
Potem ciąg dalszy, a jakże nastąpił, drugi prelegent wiedzy swej nie skąpił.
i o macewach, szczególnie w Łodzi, w dziedzinie zdobnictwa się rozwodził.
Kolejna przerwa, znowu jemy, znowu łazimy i dyskutujemy.
Dusza romantyczna do pianina siada i od niechcenia, acz uroczo gra ...

... pokolenie 27 na drzewku Medweckich. 
                                                                 Całość tekstu w pliku; Sprawozdanie
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
     Pan Janusz Bzowski dnia 28 listopada 2010 wygłosił referat pt. "Genealogia rodzinna - poszukiwania przodków". Motto tego wykładu "Każdy z nas ma przodków nie każdy jednak o nich wie..." Spotkanie zorganizował wolantariat św. Eliasza na terenie Szpitala im. J. Dietla.

    Ostatnie w tym roku spotkanie MTG zko
ńczone zostało tradycyjnym opłatkiem. Wszyscy, wszystkim składali życzenia!!!
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA W FORMACIE djvu